Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Hälsa och säkerhet: Kommissionen välkomnar EU-omfattande kampanj för att hantera stress i arbetet

DELA MED SIG:

publicerade

on

banner-enStress är ett av de mest rapporterade arbetsrelaterade hälsoproblemen i Europa och tros vara orsaken till majoriteten av alla förlorade arbetsdagar. Europeiska kommissionen välkomnar därför Friska arbetsplatser Hantera stress en kampanj som lanseras idag av Europeiska byrån för säkerhet på hälsa på arbetet (EU-OSHA) för att öka medvetenheten om de psykologiska, fysiska och sociala riskerna i samband med stress på jobbet. Kampanjlanseringen samlas Sysselsättning, socialpolitik och inkludering Kommissionär László Andor, grekisk vice minister för arbetsmarknad, social trygghet och välfärd Vasilis Kegkeroglou, företrädare för det grekiska EU-rådets ordförandeskap och EU-OSHA-direktören Dr Christa Sedlatschek.

Att ta itu med stress och psykosociala risker är en av de utmaningar som täcks av EU: s kommande strategiska ramverk för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 2014-2020, som kommer att presenteras i juni.

Commissioner Andor said: “Work-related stress not only takes a high toll on employees’ well-being, but also adversely affects the overall performance of European companies. Stress can and should be managed, and employers and workers organisations must work together to better protect and promote mental health at work. I welcome the fact that this new campaign will focus on reducing the damage done by stress at work.”

Arbetare som drabbats av stress har svårt att koncentrera sig, göra fler misstag och utsätts för mer frekventa arbetsolyckor. Långvarigt psykologiskt tryck kan leda till allvarliga hälsoproblem som hjärt- och muskelsjukdomar, vilket kan leda till dålig arbetsprestanda och mer frånvaro.

Kampanjen syftar till att hjälpa arbetsgivares och arbetstagarrepresentanter, chefer och arbetare att identifiera och hantera stress och psykologiska, fysiska och sociala risker på arbetsplatsen. Det främjar också användningen av enkla verktyg som kan hjälpa organisationer att effektivt hantera sådana risker. Att minska stress på jobbet hjälper till att skapa en hälsosam arbetsmiljö där arbetarna känner sig värderade, där arbetsplatskulturen är mer positiv och därmed förbättras produktiviteten.

Bakgrund

Kampanj för hälsosamma arbetsplatser 2014 – 2015 'Hantera stress' drivs av Europeiska byrån för säkerhet och hälsa på arbetet (EU-OSHA). Kampanjen kommer att bygga partnerskap med arbetsgivar- och fackföreningsorganisationer som har åtagit sig att främja praxis för att hantera arbetsrelaterade stress och psykosociala risker i hela Europa. Alla organisationer uppmanas att stödja denna åtgärd och bli officiella kampanjpartner. Kampanjen för hälsosamma arbetsplatser stöds också av EU: s institutioner och de europeiska arbetsmarknadens parter.

Annons

En nyckelaktivitet är European Good Practice Award som kommer att lanseras den 15 april 2014. Ansökningar uppmuntras från alla europeiska organisationer som framgångsrikt implementerar åtgärder för att minska extrem belastning för arbetarna.

Smakämnen kampanjguide hjälper arbetsgivare, chefer, arbetare och arbetstagarrepresentanter att känna igen och hantera stress och psykosociala risker på arbetsplatsen.

Smakämnen Kampanjverktyg ger en samling resurser och exempel för att öka medvetenheten och öka förståelsen för sådana risker.

Mer information

Kampanj för hälsosamma arbetsplatser

Följ hashtaggen #EUmanagestress på Twitter

László Andors hemsida

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera på Europeiska kommissionens kostnadsfria e-postmeddelande nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend