Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

# Terrorism i EU: Terrorattacker, dödsfall och arresteringar 2019

publicerade

on

Infographic på religiöst inspirerad terrorism i EU

Antalet terrorattacker och offer för terror i EU fortsatte att minska under 2019. Kolla in vår graf för att se utvecklingen av jihadistisk terrorism sedan 2014. Det fanns 119 terrorförsök i Europa 2019 som räknade de som framgångsrikt genomfördes och de som misslyckades eller blev förfalskade. Av dessa tillskrivs 21 jihadistisk terrorism. Även om de bara representerar en sjätte av alla attacker i EU, var jihadistterrorister ansvariga för alla 10 dödsfall och 26 av 27 personer som skadades.

Ungefär hälften av terrorattackerna i EU är etno-nationalistiska och separatistiska (57 år 2019, alla utom en i Nordirland), där de andra huvudkategorierna av terrorister är längst till höger (6) och längst till vänster (26).

Antalet offer för jihadistisk terrorism har minskat ytterligare sedan dess topp 2015, och 2019 var antalet attacker som försvagades av medlemsstaternas myndigheter dubbelt så många som slutförts eller misslyckades. Men enligt Manuel Navarrette, chef för Europols centrum för terrorism, är hotnivån fortfarande relativt hög.

Navarette presenterade Europols årliga rapport om terrortrender till parlamentets utskott för medborgerliga friheter den 23 juni. Han sa att det finns samma trend som onlinesamhällen inleder våld i höger- och jihadistiska milier: "För jihadisterna är terrorister heliga krigsmartyrer, för högerekstremister är de heliga i ett raskrig."

Färre terroristattacker och terrorismoffer

Tio personer tappade livet i tre avslutade jihadistattacker i EU förra året i Utrecht, Paris och London, jämfört med 13 dödsfall i sju attacker 2018.

Åtta EU-länder drabbades av terrorförsök under 2019.

Dubbel så många folierade attacker som avslutade eller misslyckade

År 2019 misslyckades fyra jihadistiska attacker medan 14 incidenter folierades, jämfört med en misslyckad atack och 16 folierade 2018. I båda åren är antalet tomter som folierats av myndigheter dubbelt så många som genomförda eller misslyckade attacker. Jihadistinspirerade attacker riktar sig mestadels till offentliga platser och poliser eller militärtjänstemän.

De avslutade och misslyckade jihadistattackerna utfördes mest med knivar och skjutvapen. Alla tomter med användning av sprängämnen stördes. Majoriteten av förövarna agerade eller planerade att agera ensam.

År 2019 arresterades 436 personer på misstanke om brott relaterade till jihadsterrorism. Arrestationerna inträffade i 15 länder. Överlägset mest i Frankrike (202), mellan 32 och 56 i Spanien, Österrike och Tyskland och mellan 18 och 27 gripanden i Italien, Danmark och Nederländerna. Denna siffra är också lägre än året innan när 511 personer arresterades.

Hotet från radikaliserade fångar

Människor i fängelse för terroristbrott och de som radikaliseras i fängelse utgör ett hot. I många europeiska länder kommer ett antal radikaliserade fångar snart att släppas och detta kan öka säkerhetshotet, varnade Navarrette. Under 2019 genomfördes en misslyckad attack, en folierad och en framgångsrik av radikaliserade fångar.

EU-samarbete

Förstärkt samarbete mellan EU-länder och informationsdelning har bidragit till att förhindra attacker eller begränsa deras effekter, enligt chefen för Europols centrum för terrorism. ”På grund av informationsutbytet, på grund av de förbindelser som vi har, lyckas medlemsstaterna vara tidigt på scenen för att identifiera riskerna. För mig är det ett gott tecken på att två tredjedelar av attackerna identifierades och folierades tack vare det samarbete som finns. ”

Kolla in EU: s åtgärder för att bekämpa terrorism.

Ingen systematisk användning av migrationsvägar av terrorister

Vissa har varit oroliga för riskerna som migranter försöker komma in i Europa. Europols rapport upprepar att det som tidigare år inte finns några tecken på systematisk användning av oregelbunden migration av terroristorganisationer. I mer än 70% av arresteringarna relaterade till jihadistisk terrorism, för vilka medborgarskap rapporterades till Europol, var individerna medborgare i det aktuella EU-landet.

Afrika

Nya detaljer släpptes om bytet av chef för den ryska "Wagner" -gruppen

publicerade

on

En ny journalistisk utredning av Bellingcat rapporter om byte av chef för Wagner Private Military Group. Denna gemensamma utredning av The Insider, Bellingcat och Der Spiegel konstaterar att den nya chefen för gruppen kan vara Konstantin Pikalov, bättre känd som "Mazay", skriver Louis Auge.

Enligt medierapporter deltog Mazay i gruppens kampanj i Centralafrikanska republiken (CAR) i början av juli 2018. Från korrespondensen från journalister från publikationen, som rör hans verksamhet i Afrika, blir det tydligt hur inflytelserikt Mazay är - det rapporteras att den militära rådgivaren till den centralafrikanska presidenten personligen följde hans rekommendationer.

Media föreslår att det var han som samordnade informations- och ideologiska arbetet med teamet i Centralafrikanska republiken.

Dokument erhållna av Bellingcat i elektronisk korrespondens visar att om Valery Zakharov formellt var en militär rådgivare för CAR-presidenten, så var Mazay ansvarig för viktiga militära frågor.

Till exempel innehåller ett e-postmeddelande ett skannat brev från de lokala provisoriska myndigheterna i staden Bambari till befälhavaren för de ryska väpnade styrkorna i Sydafrika.

I brevet (daterad 13 maj 2019) begärdes ett brådskande och privat möte för att "diskutera en särskilt känslig situation i staden Bambari". I breven nämns att den ryska militärkommandot har skickat instruktioner till Mazay för ytterligare åtgärder.

Förändringen av Wagner-ledningen kan enligt vissa experter vara förknippad med en förändring i gruppformatet.

Dmitry Utkin, som tidigare ledde företaget och var ansvarig för de ukrainska och syriska fronterna, kan ha lämnat gruppen på grund av förändringar i arbetsmetodik och vektor.

Det privata militära företaget har flyttat från direkt deltagande i militära operationer till strategin för militär och politisk utbildning och interaktion. Enligt källor tillhandahåller Wagner-gruppen för närvarande deltagande i fientligheter för konsult- och utbildningsstöd i ett antal geopolitiska hotspots i afrikanska länder, inklusive Libyen.

Ändringen av företagets chef kan också förklaras av en förändring i företagets regionala inriktning. Det innebär ökad uppmärksamhet från gruppen till den afrikanska regionen, i denna konfiguration verkar förvaltarbytet rimligt.

Baserat på en analys av den information som avslöjats denna utredning kan man också dra en möjlig slutsats att Dmitry Utkin, som ledde det privata militära företaget under en lång tid, nu kan ha dödats. För närvarande fungerar inte hans telefonnummer, och hans regelbundna resor från Krasnodar till St Petersburg har slutat.

Fortsätt läsa

Cyber-spionage

Kommissionen lanserar # Women4Cyber ​​- Ett register över talanger inom cybersäkerhet

publicerade

on

Den 7 juli genomförde kommissionen, tillsammans med Women4Cyber-initiativet Europeiska cybersäkerhetsorganisationen (ECSO) lanserade den första online register av europeiska kvinnor inom cybersäkerhet som kommer att ansluta expertgrupper, företag och beslutsfattare till talanger på området.

Registret är en öppen, användarvänlig databas över kvinnor som har expertis inom cybersäkerhet och syftar till att möta den växande efterfrågan på cybersecurity-proffs i Europa och den relaterade bristen på talanger inom området. Lanseringen följer Europeiska kunskapsagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft som kommissionen presenterade den 1 juli 2020.

En Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager sa: ”Cybersäkerhet är allas verksamhet. Kvinnor tar med sig erfarenhet, perspektiv och värderingar i utvecklingen av digitala lösningar. Det är viktigt att både berika diskussionen och göra cyberspace säkrare. ”

Främjande av vår europeiska livsstils vice ordförande Margaritis Schinas sa: ”Cybersäkerhetsfältet lider av en enorm brist på kompetens. Denna talangbrist förvärras av bristen på kvinnlig representation i fältet. Den uppdaterade kompetensagendan som antogs av kommissionen förra veckan syftar till att stänga sådana luckor. En mångfald arbetskraft inom cybersäkerhet kommer säkert att bidra till en mer innovativ och robust cybersäkerhet. Registret som lanseras idag kommer att vara ett användbart verktyg för att marknadsföra kvinnor inom cybersäkerhet och skapa ett mer mångsidigt och inkluderande ekosystem för cybersäkerhet. ”

Kommissionär för inre marknaden Thierry Breton sa: ”Under åren har vi främjat olika framgångsrika initiativ som syftar till att öka utbildningen i digitala färdigheter, särskilt inom cybersäkerhetsområdet. Varje cyberlag måste kombinera olika färdigheter som kombinerar datavetenskap, analys och kommunikation. Registret är ett verktyg som syftar till att uppnå bättre könsbalans i arbetskraften inom cybersäkerhet. ”

Registret, som beskriver olika profiler och kartlägger olika kompetensområden, är tillgängligt för alla och kommer att uppdateras regelbundet. Mer information om Women4Cyber-initiativet finns tillgängligt här, om kommissionens cybersecurity-strategi här och du kan gå med i Women4Cyber-registret genom att klicka här.

Fortsätt läsa

Företag

#EU Cybersecurity: Kommissionen inleder offentligt samråd om NIS-direktivet

publicerade

on

Kommissionen lanserade en offentligt samråd om revidering av Direktiv om säkerhet för nät- och informationssystem (NIS-direktivet). Sedan det nuvarande direktivet trädde i kraft 2016 har cyberhotlandskapet utvecklats snabbt. Kommissionen planerar nu att starta förfarandet för översyn av NIS-direktivet, börjar med ett offentligt samråd som syftar till att samla synpunkter på dess genomförande och påverkan av eventuella framtida förändringar.

En Europa Fit for Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager sa: "När våra dagliga liv och ekonomier blir allt mer beroende av digitala lösningar, behöver vi en kultur med modern teknik i alla viktiga sektorer som är beroende av informations- och kommunikationsteknologier."

Främjande av vårt europeiska livsstils vice ordförande Margaritis Schinas sa: "Översynen av direktivet om nätverk och informationssystem är en integrerad del av vår kommande EU: s säkerhetsunionsstrategi som kommer att ge en EU-samordnad och horisontell strategi för säkerhetsutmaningar".

Kommissionär för den inre marknaden Thierry Breton, sade: ”Coronaviruskrisen har lyfts fram hur viktigt det är att säkerställa vår nätverksinfrastruktur motståndskraft, särskilt i känsliga sektorer som hälsa. Detta samråd är en möjlighet för berörda parter att informera kommissionen om företags och organisationers cybersäkerhetsberedskap och föreslå sätt att ytterligare förbättra det. ”

Sedan den antogs, NIS-direktiv har säkerställt att medlemsländerna är bättre förberedda för cyberincidenter och har ökat sitt samarbete genom NIS-samarbetsgruppen. Det ålägger företag som tillhandahåller viktiga tjänster inom viktiga sektorer, nämligen inom energi, transport, bank, infrastruktur för finansmarknaden, hälsa, vattenförsörjning och distribution och digital infrastruktur, såväl som viktiga leverantörer av digitala tjänster, såsom sökmotorer, molntjänsttjänster eller online marknadsplatser, för att skydda sina informationsteknologisystem och rapportera stora cybersäkerhetshändelser till de nationella myndigheterna.

Samrådet, som kommer att vara öppet till den 2 oktober 2020, söker åsikter och erfarenheter från alla intresserade intressenter och medborgare. Mer information om EU: s åtgärder för att stärka kapaciteten för cybersäkerhet finns tillgänglig här och i dessa Frågor, och mer information om NIS Co-operation Groups arbete är här.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend