Anslut dig till vårt nätverk!

EU

2021 Kommissionens arbetsprogram: Från strategi till leverans

publicerade

on

Kommissionen har antagit sitt 2021 work programme, designed to make Europe healthier, fairer and more prosperous, while accelerating its long-term transformation into a greener economy, fit for the digital age. It contains new legislative initiatives across all six headline ambitions of President von der Leyen's Politiska riktlinjer och följer henne först Unionens tal Tal. Samtidigt som kommissionen uppfyller de prioriteringar som anges i detta arbetsprogram kommer kommissionen att fortsätta att lägga alla sina ansträngningar för att hantera krisen och göra Europas ekonomier och samhällen mer motståndskraftiga.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: ”Vår största prioritet kommer att vara att rädda liv och försörjning hotade av koronaviruspandemin. Vi har redan uppnått mycket. Men Europa är inte ute ur skogen ännu och den andra vågen slår hårt över hela Europa. Vi måste vara vaksamma och ta steget, vi alla. Europeiska kommissionen kommer att fortsätta sina ansträngningar för att säkra ett framtida vaccin för européer och för att hjälpa våra ekonomier att återhämta sig genom den gröna och digitala övergången. ”

Interinstitutionella förbindelser och förutseende vice ordförande Maroš Šefčovič sa: ”Samtidigt som vi säkerställer att Europa kan hantera pandemin och dess förödande inverkan fortsätter vi också att dra lärdom av krisen. Därför kommer de prioriteringar som fastställs i detta arbetsprogram inte bara att bidra till Europas återhämtning utan också vår långsiktiga motståndskraft - genom framtidssäkra lösningar inom alla politikområden. För detta kommer vi att utnyttja strategisk framsyn såväl som våra bättre lagstiftningsprinciper - evidensbaserat och öppet, effektivt och lämpligt för framtiden. ”

Genomföra EU: s prioriteringar

I kommissionens arbetsprogram 2021 ser man en övergång från strategi till genomförande i alla sex politiska prioriteringar. Det bekräftar kommissionens beslut att leda den dubbla gröna och digitala övergången - en oöverträffad möjlighet att gå ur krisens bräcklighet och skapa en ny vitalitet för unionen.

  1. En europeisk grön affär

To achieve a climate-neutral Europe by 2050, the Commission will table a Fit for 55 package to reduce emissions by at least 55% by 2030. This will cover wide-ranging policy areas – from renewables to energy efficiency first, energy performance of buildings, as well as land use, energy taxation, effort sharing and emissions trading. A Carbon Border Adjustment Mechanism will help reduce the risk of carbon leakage and ensure a level-playing field by encouraging EU partners to raise their climate ambition. In addition, the Commission will propose measures to implement Europe's circular economy action plan, the EU biodiversity strategy and the farm to fork strategy.

  1. Ett Europa som passar för den digitala tidsåldern

To make this Europe's digital decade, the Commission will put forward a road map of clearly defined 2030 digital targets, related to connectivity, skills and digital public services. The focus will be on the right to privacy and connectivity, freedom of speech, free flow of data and cybersecurity. The Commission will legislate in areas covering safety, liability, fundamental rights and data aspects of artificial intelligence. In the same spirit, it will propose a European e-ID. Initiatives will also include an update of the new industrial strategy for Europe, to take into account the impacts of the coronavirus, as well as a legislative proposal to improve the working conditions of platform workers.

  1. En ekonomi som fungerar för människor

To ensure that the health and economic crisis does not turn into a social crisis, the Commission will put forward an ambitious action plan to implement fully the European Pillar of Social Rights, making sure that no one is left behind in Europe's recovery. The Commission will also come forward with a new European child guarantee, ensuring access to basic services like health and education for all children. To support our economies and strengthen the Economic and Monetary Union, it will revise the framework for handling EU bank failures, take measures to boost cross-border investment in the EU, and step up the fight against money laundering.

  1. Ett starkare Europa i världen

The Commission will ensure that Europe plays its vital role in this fragile world, including by leading the global response to secure a safe and accessible vaccine for all. It will propose a Joint Communication on strengthening the EU's contribution to a rules‑based multilateralism, a renewed partnership with our Southern Neighbourhood and a Communication on the Arctic. A new strategic approach to support disarmament, demobilization and reintegration of ex-combatants will also be presented. A Communication on the EU's humanitarian aid will explore new ways of working with our partners and other donors.

  1. Främja vårt europeiska livsstil

In the face of COVID-19, the Commission will propose to build a stronger European Health Union, notably by strengthening the role of existing agencies and establishing a new agency for biomedical advanced research and development. To preserve and improve its functioning, a new strategy for the future of Schengen will be tabled. The new pact on migration and asylum will be followed up with a number of proposed measures on legal migration, including a ‘talent and skills' package. Other elements include an action plan against migrant smuggling, as well as a sustainable voluntary return and reintegration strategy. The Commission will continue to strengthen the Security Union, addressing terrorism, organised crime and hybrid threats. It will also present a comprehensive strategy on combating antisemitism.

  1. En ny drivkraft för europeisk demokrati

To build a union of equality, the Commission will present new strategies on rights of the child and for persons with disabilities, as well as a proposal to combat gender-based violence. It will also propose to extend the list of euro-crimes to include all forms of hate crime and hate speech. The Commission will propose clearer rules on the financing of European political parties and take action to protect journalists and civil society against abusive litigation. A long-term vision for rural areas will propose actions to harness the full potential of these regions.

Given the long-term and transformative nature of the initiatives planned, it is more important than ever to legislate in the most impactful way and with the future in mind. The upcoming Communication on Better Regulation will renew this emphasis. It will focus on simplification and burden reduction, notably by introducing a ‘one-in-one-out' approach. The Fit for Future Platform will support the Commission in this ambition, particularly needed in the aftermath of the COVID-19 pandemic. To deliver on the ground, the Commission will also step up its outreach, with the Conference on the Future of Europe playing a central role.

A full list of the 44 new policy objectives under the six headline ambitions are set out in Bilaga 1 av arbetsprogrammet 2021.

Nästa steg

Kommissionens arbetsprogram 2021 är resultatet av ett nära samarbete med Europaparlamentet, medlemsstaterna och EU: s rådgivande organ. Kommissionen kommer nu att inleda diskussioner med parlamentet och rådet för att upprätta en lista över gemensamma prioriteringar som medlagstiftarna är överens om att vidta snabba åtgärder.

Bakgrund

Varje år antar kommissionen ett arbetsprogram med en lista över åtgärder som den kommer att vidta under de kommande tolv månaderna. Arbetsprogrammet informerar allmänheten och medlagstiftarna om våra politiska åtaganden att presentera nya initiativ, dra tillbaka väntande förslag och se över befintlig EU-lagstiftning. Det täcker inte kommissionens pågående arbete för att genomföra sin roll som fördragens väktare och genomdriva befintlig lagstiftning eller de regelbundna initiativ som kommissionen antar varje år.

Kommissionens arbetsprogram 2021 är nära kopplat till programmet återhämtningsplan för Europe, with the NextGenerationEU recovery instrument and a reinforced EU budget for 2021-2027. The Recovery and Resilience Facility will channel an unprecedented €672.5 billion of grants and loans in the crucial first year of recovery. Meanwhile, Member States are drawing up recovery and resilience plans that set out reforms and investments aligned with the EU green and digital policy objectives: with a minimum 37% of green transition expenditure, and a minimum 20% related to digital. To repay the funds raised under NextGenerationEU, the Commission will put forward proposals for new own resources starting with a revised Emission Trading System, a Carbon Border Adjustment Mechanism and a digital levy.

Mer

2021 Kommissionens arbetsprogram, bilagor och faktablad

Justerat 2020-kommissionens arbetsprogram

Återhämtningsplan för Europa

En europeisk grön affär

Forma Europas digitala framtid

 

EU

Kazakstans Kairat Abdrakhmanov utsåg OSSE: s högkommissionär för nationella minoriteter

publicerade

on

Kairat Abdrakhmanov. Fotokredit: Kazakiska utrikesministeriet

Kazaksk diplomat och Kazakstans ambassadör i Sverige och Danmark Kairat Abdrakhmanov (avbildad) utnämndes till högkommissionär för nationella minoriteter (HCNM) vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), sade den kazakiska utrikesministern Mukhtar Tileuberdi vid en pressmöte idag (4 december), skriver Assel Satubaldina.

Beslutet fattades under OSSE: s utrikesministerråds 27: e möte som ägde rum online 3-4 december.

Abdrakhmanovs kandidatur lämnades in av Kazakstan och "välkomnades positivt av alla OSSE-medlemmar", sade ministern, som enligt honom intygar Kazakstans ökande roll och inflytande på den internationella arenan liksom de politiska reformer som genomförts av Kazakstas president Kassym -Jomart Tokayev. Kazakstans ordförandeskap i OSSE med 57 länder 2010 fungerade också som en positiv faktor.

Abdrakhmanov är en veteran kazakisk diplomat. Han tog examen från Al Farabi Kazakh National University och var tidigare Kazakstas utrikesminister, Kazakstans ständiga representant vid OSSE och FN, Kazakstans ambassadör i Österrike och Israel.

Tjänsten som högkommissionär för nationella minoriteter är en av OSSE: s nyckelpositioner för att identifiera och ta itu med situationer när det gäller spänningar som involverar nationella minoriteter, vilket kan ge upphov till en konflikt mellan OSSE: s medlemsstater. Kommissionären besöker personligen representanter för regeringar och minoriteter och analyserar de aktuella hoten mot stabiliteten i OSSE-regionen.

Högkommissionären väljs vart tredje år och Abdrakhmanov ersatte den italienska diplomaten Lamberto Zannier, vars treåriga mandatperiod slutade 18 juli i år.

Abdrakhmanov blir utnämnd till OSSE: s högkommissionär och måste avstå från sin position som Kazakstans ambassadör i Sverige och Danmark för att "säkerställa objektivitet och opartiskhet."

”Som ni vet har 2020 varit oroligt för OSSE, eftersom organisationens ledande befattningar under de senaste månaderna var lediga. I juli avstod alla fyra sina mandat. Vi tror att det var en institutionell kris. Men en lösning hittades idag och konsensus uppnåddes om nyckelpositioner, säger Tileuberdi och noterade att ingen diplomat från Commonwealth of Independent States och Central Asia tidigare har utsetts till en sådan högnivåposition.

Under mötet fattades beslutet även om OSSE: s generalsekreterare, särskild representant för mediefriheten och chef för byrån för val och mänskliga rättigheter. De fyra toppositionerna inom organisationen förblev lediga sedan juli.

”Vårt land kommer att fortsätta arbeta i nära samarbete med Sveriges ordförandeskap vid OSSE”, avslutade ministern.

Fortsätt läsa

EU

6.1 miljarder euro för hållbart fiske och skydd av fiskesamhällen 

publicerade

on

Idag (4 december) nådde EU: s lagstiftare en preliminär överenskommelse om hur EU-länderna kommer att kunna spendera medel avsatta till fiske och vattenbruk 2021-2027.

Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EMFAF) för perioden 2021-2027 uppgår till 6.1 miljarder euro (6.108 miljarder euro i löpande priser). 5.3 miljarder euro kommer att avsättas för förvaltning av fiske, vattenbruk och fiskeflottor, medan det återstående beloppet kommer att täcka åtgärder som vetenskaplig rådgivning, kontroller och kontroller, marknadsinformation, sjöövervakning och säkerhet.

Medlemsstaterna måste spendera minst 15% av pengarna på effektiv fiskekontroll och efterlevnad, inklusive kamp mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. I linje med Green Deal kommer åtgärder inom fonden att bidra till det övergripande budgetmålet att avsätta 30% av medlen till klimatåtgärder.

Ersättning för fiskare

Om fiskarnas aktiviteter upphör permanent kan de stödjas för att skrota eller avveckla ett fartyg. För att få ersättning tas motsvarande fiskekapacitet permanent ut ur EU: s fiskeflottaregister och stödmottagaren får inte registrera något fiskefartyg inom fem år efter att ha fått stöd.

Om fiskeverksamheten upphör tillfälligt kan fiskare beviljas kompensation under högst 12 månader per fartyg eller per fiskare under programperioden.

Särskilda behov för småskaligt kustfiske och unga fiskare

Medlemsstaterna kommer att behöva ta hänsyn till de specifika behoven för småskaligt kustfiske, inklusive förenkla administrativa krav. Det första förvärvet av ett fiskefartyg eller delvis ägande (på minst 33%) kan också finansieras om fiskaren inte är mer än 40 år och har arbetat i minst fem år som fiskare eller har förvärvat motsvarande kvalifikation. Fiskare kan köpa småskaliga kustfartyg (total längd mindre än 12 meter) som har registrerats i tre år eller fartyg upp till 24 meter som har registrerats i fem år.

Småskaliga fartyg kan också få stöd för att byta ut eller modernisera motorer om den nya eller moderniserade motorn inte har mer effekt i kW än den för sin nuvarande motor.

Förbättra säkerhet, arbetsförhållanden och energieffektivitet

Ett fiskefartyg som inte är längre än 24 meter och äldre än 10 år kan öka sitt bruttotonnage om detta resulterar i betydande förbättringar, såsom renovering av boende och andra faciliteter för besättningens välbefinnande, bättre brandförebyggande ombord och säkerhetssystem, ökad energieffektivitet eller lägre koldioxidutsläpp.

Andra viktiga åtgärder

- Motorer kan bytas ut eller moderniseras under strikta villkor: för fartyg mellan 12 och 24 meter och minst fem år gamla får den nya eller moderniserade motorn inte ha mer effekt i kW och en minskning med 20% koldioxidutsläpp måste säkerställas. fiskekapaciteten som dras tillbaka på grund av motorbyte eller modernisering kan inte ersättas.

- Fokusera på yttersta randområdena: medlemsstaterna kommer att behöva utarbeta en handlingsplan för var och en av deras yttersta randområden; specifika budgetanslag planeras.

- Stöd kan också beviljas för lagring av fiskeriprodukter i exceptionella händelser som genererar en betydande störning av marknaderna.

Föredragande Gabriel Mato (EPP, ES) sa: ”Vi nådde en balanserad överenskommelse om den framtida Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. En fond som skulle göra det möjligt för EU: s flotta att fiska och odla bättre, inte att fiska mer. En fond som gör det möjligt för sektorn att investera i arbetarnas säkerhet och välbefinnande och miljöeffektiva motorer och fartyg. Och en fond som möjliggör förnyelse av generationen, samtidigt som man undviker överkapacitet och överfiske. Fiske- och vattenbrukssektorn och hela värdekedjan för fisk och skaldjur behöver stöd nu mer än någonsin för att möta nuvarande och framtida utmaningar. ”

Nästa steg

Nu förväntas parlamentet och rådet godkänna avtalet. Bestämmelserna i förordningen kommer sedan att tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Bakgrund

Förslaget från Europeiska havs- och fiskerifonden publicerades av kommissionen i juni 2018 och hänvisar till den fleråriga finansieringsramen 2021--2027. Den tidigare EHFF-budgeten för åren 2014 till 2020 uppgick till 6.4 miljarder euro.

Mer 

Fortsätt läsa

EU

EU: s budget 2021: Stöd till återhämtningen 

publicerade

on

Ledamöter har kämpat för och fått bättre stöd för viktiga EU-program som skapar arbetstillfällen, tacklat nedfallet från COVID-19-pandemin och ökat klimatåtgärden.

I dag (4 december) nådde förhandlarna från Europaparlamentet och rådet en gemensam överenskommelse om EU: s budget 2021.

De preliminära siffrorna är 164.3 miljarder euro i åtagandebemyndiganden och 166.1 miljarder euro i betalningsbemyndiganden. Detaljerade siffror kommer att finnas tillgängliga senare.

För ett mer konkurrenskraftigt Europa, skapa jobb och investera i EU: s framtid

Parlamentsledamöterna lyckades utöver kommissionens ursprungliga budgetförslag förstärka program som de ansåg vara nycklar för att öka tillväxt och sysselsättning, vilket återspeglar allmänt överenskomna EU-prioriteringar, nämligen det digitala Europa (+25.7 miljoner) och Connecting Europe Facility (CEF) för transportinfrastruktur (+ 60.3 miljoner euro).

Stärka respekten för Europas värderingar och öka klimatåtgärden

Som en kompletterande ansträngning för att bekämpa klimatförändringarna syftar förstärkningarna från EP för Life-programmet (+ 42 miljoner euro) från första början till att nå målet om 30% av de klimatrelaterade utgifterna i EU: s budget för 2021 Period -2027.

Programmet Rättigheter och värderingar kommer att få ytterligare 6.6 miljoner euro, och Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), ett oberoende unionsorgan som syftar till att bekämpa brott mot unionsbudgeten kommer att dra nytta av ytterligare 7.3 miljoner euro.

Toppfunktioner för MFF: stöd för unga, EU: s forskning och hälso- och sjukvård

Andra förstärkningar för 2021 speglar tillägg till utvalda viktiga EU-program Parlamentet erhöll i hantera rådet om nästa långsiktiga EU-budget 2021-2027.

Detta är fallet för Erasmus + (+ 175.1 miljoner euro), Horizon Europe (forskningsprogram, + 20 miljoner euro) och EU4Health-programmet, EU: s svar på COVID-19, med ytterligare 74.3 miljoner euro. EU4Health kommer att stödja sjukvårdspersonal, patienter och hälsosystem. På samma sätt har åtagandebemyndigandena för humanitärt bistånd ökat med 25 miljoner euro och för att stödja EU: s södra grannskap med 10.2 miljoner euro.

”Jag är glad att vi kunde nå en snabb överenskommelse i de europeiska medborgarnas intresse under dessa utmanande tider. Eftersom några av de framtidsinriktade programmen kom överens om i fleråriga ramar för bara några veckor sedan, fick vi budgetökningar för andra program med bevisat europeiskt mervärde. Dessa extrainvesteringar i till exempel de transeuropeiska transportnäten och det digitala Europa svarar alla på verkliga behov och är i linje med EU-medborgarnas förväntningar ”, säger budgetutskottets ordförande Johan van Overtveldt (ECR, BE).

”Parlamentet och rådet nådde i dag en överenskommelse om EU: s budget 2021. 164 miljarder euro för att skydda medborgarna, minska den omedelbara effekten av krisen och förbereda sig för en mer välmående, balanserad och hållbar framtid. Under de sista två dagarna av förhandlingarna säkrade parlamentet ytterligare 183 miljoner euro för sina prioriteringar: hälsa, klimat och sysselsättning. Med tanke på den mycket styva ramen är detta ett bra resultat. Inför regeringar som inte var villiga att ge upp en cent, gjorde parlamentet sitt yttersta och fick ytterligare höjningar. Men med all samvete vet vi alla att denna budget inte är upp till uppgiften. Det var det maximala som kunde uppnås med tanke på den fleråriga budgeten som förhandlades fram med statschefer som beslutade enhälligt.

"Men den goda nyheten är att det finns en lösning som kan mobilisera mer än 50 miljarder euro per år för hälsa, klimat och sysselsättning, och som inte kommer att blockeras av enhällighetsregeln: att beskatta spekulation genom att starta om det befintliga förstärkta samarbetet om detta ämne. Jag uppmanar ledarna för dessa banbrytande länder att börja med Merkel och Macron att utan dröjsmål börja arbeta med denna skatt ”, sade huvudföredraganden (kommissionens avsnitt) Pierre Larrouturou (S&D, FR).

"Tack vare Europaparlamentets enade ställning har vi nått en mycket bra politisk överenskommelse om EU: s institutioners budget 2021, trots ett svårt krissammanhang. Min oro under alla dessa förhandlingar var att se till att alla institutioner i Unionen, dvs. domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska datatillsynsmannen, ..., har tillräckliga resurser och personal för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag så bra som möjligt och att fungera optimalt. Detta möjliggjordes efter vårt åtagande att spara pengar i samband med förändringarna i vår verksamhet under COVID-19-pandemin ", sade föredraganden för de andra sektionerna, Oliver Chastel (FÖRNY, BE).

Nästa steg

I avsaknad av en överenskommelse i rådet om EU: s långsiktiga budget (flerårig budgetram 2021--2027) har de två delarna av EU: s budgetmyndighet, parlamentet och rådet, inte formaliserat sin uppgörelse. När den fleråriga budgetramen har antagits kommer kommissionen att föreslå innehållet i avtalet som andra budgetförslag.

När rådet formellt har antagit kompromissen i form av detta andra budgetförslag kommer den att läggas fram för godkännande för budgetutskottet och sedan rösta om det i kammaren i Europaparlamentet och undertecknas i lag av dess ordförande.

Mer 

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend