Anslut dig till vårt nätverk!

Elektroniska cigaretter

Kommissionär Borg välkomnar överenskommelsen om översyn av direktivet om tobaksprodukter

DELA MED SIG:

publicerade

on

2008-5-15-trunkhpim9608"Jag välkomnar den överenskommelse som nåddes på Coreper-nivå i dag om översynen av tobaksproduktdirektivet. Det är ett direkt resultat av den senaste trilogen mellan Europaparlamentet och medlemsländerna om denna viktiga text för EU-medborgare.

"Detta avtal – i avvaktan på omröstningen i Europaparlamentets plenarsammanträde och formellt antagande av rådet – innebär att ett nytt direktiv kommer att säkerställa att tobaksprodukter ser ut och smakar som tobaksprodukter och hjälper till att avskräcka ungdomar från att börja röka.

"Jag är särskilt glad över att parlamentet och rådet har godkänt de två nyckelåtgärderna i kommissionens förslag: stora obligatoriska foto- och textvarningar på båda sidor av cigarettpaketet och rulltobak, och inga karakteristiska smaker tillåtna i dessa produkter.

"Jag är övertygad om att framträdande visuella varningar kommer att fungera som effektiva påminnelser om de allvarliga hälsokonsekvenserna av rökning och hjälpa människor att göra välinformerade val. Och förbudet mot att karakterisera smaker som frukt eller mentol, som tilltalar unga människor, kommer att göra rökning initiering mindre tilltalande Tillsammans med att attraktiva läppstiftsförpackningar inte heller kommer att tillåtas, kommer dessa åtgärder att bidra till att minska antalet barn och unga som börjar röka.

"Dessutom godkändes kommissionens förslag om ett EU-omfattande spårnings- och spårningssystem för att bekämpa olaglig handel med tobaksprodukter - det första i sitt slag i EU - av medlagstiftarna.

"Slutligen gratulerar jag Europaparlamentet och medlemsstaterna till att de har nått en överenskommelse om elektroniska cigaretter, genom att införa tydliga säkerhets- och kvalitetsstandarder för denna växande sektor av marknaden. Kommissionen kommer noga att övervaka utvecklingen och trenderna på denna framväxande marknad.

"Jag gratulerar Europaparlamentet, i synnerhet föredraganden Linda McAvan, hennes skuggföredragande, rådet och EU:s ordförandeskap (Irland och Litauen) för denna stora prestation."

Annons

Bakgrund

Nyckelelement i förslaget

1. Förpackning och märkning

Alla cigarett- och rulltobaksprodukter (RYO) kommer att visa kombinerade hälsovarningar (bild och text) som täcker 65 % av fram- och baksidan av förpackningarna. Dessutom kommer textvarningar att placeras på sidan av paketen. Minsta mått för hälsovarningarna kommer att säkerställa större synlighet och att vissa förpackningstyper, som typen "läppstift", inte längre kommer att tillåtas. Det kommer att ske standardisering av vissa aspekter av cigarettförpackningar och alla reklamelement på tobaksförpackningar samt hänvisningar till till exempel smak eller aromer kommer att vara förbjudna. Medlemsstater som vill införa enkla förpackningar kan göra det enligt de motiveringar och villkor som anges i direktivet.

2. Ingredienser

"Karakteriserande smaker" (t.ex. mentol; frukt; godis) i cigaretter och rulltobak kommer att vara förbjudna. Produkter med karakteristiska smaker som har en försäljningsvolym på 3 % eller mer inom EU (t.ex. mentol) kommer att gynnas av en lång övergångsperiod på fyra år. Dessutom kommer rapporteringen om ingredienser att förstärkas avsevärt, särskilt för tillsatser i cigaretter och rulltobak. Det kommer också att vara möjligt att förbjuda produkter med tillsatser som har visat sig öka den toxiska eller beroendeframkallande effekten avsevärt och mätbart.

3. Spårning och spårning

Ett EU-omfattande spårnings- och spårningssystem med säkerhetsdetaljer (t.ex. hologram) för tobaksprodukter för att bekämpa olaglig handel kommer att införas. Cigaretter och rulltobaksprodukter kommer att vara de första som fasas in i detta system, med andra tobaksprodukter efter.

4. E-cigaretter

För e-cigaretter som inte omfattas av definitionen av läkemedel i direktiv 2001/83/EG, ställer direktivet obligatoriska säkerhets- och kvalitetskrav på t.ex. nikotinhalt, ingredienser och anordningar, samt påfyllningsmekanismer. De nya reglerna gör hälsovarningar och informationsblad obligatoriska och inför anmälningskrav för tillverkare och importörer av e-cigaretter, strängare regler för reklam och övervakning av marknadsutvecklingen. Medlemsstaterna och kommissionen kommer att ha bättre förutsättningar att reagera vid hälsoproblem relaterade till dessa produkter och kommissionen kommer att rapportera om de potentiella hälsorisker som är förknippade med påfyllningsbara e-cigaretter.

5. Gränsöverskridande distansförsäljning (internet).

Medlemsstater kommer att ha rätt att förbjuda gränsöverskridande distansförsäljning (internet) av tobaksvaror om de så önskar och återförsäljare kommer inte att tillåtas att leverera till konsumenter i dessa medlemsstater. I medlemsstater som inte förbjuder sådan försäljning måste återförsäljare följa striktare regler för anmälan och använda sig av ett åldersverifieringssystem.

6. Växtbaserade produkter för rökning

Det kommer att bli strängare krav på märkning och ingrediensrapportering för växtbaserade produkter för rökning.

7. Den politiska överenskommelse som nåtts är föremål för tekniskt slutförande och formellt godkännande av medlagstiftarna.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend