Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner ett lettiskt system på 51 miljoner euro för att stödja företag med exportverksamhet som drabbats av #Coronavirus-utbrott

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har godkänt ett lettiskt system, med en uppskattad budget på 51 miljoner euro, för att stödja företag som bedriver export av varor och tjänster i samband med koronavirusutbrottet. Systemet godkändes under statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det offentliga stödet, som kommer att ges i form av direkta bidrag, kommer att täcka upp till 25% av de obligatoriska sociala avgifterna som betalats av stödmottagarna.

Systemet kommer att vara öppet för företag med exportverksamhet inom alla sektorer, med vissa undantag som definierats av Lettland, t.ex. företag som är verksamma inom primärproduktionen av jordbruksprodukter, inom bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter, inom fiskeri- och vattenbrukssektorn samt som i finanssektorn. Åtgärden förväntas gynna 350 företag. Syftet med systemet är att tillgodose likviditetsbehov för företag som drabbats av den nuvarande krisen och att hjälpa dem att fortsätta sin verksamhet, starta investeringar och upprätthålla sysselsättning under och efter utbrottet.

Kommissionen fann att det lettiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. Särskilt kommer stödet inte att överstiga 800,000 107 euro per företag enligt det tillfälliga ramverket. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 3 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen.

På denna grund godkände kommissionen åtgärderna enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om det tillfälliga ramverket och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera den ekonomiska effekten av koronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.58104 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend