Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EAPM: Ledamöterna uppmanar kommissionen att intensifiera Big Data-initiativ inom hälso- och sjukvården

DELA MED SIG:

publicerade

on

En grupp ledamöter av Europaparlamentet har skrivit till två EU-kommissionärer och uppmanat dem att anta två initiativ som de anser är nödvändiga för att främja målsättningen med personlig, riktad medicin till förmån för EU:s medborgare, skriver Europeiska alliansen för personifierade Medicine (EAPM) verkställande direktör Denis Horgan.

Ledamöterna, som har varit och förblir fasta anhängare av den Brysselbaserade European Alliance for Personalized Medicine (EAPM), är Marian Harkin, Lambert van Nistelrooij, Cristian-Silviu Busoi, Adina-Ioana Valean, Elisabetta Gardini och Alojz Peterle .

De har skrivit till Andrus Ansip, kommissionären för den digitala inre marknaden, och Vytenis Andriukaitis, som har hälso- och livsmedelssäkerhetsportföljen, och uppmanat till att inrätta en ny, alleuropeisk arbetsgrupp för hälsodata och att genomföra en flaggskeppsinitiativet för miljoner genom som en samordnad insats mellan europeiska länder.

The latter would be called MEGA – which stands for Million European Genomes Alliance – and the MEPs sate that such an initiative would be a realisation of the aims expressed in Article 32 of the Luxembourg EU Presidency’s landmark Council Conclusions on personalised medicine.

Det visade på ett behov av att "uppmuntra dialog med medlemsstaternas myndigheter och intressenter för att underlätta steg-för-steg-implementering av folkhälsogenomikmetoden både på EU-nivå och nationell nivå...och underlätta pågående initiativ".

Samtidigt som parlamentsledamöterna gratulerar Europeiska kommissionen till dess nyligen tillkännagivna arbetsgrupp för att ta hälso- och digitalpolitiken vidare, konstaterar ledamöterna att genomik har potentialen att ge diagnostiska, ekonomiska och effektivitetsfördelar, med stigande vårdkostnader och individuella hälsosystem som utmanas alltmer. säkerställa att patienter får rätt information och rätt behandling vid rätt tidpunkt”.

Annons

Brevet påminner kommissionärerna om att flera storskaliga genominitiativ har skett under de senaste åren (100,000 XNUMX Genomes Project i Storbritannien, till exempel) men att en mycket bredare europeisk insats skulle ha "en omätbar fördel" när det gäller hälsan EU-medborgare, nu och i framtiden.

Författarna konstaterar att Big Data inom vården är här och här för att stanna. Men den viktigaste utmaningen, säger de, är att använda nya datamotorvägar för att sätta patienterna i hjärtat av den genetiska revolutionen.

Arbetsgruppen och MEGA-projektet är bara två av olika initiativ som EAPM och STEPs Group of MEPs arbetar med. Steg är en akronym för Specialised Tbehandling för Europas Patients, inrättade av EAPM för att säkerställa fortsatt engagemang med parlamentet.

A further Alliance initiative is a White Paper on lung-cancer screening, which will be launched on 15 May at a high-level event in Milan. This forum follows in the wake of EAPM’s successful fifth presidency conference held recently in Brussels, and is entitled ‘Innovation, Guidelines and Screening: The Case of Lung Cancer – Can Italy lead the way?’

Den tidigare Alliance-konferensen tog en närmare titt på lungcancerscreening ur en synvinkel av flera intressenter, med talare från hela Europa. Den fokuserade också på många av de andra frågor som påverkar personlig medicin idag. Evenemanget i Milano den 15:e kommer att utföra en liknande uppgift, men på nationell nivå.

Flera intressenter som deltar kommer att omfatta patienter, vårdpersonal, forskare och ekonomer.

Alliansens närvaro i Italien är ett exempel på en multiintressentgrupp som följer upp sitt uttalade åtagande att hjälpa till att skapa anpassning mellan EU:s verksamhet och de nationella nivåerna, såväl som mellan medlemsländerna.

Detta är en EAPM-policy och prioritet som exemplifierar dess SMART Uppsökande tillvägagångssätt. SMART står för Svaror Mglödstater And Regioner Ttillsammans och har sett alliansen hålla möten på hög nivå i flera EU-länder, samt hjälpa till att lansera "lokala" personaliserade medicinallianser (inklusive i Italien).

Senare under året kommer EAPM att hålla en pan-europeisk, multidisciplinär kongress specifik för det snabbrörliga området personlig medicin. Det kommer att äga rum 27-30 november.

Med titeln "Personalisering av din hälsa: Ett globalt imperativ!" kommer det att hållas i samarbete med Queen's University Belfast och Visit Belfast.

EAPM anser att Europa behöver bygga bättre sjukvårdssystem för sina 500 miljoner medborgare. "Om vi ​​bygger det kommer de att komma". "De" i detta sammanhang är multiintressenter i denna modiga nya värld av genetik, bildbehandling, banbrytande IVD och mer.

Planen är att skapa en bättre framtid för sjukvården för alla européer genom gemensamt beslutsfattande och samarbete.

Ett centralt mål för kongressen är att tillåta korsbefruktning mellan de olika sjukdoms- och politikområdena, vilket gör att delegaterna kan få ett större djup av kunskap om barriärer inom området personlig medicin.

Den är också inriktad på att erbjuda värdefulla bevis och intressenternas åsikter som beslutsfattare kan basera sitt beslutsfattande på om hur man bättre kan integrera personlig medicin i EU:s hälso- och sjukvård.

Evenemanget på Belfast Waterfront-arenan kommer att ge det största "utrymmet" hittills för att möjliggöra ett sådant möte av sinnen och expertis, eftersom EAPM syftar till att bygga en one-stop-shop för diskussion på toppnivå och utformning av verkliga handlingsplaner .

Mer information finns här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend