Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner 114,000 XNUMX euro i det lettiska systemet för att stödja kooperativ som är aktiva inom skogsbruket som drabbats av #Coronavirus-utbrott

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt ett lettiskt system på 114,000 XNUMX euro för att stödja kooperativ som är aktiva inom skogsbruket som drabbats av koronavirusutbrottet. Systemet godkändes under statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det offentliga stödet kommer att ges i form av direkta bidrag och är öppet för kooperativ som tillhandahåller skogstjänster. Åtgärden syftar till att säkerställa tillräckliga ekonomiska resurser för skogsbrukskooperativ som har lidit i maj och juni 2020 en minskning av omsättningen med minst 20% jämfört med samma period 2019.

Åtgärden förväntas stödja högst tre företag. Syftet med systemet är att hjälpa dessa företag att fortsätta sin verksamhet under och efter koronavirusutbrottet. Kommissionen fann att det lettiska systemet överensstämmer med villkoren i det tillfälliga ramverket. I) i) kommer stödet inte att överstiga 800,000 31 euro per stödmottagare och ii) att systemet kommer att löpa fram till den 2020 december 107. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin i en i enlighet med artikel 3 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På denna grund godkände kommissionen åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd.

Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.58117 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend