Anslut dig till vårt nätverk!

Tjeckien

Kommissionen godkänner tjeckiskt stöd på 21 miljoner euro för att stödja miljösanering av platsen för det tidigare raffinaderiet i #Ostrava

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en tjeckisk åtgärd för att stödja miljösaneringen av det tidigare OSTRAMO-raffinaderiet. All industriell verksamhet vid raffinaderiet, som ligger i den tjeckiska staden Ostrava, upphörde 1997. Trots stängningen och upphörandet av verksamheten vid raffinaderiet är anläggningen fortfarande förorenad, särskilt av petroleumkolväten som normalt finns i råolja.

Stödet, med en budget på cirka 600 miljoner CZK (cirka 21 miljoner euro), kommer att ta formen av ett direkt bidrag till hyrestagaren av platsen för det tidigare OSTRAMO-raffinaderiet, Global Networks sro. Åtgärden är avsedd att stödja saneringen av mark och rivning av byggnader som är nödvändiga för sanering av själva den förorenade platsen. Kommissionen bedömde åtgärden enligt EU:s regler för statligt stöd, i synnerhet Riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi 2014-2020. Kommissionen fann att åtgärden kommer att skydda medborgarnas hälsa och välbefinnande från miljörelaterade risker och påverkan, i linje med European Green Deal. Kommissionen fann också att stödet är begränsat till det minimum som krävs och att stödets positiva effekter på miljön och folkhälsan uppväger alla potentiella negativa effekter som det offentliga ingripandet medför. Slutligen drog kommissionen slutsatsen att åtgärden är i linje med principen om att förorenaren betalar. Enligt denna princip bör kostnaderna för åtgärder för att hantera föroreningar bäras av det företag som orsakar föroreningen. Därför kan stöd för sanering av områden endast beviljas om det stödmottagande företaget inte är ansvarigt för föroreningen. I detta fall drog kommissionen slutsatsen att stödmottagaren inte är ansvarig för kontamineringen.

På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU:s regler för statligt stöd. Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens tävlingswebbplatse i offentligt fall registret under ärende numret SA.55522 när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend