Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Transeuropeiskt transportnät #TEN-T – Kommissionen välkomnar ett provisoriskt avtal som förenklar administrativa förfaranden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen välkomnar den provisoriska överenskommelse som nåddes av parlamentet och rådet den 8 juni om åtgärder som påskyndar slutförandet av transeuropeiskt transportnät (TEN-T).

Transportkommissionär Adina Vălean sa: "Fullbordandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är avgörande för att den inre marknaden ska fungera, digitaliseringen av transporter och övergången till en renare rörlighet. De nya reglerna kommer att göra administrativa förfaranden för infrastruktur mer effektiva och öppna och gynna transportsektorn i dess återhämtning.”

De nya åtgärderna kommer att förenkla reglerna och rutinerna för myndigheter och projektledare. De kommer att underlätta beviljandet av tillstånd, offentlig upphandling och andra administrativa förfaranden för infrastrukturprojekt, och de kommer att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna i gränsöverskridande projekt, även för att uppnå andra EU-mål som miljöskydd. Kommissionen lade fram sitt ursprungliga förslag i maj 2018 som en del av Mobilitetspaket III. Det provisoriska avtalet måste nu godkännas av parlamentet och rådet innan det träder i kraft.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend