Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Progressiva ledare, akademiker och aktivister efterlyser en europeisk barnunion

publicerade

on

Redan före pandemin riskerade 23 miljoner barn i EU fattigdom och social utestängning. Pandemin har ytterligare förvärrat ojämlikheten för barn och det är nu dags för Europeiska unionen att agera. I anledning av världens barndag i dag (20 november) mer än 300 framstående personer från politiken, den akademiska världen och det civila samhället har redan gått med ett samtal att kräva en snabb ikraftträdande av Europeiska barngarantin och en Nästa generation EU finansiering som verkligen fungerar för Europas nästa generationer.

Vad?: EU kan och måste göra bättre. Den gemensamma uppmaningen till en barnunion är grundad på tre mål:

  1. En snabb ikraftträdande av den europeiska barngarantin och utvidga sitt politiska och finanspolitiska utrymme. Förhandlingar pågår och alla ansträngningar måste göras för att säkerställa att den blir en integrerad del av EU: s politik. Detta inkluderar en särskild budget på 20 miljarder euro och bindande finansieringsåtaganden för medlemsstaterna i deras ESF + nationella program.

  2. Utvecklingen av ett investeringsekosystem för europeiska barn som börjar med en korrekt planering av Nästa generations EU-finansiering. Barnunionen bör bli en grundläggande pelare i Europas återhämtningsstrategi. Detta kräver omkalibrering av nationella återhämtningsplaner för vårdtjänsterna för Europas framtida generationer.

  3. Garanterad lika tillgång till kvalitet och inkluderande utbildning och vård i tidig barndom för alla. Europeisk lag bör säkerställa barns rättigheter och lagliga rättigheter med allmänna och överkomliga offentliga bestämmelser för alla och dedikerade resurser för missgynnade och utsatta barn

"Europas största bräcklighet är undermineringen av välfärden som leder till ökande ojämlikhet och har gjort vårt samhälle mer utsatt för ekonomiska, miljö- och hälsokriser. COVID-19-pandemin har ställt nya och dramatiska utmaningar för utsatta hushåll. Som experter, aktivister och beslutsfattare tycker vi att det är dags att höja Europas ambitioner och lägga fram denna starka uppmaning till en barnunion. Detta uttrycker kravet till EU att höja medborgarnas förväntningar och säkerställa välbefinnande inte bara genom bankunionen, kapitalmarknadsunionen, energiunionen och annat ekonomiskt samarbete utan genom en social union som har ett starkt mandat för varje barn."

Varför?: Redan före pandemin, 23 miljoner barn i EU riskerade fattigdom eller social utestängning. De ekonomiska svårigheter som de europeiska familjerna har utsatts för under denna period liksom störningarna i utbildnings- och vårdtjänsterna har ökat den redan oroande situationen. Pandemins inverkan på ojämlikhet i barn alarmerande.

Våra barn är nyckeln till att bygga mer rättvisa och hållbara samhällen. Överväldigande bevis visar att ojämlikheter i livschanserna redan bildas under de första åren av livet och till stor del överförs genom generationer. För närvarande, endast hälften av EU: s medlemsstater har uppnått EU-målet om 33% täckning för utbildning och vård i förskola (ECEC) under 3 års ålder. I nio länder drar mindre än 9 av 1 barn nytta av barnomsorg, och det är vanligtvis barnen från ett bättre hushåll (EUROSTAT).

A studie ledd av FEPS och partners konstaterar att europeiska barn från 0 till 3 år från de lägsta 40% socioekonomiska statusen är ungefär 15% mer benägna att uppnå genomsnittliga poäng en gång tonåringar, om de har tillgång till barnomsorg vid en eller två års ålder. Studien visar att om vi inte tillhandahåller tjänster av hög kvalitet och inkluderande, är vård och utbildning under de tidiga åren i Europa fortfarande ett medel för barn från bättre stående hushåll att uppnå sin bästa potential snarare än ett sätt att minska ojämlikheter och utrota social utestängning.

Vem?

Fulltext för samtalet och listan över mer än 300 undertecknare finns i den här länken, uppdelade i olika kategorier: europeiska politiker, nationella politiker, civilsamhället och akademin.

Detta är ett gemensamt initiativ som samordnas av: Stiftelsen för europeiska progressiva studier (FEPS), S & D-parlamentariska gruppen, partiet för europeiska socialister (PES), PES-gruppen i Europeiska regionkommittén, Pablo Iglesias-stiftelsen (ES), Progresiva Društvo (SI), Institutet för socialdemokrati (HU), Reggio Children (IT) och Rädda barnen Italien.

afghanistan

Afghanistan-konferensen 2020: Hållbar fred, antikorruption och biståndseffektivitet på dagordningen

publicerade

on

2020-konferensen i Afghanistan börjar idag (23 november) med EU som samorganiserar och deltar i ett antal evenemang som äger rum före morgondagens (24 november) plenarsession. Kommissionär för krishantering Janez Lenarčič kommer att vara ordförande tillsammans med Afghanistans utrikesminister Mohammad Haneef Atmar för ett evenemang om hållbar fred (liveström tillgänglig), med fokus på att främja mänskliga rättigheter och stärka kvinnor, och även på flyktingar och återvändande.

Internationella partnerskapskommissionären Jutta Urpilainen kommer att hålla ett anförande vid ett evenemang om antikorruption och gott styre och kommer därigenom att betona EU: s förväntningar att den afghanska regeringen håller på sin reformagenda. EU-tjänstemän kommer också att delta i ett tredje evenemang som äger rum före konferensen om biståndseffektivitet.

I morgon håller EU: s höga representant / vice ordförande Josep Borrell ett tal vid konferensens inledande session, när han kommer att redogöra för EU: s ståndpunkt om de pågående intra-afghanska fredsförhandlingarna, samt villkoren för EU: s stöd, som var presenterades i ett nyligen papper medförfattare med viktiga internationella givare.

Senare kommer kommissionär Urpilainen att leverera EU: s ekonomiska stödlöfte vid konferensen. Båda insatserna kommer att vara tillgänglig på EbS. Mer information om förbindelserna mellan EU och Afghanistan finns i a dedikerade faktablad och om hemsida EU-delegationen i Kabul.

Fortsätt läsa

EU

Stoppa våld mot kvinnor: Uttalande från Europeiska kommissionen och den höga representanten

publicerade

on

Inför den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november, Europeiska kommissionen och den höga representanten / vice presidenten Josep Borrell (avbildad) utfärde följande uttalande: ”Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot mänskliga rättigheter och har ingen plats i Europeiska unionen eller någon annanstans i världen. Problemets omfattning är fortfarande alarmerande: en av tre kvinnor i Europeiska unionen har upplevt fysiskt och / eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor finns i alla länder, kulturer och samhällen.

"COVID-19-pandemin har återigen visat att för vissa kvinnor inte ens deras hem är en säker plats. Förändring är möjlig, men det kräver handling, engagemang och beslutsamhet. EU är fast beslutet att fortsätta att arbeta outtröttligt med sina partner för att utreda och straffa våldshandlingar, säkerställa stöd till offren och samtidigt ta itu med de grundläggande orsakerna och förstärka den rättsliga ramen.

"Genom vårt Spotlight-initiativ bekämpar vi redan våld mot kvinnor och flickor i 26 länder över hela världen. Den här veckan kommer vi att presentera en ny handlingsplan för jämställdhet mellan kvinnor och flickor i våra yttre åtgärder. Vi uppmanar också medlemsstaterna att ratificera Istanbulkonventionen - det första rättsligt bindande instrumentet på internationell nivå för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vårt mål är mycket tydligt: ​​att avsluta alla former av våld mot kvinnor och flickor. Vi är skyldiga alla offren. ”

Vårt fullt uttalande och den faktablad finns tillgängliga online.

Fortsätt läsa

coronavirus

Coronavirus: Kommissionen ska tillhandahålla 200 desinfektionsrobotar till europeiska sjukhus

publicerade

on

Som ett led i sina fortsatta ansträngningar för att ta itu med spridningen av koronavirus och förse medlemsstaterna med nödvändig utrustning lanserade kommissionen inköpet av 200 desinfektionsrobotar som kommer att levereras till sjukhus i hela Europa. Sammantaget finns en särskild budget på upp till 12 miljoner euro tillgänglig från Nödstöd (ESI). Sjukhus från de flesta medlemsstater uttryckte ett behov och intresse av att ta emot dessa robotar, som kan desinficera vanliga patientrum med ultraviolett ljus på så snabbt som 15 minuter och därmed bidra till att förebygga och minska spridningen av viruset. Processen styrs av en operatör, som kommer att lokaliseras utanför det utrymme som ska desinficeras, för att undvika exponering för UV-ljus.

Vice verkställande direktör Margrethe Vestager sa: ”Utveckling av teknik kan skapa förändringskrafter och vi ser ett bra exempel på detta i desinfektionsrobotarna. Jag välkomnar den här åtgärden för att hjälpa våra sjukhus i Europa att minska risken för infektion - ett viktigt steg för att begränsa spridningen av koronavirus. ” Kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, tillade: ”Europa har förblivit motståndskraftigt och solidariskt under den aktuella krisen. Från att återvända till EU-medborgare som är strandsatta utomlands till att öka produktionen av masker och se till att medicinsk utrustning når dem som behöver den inom den inre marknaden, vi agerar för att skydda våra medborgare. Nu använder vi desinfektionsrobotar på sjukhus så att våra medborgare kan dra nytta av denna potentiellt livräddande teknik. ”

Robotarna förväntas levereras under de kommande veckorna.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend