Anslut dig till vårt nätverk!

Läkemedel

Sprida information om riskerna med droganvändning: En europeisk utmaning

DELA MED SIG:

publicerade

on

DrogöverdosUnga européer är mindre informerade om drogernas effekter och risker än för bara några år sedan. Medan de i stor utsträckning använder Internet för att samla kunskap, en ny Eurobarometerundersökning visar att jämfört med 2011 är det mindre sannolikt att respondenterna har fått sådan information från de flesta källor, särskilt från mediekampanjer och skolförebyggande program.

More than one quarter of young people (29%) say they have not been informed at all in the past year about the effects and risks of so-called legal highs – currently legal substances that imitate the effects of illegal drugs. This comes at a time when the number of young people saying they have used ‘legal highs’ has risen to 8%, from 5% in 2011.

More than 13,000 citizens aged 15-24 were interviewed for the Eurobarometer ‘Young People and Drugs’ across the EU. Drug use and drug-related problems continue to be a major concern for EU citizens. They are also a significant public health and public safety issue. According to studier genom att Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN), drug experimentation often starts in the school years, and it is estimated that one in four 15-16 year-olds have used an illicit drug. In recent years, the use of ‘legal-highs’ has become increasingly popular, and the European Commission is working to strengthen the EU’s ability to protect young people by reducing the availability of harmful substances, as part of an övergripande narkotikapolitiska regelverket.

Som de nya siffrorna bekräftar är att öka kunskapen och sprida information en annan avgörande uppgift. EU-kommissionen har använt medel från fem EU-finansieringsprogram för att stödja ett antal projekt som bland annat syftar till att öka upptäckt och identifiering av nya psykoaktiva ämnen och riskerna med dem. Ett antal projekt hjälper också de som möter och anklagas för att hantera dessa droger på plats. En ny rapport publicerad idag (21 augusti) ger en översikt över 18 projekt som har fått sådan finansiering sedan 2007.

Aktiviteter som stöds av kommissionen, av vilka några ännu inte har slutförts, sträcker sig från att utveckla förbättrade metoder för att upptäcka och analysera nya psykoaktiva ämnen till att utbilda personer som arbetar på platser där droganvändning kan förekomma (som barer eller nattklubbar) i vissa medlemsstater. att de kan identifiera akuta hälsoproblem relaterade till dessa droger och hjälpa de drabbade. Ett antal projekt handlade om att sprida kunskap och råd, bland annat genom webbsidor, telefonjourer och att skicka volontärer till stora festivaler. Andra projekt främjade till exempel samarbete och informationsutbyte mellan nationella åklagare och brottsbekämpande myndigheter.

Bakgrund

On 17 September 2013, the Commission proposed to strengthen the European Union’s ability to respond to ‘legal highs’ by introducing a quicker mechanism to withdraw harmful psychoactive substances from the market (IP / 13 / 837 och MEMO / 13 / 790). Den 17 april 2014 röstade Europaparlamentet för att stödja förslaget till förordning (IP / 14 / 461). To become law, the Commission’s proposal needs to be adopted by the Member States in Council, following the ordinary legislative procedure.

Annons

EU-länder har flaggat mer än 360 nya psykoaktiva substanser genom systemet för tidig varning sedan 1997. Tio ämnen har överlämnats till kontrollåtgärder över hela EU, efter förslag från EU-kommissionen – nu senast Mephedrone, 4-MA och 5-IT.

On 16 juni i år, föreslog Europeiska kommissionen to ban four new psychoactive substances which simulate the effects of illicit drugs such as heroin or LSD – MDPV, 25I-NBOMe, AH-7921 and methoxetamine. In addition, the European Commission requested the Scientific Committee of EMCDDA to conduct risk assessments on two more new psychoactive substances – 4,4’-DMAR and MT-45 – to see if there are grounds to propose bans later this year.

Mer information

Eurobarometer ‘Young People and Drugs’ and specific results for your country regarding young people and drugs: Link
Europeiska kommissionen: Politik för narkotikakontroll
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ‘European Drug Report’ 2014
Hemsida till Justice kommissionär martine Reicherts
Följ Martine Reicherts vidare Twitter och på Facebook

ANNEXES – Results of Eurobarometer ‘Young People and Drugs’

Erfarenhet av nya psykoaktiva substanser

The percentage of young people who say they have used so-called legal highs has risen slightly compared to three years ago: 8% of them now say they have done so, with 1% having tried them in the last 30 days, 3% in the last 12 months and 4% more than 12 months ago. In 2011, 5% of young people had claimed to have used ‘legal highs’. Most respondents that have experienced new psychoactive substances in the last 12 months obtained them from a friend (68%). Just over one quarter (27%) bought them from a drug dealer, while 10% purchased them in a specialised shop and 3% bought them on the Internet.

Attityder till narkotikapolitik

Det finns fortfarande en stark konsensus bland ungdomar om att heroin, kokain och ecstasy bör förbli förbjudna (med 96 %, 93 % respektive 91 % säger det) – dessa resultat har inte förändrats sedan den senaste undersökningen 2011. Åsikterna om cannabis är fler dividerat. Drygt hälften säger att det ska fortsätta att vara förbjudet (53 %), medan 45 % tycker att det borde regleras. Jämfört med 2011 har attityden till alkohol och tobak blivit mer restriktiv: respondenterna är nu mycket mer benägna att säga att dessa substanser bör regleras, och mindre benägna att säga att de borde vara obegränsade.

De flesta svarande är för förbud mot lagliga toppar som efterliknar effekterna av olagliga droger. Drygt en tredjedel (35 %) anser att dessa ämnen under alla omständigheter bör förbjudas, medan 47 % anser att de bara bör förbjudas om de utgör en hälsorisk. Mer än var tionde tycker att reglering av dessa ämnen bör införas (15 %), medan endast 1 % tycker att inget bör göras.

Medvetenhet och informationskällor om illegala droger och juridiska toppar

Internet är den viktigaste informationskällan om illegala droger och droganvändning för ungdomar: mer än hälften av alla tillfrågade sa att de skulle vända sig till det (59 %). Internet nämns alltså mycket mer brett än vänner (36 %), läkare, sjuksköterskor eller hälso- och sjukvårdspersonal (31 %), föräldrar eller släktingar (25 %), eller specialiserade läkemedelsrådgivare eller center (21 %). Relativt få svarande skulle vända sig till polisen (13 %), media (10 %), någon i skolan eller arbetet (9 %), social- eller ungdomsarbetare (7 %) eller en telefonjour (4 %).

Men det är nu mindre sannolikt att unga människor har fått information om riskerna och effekterna av droger från nästan alla dessa källor än 2011. I synnerhet är det mycket mindre benägna att svara på att de fått information från mediekampanjer och skolförebyggande program ( -6 respektive -9 procentenheter).

När det gäller information om juridiska toppar är Internet (30 %) och mediekampanjer (29 %) de viktigaste informationskällorna för ungdomar. Mer än en fjärdedel (29 %) säger att de inte har informerats alls under det senaste året om nya substanser som imiterar effekterna av illegala droger.

(MAX. 3 SVAR)

Upplevda hälsorisker med att använda droger

Nästan alla tillfrågade anser att regelbunden användning av kokain eller ecstasy kan utgöra en hög hälsorisk (96 % respektive 93 %), medan ytterligare 3 % respektive 5 % ansåg att regelbunden användning kan medföra en medelrisk. Riskerna upplevdes som lägre för dem som bara använt dessa läkemedel en eller två gånger. Drygt hälften (57 %) sa att användning av ecstasy en eller två gånger kan ha en hög risk, 29 % sa att risken kan vara medelhög och 9 % ansåg att risken kan vara låg. Men bara 2 % trodde att det kanske inte finns någon risk med att använda ecstasy en eller två gånger. En stor majoritet anser också att regelbunden användning av nya substanser som imiterar olagliga droger kan medföra en hög hälsorisk (87 %), medan 9 % anser att risken kan vara måttlig och 1 % att den kan vara låg. Respondenterna är mindre benägna att tro att användning av dessa nya substanser en eller två gånger kan utgöra en hälsorisk, där 57 % säger att risken kan vara hög, 29 % att det kan finnas en medelrisk och 9 % att risken kan vara låg. Bara 1% tror att det kanske inte finns någon hälsorisk i detta scenario.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend