Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

 Kommissionen uppmanar kommentarer om reviderade #EUEmissionTradingSystem riktlinjer för statligt stöd

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

I linje med den European Green Deal och EU: s mål att bli den första klimatneutrala ekonomin 2050, har kommissionen idag inlett ett offentligt samråd där alla berörda parter inbjuds om reviderade EU: s riktlinjer för handel med utsläppsrätter ("ETS Guidelines").

Dessa riktlinjer syftar till att minska risken för ”kolläckage”, där företag flyttar produktion till länder utanför EU med mindre ambitiös klimatpolitik, vilket leder till mindre ekonomisk aktivitet i EU och ingen minskning av utsläpp av växthusgaser globalt. ETS genererar (i) direkta kostnader och (b) indirekta kostnader. De EU: s ETS-direktiv ger kompensation för båda typerna av kostnader. Inom ramen för European Green Deal skulle förslaget till reviderade riktlinjer för statligt stöd till ETS göra det möjligt för medlemsstaterna att kompensera för indirekta kostnader för företag under strängare villkor än tidigare.

Intressenter uppmanas att lämna synpunkter på dagens samråd senast den 10 mars 2020. Utkastet till riktlinjer och all information om det offentliga samrådet finns tillgängligt nätet. Verkställande direktör Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: ”Revideringen av EU: s utsläppshandelssystem Riktlinjer för statligt stöd är ett viktigt inslag i den europeiska gröna affären, som syftar till att begränsa de globala utsläppen av växthusgaser. Idag inbjuder vi kommentarer till våra utkast till riktlinjer som helt återspeglar målen för Green Deal och fokuserar statligt stöd till sektorer som är mest utsatta för koldioxidläckage. ”

Det fullständiga pressmeddelandet finns tillgängligt online i ENFRDE.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend