Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Tullunionen: Ny handlingsplan för att ytterligare stödja EU: s tullar i deras viktiga roll att skydda EU: s inkomster, välstånd och säkerhet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har idag lanserat en ny tullunionens handlingsplan som innehåller en rad åtgärder för att göra EU: s tull smartare, mer innovativ och effektivare under de kommande fyra åren. De tillkännagivna åtgärderna kommer att stärka tullunionen som en hörnsten i den inre marknaden. De bekräftar också dess stora roll när det gäller att skydda EU: s inkomster och EU: s medborgares och företagens säkerhet, hälsa och välstånd.

I sina politiska riktlinjer meddelade president von der Leyen att tullunionen måste tas till nästa nivå, särskilt genom att säkerställa en integrerad europeisk strategi för tullriskhantering, som stöder effektiva kontroller från EU: s medlemsstater. Dagens handlingsplan gör just det.

Ekonomikommissionär Paolo Gentiloni sa: "EU: s tullunion var en av de första konkreta resultaten av den europeiska integrationen och i mer än fem decennier har den hjälpt till att skydda européer och hålla handeln flödande över våra gränser - som bara är lika starka som deras svagaste länk. Idag innebär nya utmaningar att vi måste göra våra tullregler smartare och se till att de fungerar bättre för medlemsstaterna, medborgarna och legitima företag. Detta kräver bättre användning av data, bättre verktyg och utrustning och mer samarbete inom EU och med tullmyndigheter i partnerländerna. Det kräver också bättre framsynthet, så att EU: s tullar kan möta framtiden med förtroende. I dag fastställde vi hur vi tar vår tullunion till nästa nivå.

Handlingsplanen innehåller ett antal initiativ inom områden som riskhantering, hantering av e-handel, främjande av efterlevnad och tullmyndigheter som fungerar som en:

Annons
  • Riskhantering: Handlingsplanen fokuserar särskilt på att säkerställa större tillgänglighet och användning av data och dataanalys för tulländamål. Det efterlyser intelligent, riskbaserad tillsyn av försörjningskedjor och inrättar ett nytt analyscentrum inom kommissionen för insamling, analys och delning av tulldata som kan informera kritiska beslut, hjälpa tullmyndigheterna att identifiera svaga punkter vid EU: s yttre gränser och hantera framtiden. kriser.
  • Hantera e-handel: i detta avseende och för att ta itu med de nya utmaningarna med e-handel kommer skyldigheter för betaltjänstleverantörer och onlineförsäljningsplattformar att stärkas för att bekämpa tull och skattebedrägeri inom e-handel.
  • Främjande av efterlevnad: det kommande "Single Window" -initiativet kommer att göra det lättare för legitima företag att fullfölja sina gränsformaliteter i en enda portal. Det möjliggör mer samarbetsbehandling, delning och utbyte av information och bättre riskbedömning för tullmyndigheter.
  • Tullmyndigheterna agerar som en: handlingsplanen beskriver lanseringen av modern och pålitlig tullutrustning under nästa EU-budget. En ny reflektionsgrupp bildad av medlemsstaterna och företagsrepresentanter kommer att inrättas för att hjälpa till att förbereda sig för framtida kriser och utmaningar som oväntad global utveckling och framtida affärsmodeller.

EU: s tullunion

EU: s tullunion - som firade sitt 2018-årsjubileum 50 - bildar ett enda territorium för tulländamål, där en gemensam uppsättning regler tillämpas. Inom EU: s tullunion är EU-medlemsstaternas tullmyndigheter ansvariga för att utföra ett brett och ökande antal kontroller.

Därför har EU: s tull en viktig roll att spela för att stödja EU: s ekonomi och framtida tillväxt. Tullen måste underlätta ökande mängder legitim handel så snabbt och smidigt som möjligt. Samtidigt arbetar myndigheter kontinuerligt med att bekämpa växande nivåer av bedrägeri och smuggling av olagliga eller osäkra varor. Tullen spelar också en viktig roll i vår återhämtning från en aldrig tidigare skådad hälsokris. Sedan början av koronaviruspandemin har EU: s tullmyndigheter och tjänstemän varit kärnan i viktiga uppgifter som att underlätta importen av skyddsutrustning, samtidigt som de förfalskade produkter som falska masker och förfalskade läkemedel vid EU: s yttre gränser.

Annons

De senaste åren har det blivit uppenbart att medlemsstaternas tullmyndigheter kämpar med utmaningarna med att utföra sina olika roller. Stora utmaningar som den nuvarande nödsituationen för folkhälsan, konsekvenserna av Storbritanniens avgång från EU: s inre marknad och tullunion och ökningen av digitalisering och e-handel kommer att fortsätta och kan till och med öka.

För att ge sitt fulla bidrag till alla EU-medborgares välbefinnande och för att underlätta handeln måste våra tullmyndigheter vara utrustade med avancerad teknisk utrustning och analytisk kapacitet som gör det möjligt för tullen att bättre förutsäga riskfylld import och export. Förbättrat tullsamarbete med stora internationella handelspartner som Kina kommer att stödja våra ansträngningar för att underlätta handel och samtidigt säkerställa effektiva kontroller.

Bakgrund

EU: s tullunion har utvecklats till en hörnsten i vår inre marknad, vilket håller EU-gränserna säkra och skyddar våra medborgare från förbjudet och farligt gods som vapen, droger och miljöskadliga produkter, samtidigt som EU underlättar handeln med resten av världen. Det ger också intäkter för EU: s budget. Men nyligen har det blivit klart att det krävs smartare sätt att arbeta för att tullmyndigheterna ska kunna hantera sin långa och växande lista över ansvarsområden.

Handlingsplanen gynnades av ett innovativt framsynthetsprojekt om "Tullens framtid i EU 2040" som arbetade för att skapa en gemensam och strategisk förståelse bland viktiga intressenter om sätt att hantera nuvarande och framtida utmaningar för tullen och för att skapa en vision för hur EU: s tullar bör se ut 2040.

Mer

För mer information, se Q & A och faktablad.

Kommissionens tullunionens handlingsplan

Tullhandlingsplanens webbplats

Nya videobestånd

 

Europeiska kommissionen

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen betalar ut 231 miljoner euro i förfinansiering till Slovenien

publicerade

on

Europeiska kommissionen har betalat ut 231 miljoner euro till Slovenien i förfinansiering, motsvarande 13% av landets bidragstilldelning under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF). Förfinansieringsbetalningen hjälper till att sätta igång genomförandet av de viktiga investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Sloveniens återhämtnings- och motståndskraftsplan. Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar baserade på genomförandet av de investeringar och reformer som beskrivs i Sloveniens plan för återhämtning och motståndskraft.

Landet kommer att få totalt 2.5 miljarder euro, bestående av 1.8 miljarder euro i bidrag och 705 miljoner euro i lån, under hela planens livstid. Dagens utbetalning följer på det senaste framgångsrika genomförandet av de första låneoperationerna under NextGenerationEU. I slutet av året avser kommissionen att samla in upp till totalt 80 miljarder euro i långsiktig finansiering, som kompletteras med kortsiktiga EU-räkningar, för att finansiera de första planerade utbetalningarna till medlemsstaterna under NextGenerationEU.

RRF är kärnan i NextGenerationEU som kommer att ge 800 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i medlemsstaterna. Den slovenska planen är en del av EU: s svar utan motstycke för att komma starkare ur covid-19-krisen, främja de gröna och digitala övergångarna och stärka motståndskraften och sammanhållningen i våra samhällen. A pressmeddelande finns tillgänglig online.

Annons

Fortsätt läsa

Cypern

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen betalar ut 157 miljoner euro i förfinansiering till Cypern

publicerade

on

Europeiska kommissionen har betalat ut 157 miljoner euro till Cypern i förfinansiering, vilket motsvarar 13% av landets finansiella anslag under återhämtnings- och resiliensfaciliteten (RRF). Förfinansieringsbetalningen hjälper till att sätta igång genomförandet av de viktiga investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Cyperns plan för återhämtning och motståndskraft. Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar baserade på genomförandet av de investeringar och reformer som beskrivs i Cyperns plan för återhämtning och motståndskraft.

Landet kommer att få 1.2 miljarder euro totalt under planens livstid, med 1 miljard euro i bidrag och 200 miljoner euro i lån. Dagens utbetalning följer på det senaste framgångsrika genomförandet av de första låneoperationerna under NextGenerationEU. I slutet av året avser kommissionen att samla in upp till totalt 80 miljarder euro i långsiktig finansiering, som kompletteras med kortsiktiga EU-räkningar, för att finansiera de första planerade utbetalningarna till medlemsstaterna under NextGenerationEU. En del av NextGenerationEU kommer RRF att tillhandahålla 723.8 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i medlemsstaterna.

Den cypriotiska planen är en del av EU: s svar utan motstycke för att komma starkare ur covid-19-krisen, främja de gröna och digitala övergångarna och stärka motståndskraften och sammanhållningen i våra samhällen. A pressmeddelande finns tillgänglig online.

Annons

Fortsätt läsa

Belgien

EU: s sammanhållningspolitik: Belgien, Tyskland, Spanien och Italien får 373 miljoner euro för att stödja hälso- och socialtjänster, små och medelstora företag och social integration

publicerade

on

Kommissionen har beviljat 373 miljoner euro till fem Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativa program (OP) i Belgien, Tyskland, Spanien och Italien för att hjälpa länderna med nödsituationer och reparationer av coronavirus inom ramen för REACT-EU. I Belgien kommer ändringen av Wallonia OP att tillhandahålla ytterligare 64.8 miljoner euro för förvärv av medicinsk utrustning för hälsovårdstjänster och innovation.

Medlen kommer att stödja små och medelstora företag i utvecklingen av e-handel, cybersäkerhet, webbplatser och onlinebutiker, samt den regionala gröna ekonomin genom energieffektivitet, miljöskydd, utveckling av smarta städer och koldioxidsnål offentlig infrastruktur. I Tyskland, i delstaten Hessen, kommer 55.4 miljoner euro att stödja hälsorelaterad forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapacitet och innovation vid universitet och andra forskningsinstitutioner samt investeringar i forskning, utveckling och innovation inom områdena klimat och hållbar utveckling. Denna ändring kommer också att ge stöd till små och medelstora företag och fonder för nystartade företag genom en investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt kommer 75.7 miljoner euro att underlätta samarbete mellan små och medelstora företag och institutioner inom forskning, utveckling och innovation, och tillhandahålla investeringar och rörelsekapital för mikroföretag som drabbats av coronaviruskrisen. Dessutom kommer fonderna att möjliggöra investeringar i företagens energieffektivitet, stödja digital innovation i små och medelstora företag och förvärva digital utrustning för skolor och kulturinstitutioner. I Italien kommer det nationella OP 'Social Inclusion' att få 90 miljoner euro för att främja den sociala integrationen av människor som upplever svår materiell brist, hemlöshet eller extrem marginalisering genom tjänsterna 'Housing First' som kombinerar tillhandahållande av omedelbara bostäder med möjliggörande av social- och arbetsförmedlingstjänster .

Annons

I Spanien kommer 87 miljoner euro att läggas till ESF OP för Castilla y León för att stödja egenföretagare och arbetare som fick sina kontrakt avbrutna eller reducerade på grund av krisen. Pengarna kommer också att hjälpa hårt drabbade företag att undvika uppsägningar, särskilt inom turistsektorn. Slutligen behövs pengarna för att tillåta viktiga sociala tjänster att fortsätta på ett säkert sätt och för att säkerställa utbildningskontinuitet under hela pandemin genom att anställa ytterligare personal.

REACT-EU är en del av NextGenerationEU och ger ytterligare 50.6 miljarder euro ytterligare finansiering (i löpande priser) till sammanhållningspolitiska program under 2021 och 2022. Åtgärderna fokuserar på att stödja arbetsmarknadens motståndskraft, jobb, små och medelstora företag och låginkomstfamiljer, samt att sätta framtidssäker grund för de gröna och digitala övergångarna och en hållbar socioekonomisk återhämtning.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend