#Coronavirus - parlamentet kommer att rösta om krisen på 37 miljarder euro

| Mars 25, 2020
Ett tecken på en windows-butik: "Stängd för coronavirus" © Antic / AdobeStock© Antic / AdobeStock

Ledamöterna kommer att rösta för att ställa 37 miljarder euro från EU: s strukturfonder tillgängliga för EU-länder för att hantera koronaviruskrisen under plenumssessionen den 26 mars.

Åtgärden, som föreslagits av Europeiska kommissionen, är ett viktigt inslag i EU EU: s svar på pandemin och har spårats snabbt genom parlamentet.

Var kommer pengarna ifrån?

Förslaget rör europeiska struktur- och investeringsfonder som stöder utvecklingen av regioner, fiskerinäringen och socialpolitiska åtgärder, till exempel omskolning av permitterade arbetare.

Varje år får medlemsländer pengar från dessa fonder som förfinansiering för projekt. Om en del av förfinansieringen förblir oanvänd måste den återföras till EU: s budget året efter.

EU-länderna kommer att returnera nästan 8 miljarder euro i outnyttjad förfinansiering för 2019, så EU-kommissionen föreslår att de behåller de pengarna och använder dem för nya projekt för att mildra effekterna av koronaviruskrisen.

En del av pengarna för projekt kommer från medlemsstaterna och resten samfinansieras med EU-medel. Andelen av kostnaderna som täcks av EU: s budget varierar: om ett projekt berör en mindre utvecklad region når EU: s bidrag 85% av det totala beloppet.

De pengar medlemsländerna får behålla kommer att tillåta dem att täcka sin andel i projekt för ett mycket större belopp, med resten av medlen kommer från EU-budgeten.

Kommissionen beräknar att 8 miljarder euro skulle kunna kompletteras med cirka 29 miljarder euro i EU-medfinansiering. Det skulle göra totalt 37 miljarder euro som skulle kunna användas för investeringar i hela EU.

De 8 miljarder euro kommer att behöva återlämnas vid avslutandet av programmen under budgeten 2014-2020, vilket kan vara cirka 2025.

Parlamentet vidtar brådskande åtgärder

Kommissionens förslag offentliggjordes den 13 mars. Det måste godkännas av parlamentet och rådet och spårades snabbt genom parlamentets regionala utvecklingskommitté. Det brådskande förfarandet möjliggör en plenarsammanträde utan en rapport eller med en muntlig rapport från det ansvariga utskottet.

Fransk GUE / NGL-medlem Younous Omarjee, sade ordföranden för parlamentets regionala utvecklingsutskott efter mottagandet av förslaget den 17 mars: ”Vi måste svara så snabbt som möjligt, genom att kanalisera alla tillgängliga medel inom sammanhållningspolitiken, för att mildra den katastrofala situationen orsakad av koronavirusepidemin. Varje försening skulle leda till att fler liv går förlorade och ytterligare svårigheter för europeiska regioner, företag och medborgare. ”

Under plenarsessionen kommer parlamentsledamöter också att rösta om andra åtgärder för att hantera kronaviruskrisen, inklusive ett förslag om att låta medlemsländerna begära stöd från EU: s solidaritetsfond vid folkhälsokriser.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , ,

Kategori: En framsida, coronavirus, EU, Europaparlamentet, Hälsa

Kommentarer är stängda.