Kommissionen startar projektet för trafiksäkerhetsutbyte med 12 medlemsländer och tillkännager vinnare av #2019RoadSafetyAwards

| Oktober 11, 2019

Europeiska kommissionen och medlemsländerna har åtagit sig målet att minska dödsolyckor och allvarliga skador på vägarna med 50% mellan 2020 och 2030. Europeiska kommissionen understryker hela tiden detta åtagande och igår inledde ett unikt och EU-finansierat trafiksäkerhetsprojekt som sammanför tolv medlemsländer för att dela idéer för att förbättra trafiksäkerheten - EU: s trafiksäkerhetsbörs.

Det treåriga projektet syftar till att ta itu med skillnaderna i trafiksäkerhetsprestanda i olika medlemsländer. Sex länder (Bulgarien, Grekland, Litauen, Polen, Portugal och Rumänien) som vill förbättra sina säkerhetsregister kommer att koppla ihop med relevanta experter från Österrike, Frankrike, Irland, Nederländerna, Spanien och Sverige för att dela bästa praxis i viktiga frågor som t.ex. minska hastigheten, bygga säker infrastruktur och förbättra upprätthållandet, insamla data och hitta nya åtgärder för att ta itu med fotgängare och cyklister.

Europeiska kommissionen presenterade också Excellence in Traffic Safety Awards 2019 vid en ceremoni som hölls i Bryssel, överlämnad av transportkommissionär Violeta Bulc. Sex organisationer belönades för deras bidrag till att förbättra trafiksäkerheten.

Transportkommissionär Violeta Bulc sade: ”Vi måste arbeta tillsammans och dela bästa praxis för att nå Vision Zero - noll dödsfall och allvarliga skador på våra vägar av 2050. De innovativa och inspirerande initiativ som erkänts i våra årliga utmärkelser samt lanseringen av Road Safety Exchange-projektet visar det kollektiva engagemanget från medlemsländer, lokala samhällen, intressenter och medborgare. Tillsammans kan vi bäst ta itu med dessa utmaningar och ytterligare förbättra trafiksäkerheten på väg till Vision Zero. ”

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, Ekonomi, EU, transport, fordon

Kommentarer är stängda.