Kommissionen godkänner 20 miljarder euro i spanska garantisystem för företag och egenföretagare som drabbats av #Coronavirus-utbrott

| Mars 25, 2020

Europeiska kommissionen har konstaterat att två spanska garantisystem för företag och egenföretagare som drabbats av koronavirusutbrottet överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd. Systemen, med en total budget på cirka 20 miljarder euro, godkändes under budgeten Statligt stöd Tillfälligt ramverk för att stödja ekonomin i samband med COVID-19-utbrottet antogs av kommissionen den 19 mars 2020. Spanien anmälde kommissionen enligt kommissionen Tillfälligt ramverktvå garantisystem för nya lån och refinansieringstransaktioner för (i) egenföretagare och små och medelstora företag (små och medelstora företag). och (ii) större företag, alla påverkade av koronavirusutbrottet.

Systemen har en total budget på cirka 20 miljarder euro. Syftet med åtgärderna är att se till att dessa företag har likviditet för att hjälpa dem att skydda arbetstillfällen och fortsätta sin verksamhet inför den svåra situation som orsakats av koronavirusutbrottet. Kommissionen fann att åtgärderna överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. Kommissionen drog slutsatsen att de spanska garantisystemen kommer att bidra till att hantera den ekonomiska effekten av koronavirusutbrottet i Spanien. Åtgärderna är nödvändiga, lämpliga och proportionerliga för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På denna grundval godkände kommissionen åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd.

Verkställande direktör Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sa: ”De ekonomiska effekterna av koronavirusutbrottet är allvarliga. Tillsammans med medlemsstaterna arbetar vi för att lindra denna effekt så mycket vi kan. Och vi måste agera på ett samordnat sätt. Med dessa två spanska garantisystem för nya lån och refinansieringstransaktioner kommer Spanien att stödja egenföretagare och små och medelstora företag som drabbats av koronavirusutbrottet för att väder ut krisen. Planerna har en total budget på cirka 20 miljarder euro och vi har godkänt dem idag inom ramen för det nya tillfälliga ramverket för statligt stöd. Vi fortsätter att arbeta nära med medlemsstaterna för att säkerställa ett snabbt stöd till deras ekonomi under dessa svåra tider.

Det fullständiga pressmeddelandet är tillgängligt nätet.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , ,

Kategori: En framsida, coronavirus, EU, Europeiska kommissionen, Hälsa, Spanien, Statligt stöd

Kommentarer är stängda.