Anslut dig till vårt nätverk!

Kroatien

Kommissionen godkänner stödordning för energikrävande företag i #Kroatien

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt ett kroatiskt system som ger minskningar till energikrävande företag mot en avgift för att finansiera stöd för förnybar elproduktion. Kroatiens stöd för förnybar energi finansieras för närvarande genom bidrag från elkonsumenter, baserat på deras konsumtion.

Systemet, som kommer att gälla fram till den 31 december 2021 och har en preliminär årlig budget på 10 miljoner euro, kommer att gynna företag som är verksamma i Kroatien i sektorer som är särskilt energikrävande (därmed högre elförbrukning) och mer utsatta för internationell handel. Mottagarna kommer att få en reduktion på upp till högst 80% av sitt bidrag till finansieringen av stöd till förnybar energi. Kroatien lade också in en justeringsplan för att anpassa nivån på minskningar som ett antal stödberättigande och icke-stödberättigade företag har gynnats sedan 2013 med statligt stöd.

Kommissionen utvärderade åtgärden och anpassningsplanen enligt EU: s regler för statligt stöd, särskilt Riktlinjer för statligt stöd för miljöskydd och energi 2014-2020. Riktlinjerna tillåter minskningar - upp till en viss nivå - av bidrag som tas ut för energikrävande företag som är verksamma i vissa sektorer och utsatta för internationell handel för att säkerställa deras globala konkurrenskraft.

Kommissionen fann att kompensationen endast kommer att beviljas energiintensiva företag som utsätts för internationell handel, i enlighet med kraven i riktlinjerna. Vidare kommer åtgärden att främja EU: s energi- och klimatmål och säkerställa den globala konkurrenskraften hos energikrävande användare och industrier, utan att snedvrida konkurrensen. På denna grundval drog kommissionen slutsatsen att åtgärden och anpassningsplanen överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd.

Mer information kommer att finnas på kommissionens konkurrens hemsida, i Registret över statligt stöd under fallnummer SA. 54887.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend