Anslut dig till vårt nätverk!

Spot

Yttrande: Både Frankrike och Belgien bör ändra sin vårdmodell

DELA MED SIG:

publicerade

on

o-FREE-HEALTH-CARE-CANADA-facebookRecently we have seen a sudden outburst of media attention to the well-known fact that France is sending thousands of persons with disabilities to care institutions in Belgium. As usual, however, there is a risk of superficiality. Although the issue of material conditions in these institutions is important, and although there is a clear need for standards and their enforcement, we risk missing the deeper question if we only focus on material conditions. The ‘scandal’ should provide an opportunity for a real policy debate. Why do both countries, France and Belgium, continue putting so many people with disabilities into residential institutions? Shouldn’t they be investing in community-based alternatives instead?

Det borde de verkligen! Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ratificerats av båda staterna under de senaste åren, slår fast att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och att ingå i samhället. Faktum är att långt innan konventionen kom till har många europeiska stater (som de flesta av de nordiska länderna) systematiskt ersatt tjänster av institutionell typ med samhällsbaserade tjänster.

Under fyra år har vårt kontor varit en del av en koalition som stimulerar liknande utveckling i stater i Central- och Östeuropa, där den institutionella modellen länge varit dominerande. Syftet är att låta personer med funktionsnedsättning bo i sina egna hem, i sina egna samhällen, nära sina familjer, med adekvat stöd enligt deras behov.

Hela filosofin i FN-konventionen är en där personer med funktionsnedsättning är aktiva subjekt, innehavare av rättigheter och inte bara passiva vårdobjekt. Att skicka dem från till ett land för att lagras i ett annat bara på grund av lägre kostnader är inte bara oförenligt med betoningen i konventionen om inkludering i samhället – det visar också att personer med funktionsnedsättning behandlas som föremål. Ur EU:s perspektiv med fyra friheter påminner en sådan transaktion om fri rörlighet för varor snarare än för personer. Betoningen av kostnadseffektivitet som något som åsidosätter mänskliga rättigheter och livskvalitet är problematisk.

Slutligen, förutom det häpnadsväckande antalet franska personer med funktionshinder placerade på belgiska institutioner, enligt uppgift över 6,000 10,000, nämnde media också att det finns omkring XNUMX XNUMX belgare i institutionsvård i deras eget land. Det i sig är en viktig fråga som måste lösas. Europeiska kommissionen har utfärdat en landsspecifik rekommendation till Belgien att utveckla samhällsbaserade alternativ till långtidsvård, men den har också gjort det endast under rubriken kostnadseffektivitet. Det är ganska olyckligt.

Det är sant att samhällsbaserade alternativ kan bli billigare än institutioner på lång sikt. Men processen med avinstitutionalisering kan inte göras som en kostnadsbesparing eftersom det skulle riskera att ersätta institutionsvården med för lite vård eller ingen vård alls. Förmögna samhällen som har åtagit sig mänskliga rättigheter måste vara redo att finansiera sådana tjänster som är nödvändiga för att personer med funktionshinder ska kunna åtnjuta maximal autonomi, högsta möjliga nivå av inkludering i samhället och hela spektrumet av deras mänskliga rättigheter.

Jan Jařab, regional representant för Europa för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend