Kommissionen offentliggör sitt förslag till ett avtal om #ConformityAssessment med USA

| November 25, 2019


I linje med sitt åtagande att öka öppenheten i handelsförhandlingarna har Europeiska kommissionen publicerade sitt förslag för ett avtal mellan EU och USA om bedömning av överensstämmelse för industriprodukter. EU-förslaget syftar till att göra det möjligt för exportörer att söka certifiering av sina produkter i sitt ursprungsland. Detta skulle göra handeln snabbare, enklare och billigare och samtidigt upprätthålla en hög konsumentsäkerhet.

Förslaget omfattar alla relevanta industrisektorer där bedömning av överensstämmelse från tredje part krävs av endera sidan, med särskilt fokus på maskiner och elektrisk och elektronisk utrustning. Det gemensamma arbetet mellan EU och USA med bedömning av överensstämmelse är en av de åtgärder som enats om inom ramen för Gemensamt uttalande av president Juncker och president Trump av 25 juli 2018. Den 15 april 2019 antog EU: s medlemsländer i rådet ett beslut om att ge tillstånd att inleda förhandlingar om ett avtal på det området. De potentiella ekonomiska fördelarna är viktiga med tanke på den stora handeln mellan EU och USA. I 2018 uppgick bilateral handel med varor till 674 miljarder euro.

Mer om bedömning av överensstämmelse i EU finns tillgänglig online.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , ,

Kategori: En framsida, EU, EU, Europeiska kommissionen, Tisa, Handel, Handelsavtal, US

Kommentarer är stängda.