Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Psykoaktiva ämnen: Europaparlamentet Kommittén stöder kommissionens förslag

DELA MED SIG:

publicerade

on

juridiska topparFörslagen för att stärka Europeiska unionens förmåga att reagera på nya psykoaktiva ämnen som används som alternativ till olagliga droger som kokain och ecstasy (IP / 13 / 837 och MEMO / 13 / 790) gjorde viktiga framsteg den 10 mars. De fick stöd i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) (51 för, fyra emot). De nya reglerna som föreslås av kommissionen kommer att utrusta EU med ett snabbare och smartare system för att skydda mer än 2 miljoner människor i Europa som tar piller eller pulver som säljs till dem som "lagliga".

“Today’s vote is good news. Legal highs are not legal: they are lethal,” said Vice President Viviane Reding, the EU’s justice commissioner. “Drugs don’t stop at national borders. In a borderless internal market, we need common EU rules to tackle legal highs. More and more young people are put at risk through the growing number of these dangerous substances. We have to be quicker and we have to be cleverer in our reaction. I would like to thank the rapporteurs, Jacek Protasiewicz and Teresa Jiménez-Becerril for their speedy work on this important file. I hope we can make further swift progress in the European Parliament and in the Council now.”

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) confirmed the cornerstones of the Commission’s proposals for a more rapid system preventing harmful new substances from being sold to consumers, and for a graduated approach that responds to the risks of new substances in a targeted way.

The new EU rules will speed up the Union’s action (from over 2 years to 6 months, or quicker in case of an emergency). It will allow for the immediate withdrawal of seriously harmful substances from the market for one year.

Ett graderat tillvägagångssätt kommer att leda till att fler droger förbjuds på EU-nivå. För närvarande har unionen ett val mellan att antingen införa straffrättsliga åtgärder för att ta itu med sakfrågan eller inte vidta några åtgärder alls. Det finns fall där inga åtgärder vidtas på unionsnivå eftersom risken med ett ämne är reell men inte tillräcklig för att motivera straffrättsliga åtgärder. Ett mer proportionerligt tillvägagångssätt kommer att innebära att fler ämnen hanteras. Det kommer också att tillåta att legala toppar med legitim kommersiell användning (som Pregabalin, ett läkemedel som används för att behandla epilepsi eller 1,4 BDO) fortfarande kan användas för deras legitima, medicinska syfte.

De viktigaste ändringarna som infördes i LIBE-utskottets rapport syftar till att:

  1. Förtydliga villkoren under vilka en medlemsstat kan införa strängare nationella åtgärder för att hantera de specifika risker som ett nytt ämne utgör på dess territorium, och;
  2. stärka utbytet av information om och riskbedömningen av nya ämnen.

Nästa steg: In order to become law, the Commission’s proposal needs to be adopted by the European Parliament and by the member states in the Council, following the ordinary legislative procedure. A plenary vote in the European Parliament is expected in April.

Annons

Bakgrund

Under de senaste åren har i genomsnitt ett nytt psykoaktivt ämne upptäckts varje vecka i EU, och siffrorna förväntas öka under de kommande åren. Sedan 1997 har medlemsländerna upptäckt mer än 300 ämnen och deras antal har mer än tredubblats mellan 2009 och 2013 (från 24 år 2009 till 81 år 2013).

En rapport från 2011 visade att det nuvarande systemet har kämpat för att hålla jämna steg med det stora antalet nya ämnen som dyker upp på marknaden (IP / 11 / 1236). The Commission’s proposal will enhance and speed up the Union’s ability to fight new psychoactive substances by providing for:

  1. En snabbare procedur: För närvarande tar det minst två år att förbjuda ett ämne i EU. I framtiden kommer unionen att kunna agera inom bara 10 månader. I särskilt allvarliga fall blir förfarandet ännu kortare eftersom det också kommer att vara möjligt att snabbt dra tillbaka ämnen från marknaden under ett år. Denna åtgärd kommer att säkerställa att ämnet inte längre är tillgängligt för konsumenter medan en fullständig riskbedömning görs. Enligt det nuvarande systemet är inga tillfälliga åtgärder möjliga och kommissionen måste vänta på att en fullständig riskbedömningsrapport färdigställs innan den lägger fram ett förslag om att begränsa ett ämne.
  2. Ett mer proportionerligt system: The new system will allow for a graduated approach where substances posing a moderate risk will be subject to consumer market restrictions and substances posing a high risk to full market restrictions. Only the most harmful substances, posing severe risks to consumers’ health, will be submitted to criminal law provisions, as in the case of illicit drugs. Under the current system, the Union’s options are binary – either taking no action at EU level or imposing full market restrictions and criminal sanctions. This lack of options means that, at present, the Union does not take action in relation to some harmful substances. With the new system, the Union will be able to tackle more cases and deal with them more proportionately, by tailoring its response to the risks involved and taking into account the legitimate commercial and industrial uses.

Mer information

Europeiska kommissionen – Politik för narkotikakontroll
2011 Eurobarometer on ‘Youth attitudes on drugs’
Europeiska övervakningscentret för narkotika och narkotikamissbruk "European Drug Report" 2013
Hemsida för Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding
Följ vicepresidenten på Twitter: VivianeRedingEU
Följ EU Justice på Twitter: EU_Justice

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend