Anslut dig till vårt nätverk!

Diet

Livsmedel: Rapport från kommissionens tabeller för att inleda debatt om obligatorisk ursprungsmärkning för kött som används som ingrediens

DELA MED SIG:

publicerade

on

lead_340_232En rapport om möjligheten att utöka den obligatoriska ursprungsmärkningen för allt kött som används som ingrediens offentliggjordes i dag av kommissionen. Baserat på en extern studie, som slutfördes i juli 2013, väger denna rapport upp behovet av att konsumenten ska vara informerad, möjligheten att införa obligatorisk ursprungsmärkning och ger en kostnads-/nyttoanalys inklusive effekterna på den inre marknaden och internationell handel.

På grundval av dessa diskussioner kommer kommissionen att överväga vilka, om några, lämpliga nästa steg som bör tas. Detta kan vid behov inbegripa att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att reglera ursprunget för kött som används som ingrediens i livsmedel.

Viktigaste resultaten

Rapporten bedömer tre scenarier: 1) bibehålla ursprungsmärkningen på frivillig basis (vilket upprätthåller status quo); 2) införa obligatorisk märkning på grundval av a) EU/icke-EU eller b) EU/specifikt tredjeland (t.ex. Brasilien) indikation, och; 3) införa obligatorisk märkning som anger den specifika medlemsstaten eller det specifika tredjelandet.

De viktigaste resultaten visar att:

  • Konsumenternas intresse för ursprungsmärkning av kött som används som ingrediens verkar vara avsevärt stort (90 % av konsumenterna).
  • Det finns en avsevärd skillnad mellan medlemsstaterna när det gäller konsumenternas preferenser och förståelse av ursprungsinformation samt om nivåerna av motivation och skäl för att vilja ha sådan information.
  • Consumer interest for origin labelling ranks behind price and quality in terms of most important factors affecting consumer choice. Strong consumer interest in origin labelling is not reflected in the consumer’s willingness to pay the additional cost that would be incurred in providing that information. At price increases of less than 10%, the consumers’ willingness to pay falls by 60-80%.

Nästa steg

På grundval av diskussionerna med medlemsstaterna och Europaparlamentet kommer kommissionen att överväga vilka, om några, lämpliga nästa steg som bör tas.

Annons

Bakgrund

The external study which forms the basis of today’s Commission report was based on broad consultations with stakeholders, including consumer and industry organisations, consumers as well as national competent authorities in the EU Member States.

Rapport

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend