Europeiska kommissionen välkomnar den positiva bedömningen om hur den har lyckats #EUBudget

| Oktober 9, 2019

I sin senaste rapport om förvaltningen av EU: s budget bekräftade Europeiska revisionsrätten - den oberoende revisorn av EU: s utgifter - att Juncker-kommissionen hade förbättrat avsevärt hur den administrerade EU: s budget. Revisorerna gav EU: s årsredovisning en ren hälsokostnad för en 12th året i rad och ett kvalificerat yttrande om 2018-betalningarna för tredje året i rad. Detta är en hög utvärdering av Juncker-kommissionens riktade insatser för att se till att varje euro från EU-budgeten spenderas i enlighet med reglerna och genererar mervärde för våra medborgare.

Kommissionär Günther H. Oettinger, budget och mänskliga resurser, sade: ”Europeiska kommissionen arbetar hårt för att se till att varje euro från EU: s budget används till våra medborgares fördel och skapar ett EU-mervärde. Vi ser till att reglerna respekteras till fullo och att fel tas till minimum. Vi är glada över att våra ansträngningar bär frukt och våra oberoende revisorer har återigen bekräftat att vi har gjort ett bra jobb. ”

EU: s medlemsländer - viktiga partner i förvaltningen av EU: s budget

Kommissionen ansvarar för genomförandet av EU: s budget tillsammans med en mängd olika partners - den hanterar cirka 75% av EU: s utgifter tillsammans med EU: s medlemsländer. De spelar en nyckelroll inom områden som sammanhållning och jordbruk, där större delen av budgeten kanaliseras genom de nationella och regionala förvaltningsmyndigheterna. Kommissionen har strikta regler för god och effektiv förvaltning av fonderna. Vi arbetar hand i hand med medlemsländerna för att garantera att budgeten spenderas i enlighet med dessa regler och att varje euro från EU: s budget går dit den behövs mest.

Oettinger tillade: ”Både EU: s sammanhållningspolitik och vår gemensamma jordbrukspolitik har bevisat sin förmåga att leverera bra resultat. Samtidigt är sammanhållning och landsbygdsutveckling fortfarande den mest utmanande att hantera på grund av de många inblandade aktörerna. Kommissionen hjälper medlemsstaterna och de olika förvaltningsmyndigheterna att göra bättre vid behov. Våra insatser hittills visar att vi är på rätt väg, vi kommer att fortsätta arbeta i samma riktning. ”

Få ut mesta möjliga av varje euro

Att se till att varje euro ur EU: s budget uppnår bästa möjliga resultat på olika områden är av avgörande betydelse för kommissionen. Därför har vi satsat mycket på att se till att EU: s budget inte bara spenderas i enlighet med reglerna utan också finansierar projekt som möter EU-omfattande utmaningar och gör skillnad för ett stort antal människor. Tack vare till exempel världens största offentligt finansierade forskning och innovationsfinansieringsprogram Horizon 2020 stöder EU till exempel mer än 300,000-forskare, inklusive sedan igår 18 Nobelpristagare och innovatörer. När det gäller gränsskydd och migrationshantering - ett område av central betydelse för EU-medborgare - sedan 2015 har EU-finansierade initiativ bidragit till att rädda nästan 760,000 liv i Medelhavet och har lett till en minskning av ankomsterna i 92 med 2018% jämfört med toppen av migrationskrisen i 2015.

Fokus på EU: s mervärde är också kärnan i kommissionens förslag till den långsiktiga budgeten för 2021-2027. Den strävar efter att sätta tydligare mål och fokusera mer på prestanda. Målet är att göra det lättare att övervaka och mäta resultat - och göra ändringar vid behov. Detta förväntas ytterligare förbättra EU: s budget.

Enklare regler för att öka effektiviteten i EU-finansiering

Under de senaste åren har kommissionen arbetat för att ytterligare förenkla reglerna för vilka EU-budgeten spenderas, eftersom enklare regler innebär enklare tillgång till medlen och färre förvaltningsfel.

Återvinning av EU-medel som använts felaktigt

Kommissionen som förvaltare av EU: s budget syftar till att se till att när ett program har avslutats och alla kontroller genomförts är den återstående risken för EU: s budget under 2% - nivån som domstolen betraktar som väsentlig.

För detta ändamål övervakar kommissionen genomförandet av EU: s budget på marken. Om det konstateras att medlemsstater eller slutliga stödmottagare använder EU: s pengar på fel sätt kan kommissionen återkräva medel för att skydda EU: s budget. I 2018 uppskattar kommissionen att efter sådana korrigeringar och återkrav är den återstående risken för fel för EU-budgeten under 1%.

Bakgrund

Europeiska revisionsrättens offentliggörande av årsrapporten startar det årliga ”ansvarsfrihetsförfarandet” för EU: s budget. För att förbereda grunden för processen publicerade kommissionen i juli 2019 information om EU: s inkomster, utgifter, budgethantering och resultat i rapporterna i den integrerade finansiella rapporteringen. Denna rapportering bekräftar att EU: s budget i 2018 har gett konkreta resultat, hjälpt till att uppnå EU: s politiska prioriteringar, skapat mervärde för EU-medborgare och använts i enlighet med EU: s regler.

Den uppskattade felnivån är inte ett mått på bedrägeri, ineffektivitet eller avfall. Det är helt enkelt en uppskattning av de pengar som redan betalats från EU: s budget trots att vissa regler inte följs.

Mer

- Faktaark - Nyckelfunktioner för genomförandet av EU: s budget för 2018

- 2018 Årlig förvaltnings- och resultatrapport

- Integrerad finansiell rapportering och redovisningsskyldighet

- Kommissionens förslag om nästa fleråriga ekonomiska ramverk

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , ,

Kategori: En framsida, EU, EU: s budget, Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten

Kommentarer är stängda.