Anslut dig till vårt nätverk!

Alkoholer

En vinst för transparens: EPHA kräver att TTIP-förhandlingsdokument ska öppnas för offentlig granskning

DELA MED SIG:

publicerade

on

ephaDen 3 juli beslutade EU-domstolen (1) att tillgång till handlingar som rör internationell verksamhet inte automatiskt skulle undantas från EU:s krav på insyn. Detta beslut öppnar möjligheten för Europeiska kommissionen att offentliggöra dokument som rör handelsavtalet mellan EU och USA, det transatlantiska handels- och investeringspartnerskapet (TTIP).

Smakämnen Europeiska folkhälsoalliansen (EPHA) välkomnade domen och krävde att alla TTIP-dokument skulle släppas till den offentliga sfären och att Generaldirektoratet för handel skulle samordna ytterligare mekanismer för allmänheten att uttrycka sina åsikter om innehållet i dokumenten.

EPHA gratulerar MEP Sophie in't Veld's (ALDE, Nederländerna) till sin seger (2), vilket förhoppningsvis leder till mer transparens i ett handelsavtal som kommer att påverka 40 % av världens handel.

"Gårdagens dom har potential att lätta på sekretessen kring dessa avgörande handelsförhandlingar. Det nuvarande hemlighetsmakeriet kring förhandlingarna hotar den europeiska demokratin och tron ​​på de europeiska institutionerna i en tid då vi måste uppmuntra beslutsfattare att vara mer öppna för folkets behov. Det hemlighetsfulla sättet som TTIP-förhandlingarna har genomförts skapar ett klimat av rädsla och ytterligare misstro, säger EPHA:s interimsekreterare Emma Woodford.

Även om domstolens beslut är en bra utgångspunkt, går det ännu inte tillräckligt långt eftersom det lämnar förhandlingsdokument, de som rör strategi eller de som avslöjar utländska parters positioner åt sidan. (3). Dessutom kan rådet och kommissionen fortfarande vägra tillgång till någon del av den juridiska rådgivning som nämns i mandatet.

Den här månaden kommer Europeiska kommissionen att stå värd för en sjätte omgång av handelssamtal mellan EU och USA om TTIP. Frågor som rör tillverkning, jordbruk, tjänster, investeringar och offentlig upphandling, regler för statligt ägda företag och små och medelstora företag kommer alla att diskuteras enligt de offentliga intressenternas inbjudningar som nu finns tillgängliga på GD Handels webbplats (4). Publicering av Europeiska unionens förslag om dessa områden skulle göra det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal och de som arbetar inom alkoholkontroll att proaktivt engagera sig med förhandlarna på ett mer meningsfullt sätt.

"Handelsförhandlingar bör inte förvandlas till en "kapplöpning till botten" för att sänka standarder inom hälso- och sjukvård, miljö, tjänster, konsumentpolitik, tillade Woodford. "EU-domstolens dom kommer att göra det möjligt för civilsamhället att bättre undersöka avgörande områden som marknadstillträde, offentliga tjänster och regelkonvergens. Vår vakthundsroll har undergrävts av sekretessregleringar på båda sidor av Atlanten som förhindrar allmänhetens tillgång till dessa dokument. Öppenhetskrav bör alltid vara en integrerad del av EU:s handelsförhandlingar”, avslutade hon.

Annons

(1) Domstolens dom (första avdelningen) 3 juli 2014. Överklagande – tillgång till institutionernas handlingar — Förordning (EG) nr 1 049/2001.

(2) Den holländska liberalen Sophie in 't Veld vinner öppenhetsprocess mot ministerrådet, ALDE pressmeddelande, 3 juli

(3) TTIP-dokument kan offentliggöras efter EU-domstolens avgörande, Euractiv, 4 juli

(4) Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Intressentevenemang Omgång 6, Bryssel, Generaldirektoratet för handel (Europeiska kommissionen), 24 juni

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend