Anslut dig till vårt nätverk!

Brexit

#EAPM – Högsta prioriteringar såväl som toppjobb, tack

DELA MED SIG:

publicerade

on

Nåväl, rösterna är inne till Europaparlamentsvalet och vi har nu en rimlig uppfattning om hur de fasta linjerna – åtminstone siffermässigt, skriver Europeiska alliansen för personifierade Medicine (EAPM) verkställande direktör Denis Horgan.

Ändå, i detta skede, finns det ingen – ahem – "redovisning" för de affärer som ännu inte kommer, både i halvcirkeln angående oundvikliga "regnbågs"-koalitioner och bland medlemsländerna när olika blivande kommissionspresidenter tjafsar om positioner. 

Ingen förändring där alltså...

Under tiden har EAPM mycket på sin tallrik och i juni kommer två rundabordssamtal i parlamentets säte i Bryssel, som kommer att börja på 19 Juni, med ledamöter i medlemssalongen, för att alla närvarande ska få en bättre förståelse för frågor som rör personlig hälsovård.

En sekund, tekniskt sinnade runt bord, med representanter från medlemsstaterna om Real World Evidence och HTA , kommer ske dagen efter (20 juni) och vara strukturerad kring en initial ramverk-sättare, följt av olika fallexempel.

En viktig del av EAPM:s roll har alltid varit engagerad med EU hälsoattachéer och Europaparlamentariker, såväl som kontinuerliga engagemang i pågående diskussionfinns på vår arena.

Den långlöpande STEPs (Specialised Treatment for Europe's Patients) intressegrupp av parlamentsledamöter, kommer att fortsätta, utan tvekan med några nya ansikten tillagda i spåren av EU-valet.

Annons

Framåt, som alltid, EAPM intenderar att fokusera på de viktigaste parlamentariska utskotten i vår sektor – till exempel ENVI, ITRE och EMPL.

Politisk manövrering

Det börjar bli lite intressant redan när det gäller det mycket omtalade Spitzenkandidaten process, med ambitionerna från EPP:s Manfred Weber och socialisternas Frans Timmermans (för att bara nämna två), hängande i vågskålen när de ansöker om att ersätta Jean-Claude Juncker som ordförande för nästa EU-kommission.

Parlamentet har lagt sin tyngd bakom denna ledande kandidatprocess och flaggat den som den mest demokratiska processen, men det återstår att se om EU:s stats- och regeringschefer som bildar Europeiska rådet ger efter för trycket.

När det gäller Europeiska kommissionen, den mycket mäktiga Kommissionens generalsekreterare Martin Selmayr, tala under an händelse organized av Politico, hänvisade till lissabon TFÖRDRAGET och underströk att detDet är tydligt att "Europaparlamentet väljer ordföranden för Europeiska kommissionen".

"Nyckelfrågan är för Spitzenkandidat att bli ordförande för kommissionen och inte något annat.”

Selmayr krävde dock tålamod eftersom de tre viktigaste EU-institutionerna måste gå samman för att bilda en verkställande makt.

En del av problemet är att både centerhögern och socialisterna fick lite smällar vid valen och den traditionella maktbalansen har onekligen förändrats.

Franska presidenten emmanuel Macron och ny liberal gruppering är öppet utetill undergräva Weber som, trots att hans grupp fortfarande innehar flest platser, själv har erkänt att: "EPP kan inte se sig själv som en lysande vinnare."

Han tillade: "Vi går in i samtalen med ödmjukhet, men också med självförtroende."

Denna "ödmjukhet" upprepades av Timmermans, som sa att han och hans gruppering skulle söka överenskommelse om innehåll och programme för en majoritet i parlamentet innan vi pratar om vilket jobb som gick till vem.

MEP Reinhard Bütikofer, under tiden, vem är medordförande för Europeiska miljöpartiet, sade: "Om vi ​​vill försvara det här Umot attacken från extremhögern måste Europaparlamentet spela en stark roll...Spitzenkandidat Spelet är i mina ögon en match mot Europaparlamentet och det'det är därför vi hatar dett.”

I en intervju med ZDF'Heute JournalWeber sa inte överraskande att han är det "mycket väl i linje" med de gröna på saken.

Tillbaka till beräkningarna av situationen och, med 751 platser i parlamentet, måste alla grupper eller grupper nå 376 för att få majoritet.

TEPP, S&D och De gröna kommer att ha 393 parlamentsledamöter. Det är inte en massiv majoritet men uppnås utan att liberalerna naturligtvis lämnar Guy Verhofstadts förhoppningar om att bli ordförande i parlamentet på skakig mark.

(För hans del, ALDE-gruppledare Verhofstadt fokuserade på kampen om kommissionens chefsord: "Den nya maktbalansen i Europaparlamentet kräver en kandidat till kommissionens ordförande som kan bygga en robust majoritet långt bortom partipolitiska linjer. Vår nya grupp kommer att vara öppen för att överväga alla kandidater som kan samla stöd från de politiska familjer som kommer att utgöra den framtida styrande majoriteten.”)

Aktuella Parlamentets ordförande Antonio Tajaniförväntas leverera ett tydligt budskap idag (tisdag 28) till EU:s ledare i linje med detParlamentet avser att höras i utnämning av nästa kommissionens ordförande. Tajani är en stor försvarare av parlamentet, så det kommer inte att vara någon överraskning om budskapet blir något fastare.

Åtminstone Tysklands förbundskansler Angela Merkel är med ombord till en viss grad. Hon sa: "För att utse kommissionens ordförande måste Europeiska rådet samarbeta med Europaparlamentet."

Kanslaren vill ha "en lösning så snabbt som möjligt" sätta upp någon form av tidtabell genom att lägga till det"det vore önskvärt om ett förslag från Europeiska rådet redan låg på bordet" av det nya parlamentetÄr första plenum in den första veckan avJuli.

"Vi måste kunna agera i Europeiska unionen. Ju snabbare vi fattar beslut, desto bättre blir det,"betonade kanslern.

Det hela borde bli lite välsmakande vid dagens middag för EU-ledarna efter ett nyckeltoppmöte om jobb. Tja, middagen borde verkligen vara "god", med tanke på hur mycket som spenderas på den.

Å nej! Visst inte ännu en kompromiss?

Som vi har nämnt tidigare i våra regelbundna uppdateringar och nyhetsbrev från Alliansen har ingen mindre än Michel Barnier nämnts som en möjlig kommissionsordförande.

Inte nog med att Barnier kan sin väg runt Berlaymont (och inte bara geografiskt, eftersom han är en före detta kommissionär), han har också fått mycket beröm för att ha lyckats få 27 medlemsländer att sjunga från samma låtblad mot bakgrund av brexits kakofoni. Ingen dum bedrift, det måste sägas.

Det hjälper att han är från det största partiet EPP, naturligtvis, och Macron kunde övertalas att lägga sin tyngd bakom sig, det har diskuterats, inte minst för att Barnier är fransman.

Valen och sjukvården

Naturligtvis har vi några nya ansikten på väg att ta plats i halvcykeln och det kommer att påverka alla lagstiftningsområden, inte minst hälso- och sjukvården.

Kommittéer måste bildas och nya föredragande utses, bland annat för den viktiga och fortfarande svåra HTA-filen, eftersom vissa ståndaktiga inte längre sitter i parlamentet.

Ledamöterna kommer att välja deras next Europaparlamentets president medan bekräftaanvändning utskotten vid det första plenarsammanträdet (för närvarande planerad till 2 juli). Därefter kommer kommittéerna under samma månad att hålla sina första möten och välja ordförande och vice ordförande.

Som det ser ut, EPP:s Adina-Ioana Vălean is den senaste ordföranden för kommittén för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), och har blivit omvald. 

Under tiden De gröna vill ha EU att göra mer i hälsa arena, särskilt som de traditionellt ställer upp mot läkemedels- och kemijättar.

Sa Dutch Green MEP Bas Eickhout"GD SANTE står inte tillräckligt upp mot läkemedelsindustrin, industriellt jordbruk och den kemiska sektorn. "

Som vi vet vill de flesta EU-medborgare och säkerligen hälso- och sjukvårdsgrupper att EU som helhet ska göra mer när det gäller hälsa, trots att det förblir en välbevakad medlemsstats behörighet, och det finns ett tryck på att en kommissions vice ordförande för hälsa ska utses.

Ur stabilitetssynpunkt, eller åtminstone möjligheten till det, mvilken som helst suppleanter som arbetat med medicintekniska regler i det senaste parlamentet är på väg tillbaka, Inklusive EAPM-supporter Peter Liese som var medföredragande i ärendet.

Vi är ett litet år från implementeringsdeadline som den ser ut, och mycket arbete återstår fortfarande, med endast två anmälda organ redo att säkerställa kvaliteten på produkter enligt den nya förordningen.

Vem som helst som leder det, Det ser ut som om det nya Europaparlamentet kommer att behöva slå till på marken.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend