Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EUStateOfHealth – More protection and prevention for longer and healthier lives

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den 2018 Hälsa en överblick: Europa gemensam rapport från Europeiska kommissionen och organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) visar att den stadiga ökningen av förväntad livslängd har minskat och att stora luckor över och inom länder kvarstår, särskilt att lämna människor med låg utbildningsnivå vid sidan. Rapporten bygger på jämförande analyser av EU-medborgarnas hälsotillstånd och hur hälsosystemen fungerar i 28-länderna, fem kandidatländer och tre EFTA länder.

“While the life expectancy in the EU is among the highest in the world, we shouldn’t rest on our laurels. Many lives could be saved by increasing our efforts to promote healthy lifestyles and tackle risk factors such as tobacco or lack of physical activity.  It is unacceptable that every year in the EU we are losing more than 1.2 million people prematurely when this could be avoided through better disease prevention and more effective health care interventions,” said Health and Food Safety Commissioner Vytenis Andriukaitis.

Rapporten efterlyser vidare förbättrad psykisk hälsa och förebyggande av psykisk sjukdom som inte bara har sociala konsekvenser utan också beräknas kosta mer än 4% av BNP i hela EU. Det kräver också att man tar itu med riskfaktorer som rökning, alkohol och fetma, minskar för tidig dödlighet, säkerställer universell tillgång till vård och stärker hälsosystemens motståndskraft.

De viktigaste resultaten

· Fram till nyligen ökade livslängden snabbt och stadigt i EU-länderna. Sedan 2011 har dock vinstiden i livslängden minskat markant. Dessutom kvarstår stora skillnader i förväntad livslängd inte bara efter kön utan också av socioekonomisk status. Exempelvis kan 30-åriga män med låg utbildningsnivå i genomsnitt förvänta sig att leva ungefär åtta år mindre än de med en universitetsutbildning i hela EU.

· Bevis från olika länder tyder på att upp till 20% av hälsoutgifterna kan omfördelas för bättre användning. En blandning av policyspakar kan optimera utgifterna genom att säkerställa valuta för pengarna, till exempel vid urval och täckning eller upphandling och prissättning av läkemedel genom Health Technology Assessment.

· Över 84,000 2015 personer dog av konsekvenserna av psykiska problem i hela Europa 600. De totala kostnaderna för psykiska problem beräknas uppgå till över XNUMX miljarder euro per år.

Annons

· Nästan 40% av ungdomarna rapporterar åtminstone en binge-drickande händelse under föregående månad. Även om alkoholkontrollpolitiken har bidragit till att minska den totala alkoholkonsumtionen i flera EU-länder, är fortsatt tung alkoholkonsumtion bland ungdomar och vuxna en viktig folkhälsofråga.

· Hushåll med låg inkomst har fem gånger större risk att rapportera ouppfyllda vårdbehov än höginkomsthushåll.

Bakgrund

I 2016 lanserade Europeiska kommissionen Hälsotillstånd i EU cykel av kunskapsmäklare för att hjälpa EU: s medlemsstater att förbättra medborgarnas hälsa och deras hälsosystems resultat. Rapporterna välkomnades och användes av nationella myndigheter. Sju medlemsstater (Österrike, Cypern, Finland, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige) begärde en frivillig utbyte för att diskutera resultaten och dela med sig av bästa praxis.

Hälsa i korthet: Europa 2018 är den första produkten i den andra hälsotillstånden i EU-cykeln och presenterar varje jämnt antal år en översikt över EU som grund för den landspecifika analys som ska följas. Rapporten är resultatet av ett närmare samarbete mellan OECD och kommissionen att förbättra kunskapen om hälsofrågor.

Utvecklingen av EU: s hälsosystem tas i betänkandet med avseende på deras effektivitet, tillgänglighet och motståndskraft, med hjälp av de senaste tillgängliga uppgifterna. Med Hälsotillstånd i EU cykeln, svarar kommissionen på behovet av att bygga upp landspecifika och gränsöverskridande kunskaper som kan informera politiken på nationell och europeisk nivå.

Nästa steg

Det andra steget i cykeln är publiceringen av landhälsoprofiler för alla EU-länder, som kommer att publiceras i 2019 tillsammans med OECD och Europeiska observatoriet för hälsosystem och politik. De kommer att lyfta fram de särskilda egenskaperna och utmaningarna för varje medlemsstat, och kommer att läggas fram tillsammans med en kompanionsrapport där kommissionen gör övergripande slutsatser. Det sista steget i cykeln är en serie frivilliga utbyten med medlemsländerna. Det här är möjligheter att diskutera med experterna bakom alla analyser några av de utmaningar som identifierats och brainstorma potentiella politiska svar.

Mer information

Mer information om hälsotillståndet i EU, tillsammans med Hälsa överblick: Europa 2018 rapport, kan hittas här..

Följ oss på Twitter: @V_Andriukaitis EU_Health

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend