Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EU och Världshälsoorganisationen samarbetar för att öka tillgången till hälsotjänster i utvecklingsländer

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU undertecknade ett bidragsavtal på 102 miljoner euro med Världshälsoorganisationen (WHO) vid Europeiska utvecklingsdagarna i Bryssel den 18 juni. EU kommer att investera i att bygga hälsovårdssystem för att tillhandahålla kvalitetstjänster i mer än 80 länder i Afrika, Västindien, Stillahavsområdet och Asien.

"Partnerskapsprogrammet för att stärka hälsosystemen för universell hälsotäckning" kommer på längre sikt att dra nytta av ett EU-bidrag på totalt 118 miljoner euro av en total budget på 123 miljoner euro. EU:s bidrag kommer att stärka WHO:s samarbete med regeringar och länders intressenter för att bygga hälso- och sjukvårdssystem som tillhandahåller hälsotjänster av hög kvalitet till alla.

Internationellt samarbete och utvecklingskommissionär Neven Mimica sa: "Med detta bidrag på 102 miljoner euro vill vi ge ett verkligt lyft till det ambitiösa målet om universell hälsotäckning för alla till 2030. Detta initiativ bekräftar Europeiska unionens ledande roll när det gäller att sätta dessa universella principer i praktiken och stärker vårt partnerskap med Världshälsoorganisationen.”

"WHO har ingen högre prioritet än universell hälsotäckning", säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Det förbättrar inte bara hälsan, det hjälper också till att minska fattigdomen, driva på ekonomisk tillväxt för alla och främja jämställdhet mellan könen. Jag tackar Europeiska unionen för dess generösa ekonomiska stöd för att främja universell hälsotäckning runt om i världen genom EU-WHO UHC-partnerskapet. Jag ser fram emot vårt fortsatta partnerskap och till ännu bättre resultat.”

EU:s finansiella bidrag i dag kommer att:

  • Hjälpa WHO att stärka den nationella och regionala kapaciteten när det gäller viktiga hälsosystemkomponenter, såväl som styrning, strategisk planering och politisk dialog på detta område;
  • underlätta tillgången till läkemedel och hälsoprodukter, och;
  • förbättra hälsoarbetskraften, hälsofinansiering, information om hälsa och hälsosam livsstil och tillhandahållande av tjänster.

Dessutom kommer detta program att ägna särskild uppmärksamhet åt att ta itu med icke-smittsamma sjukdomar, som utgör ett ökande hälsohot och ett stort globalt problem.

Det nya programmet som lanserades idag bygger på det befintliga och mycket framgångsrika EU:s flaggskeppsprogram med WHO, 'UHC-partnerskapet', som startade 2011 och sedan dess har anslutits till och medfinansierats av Luxemburg, Irland, Frankrike, Japan och nyligen Storbritannien och Sydkorea.

Annons

Bakgrund

EU eftersträvar en rättighetsbaserad inställning till hälsa, genom att stödja länder att utforma policyer som maximerar hälsofördelarna genom en rättvis behandling av alla medborgare.

EU spenderar 1.3 miljarder euro i 17 bilaterala hälsoprogram och ytterligare 1.3 miljarder euro genom globala initiativ som Global Fund, GAVI, Global Financing Facility, UNFPA-material och WHO inom den nuvarande finansiella ramen (2014-2020).

Under perioden 2013-2017 bidrog EU-finansierade insatser till mätbara förbättringar i primärvården av hög kvalitet. Tack vare skicklig hälso- och sjukvårdspersonal har till exempel EU-finansierade insatser stöttat mer än 19 miljoner födslar. Genom EU-medel har mer än 13 miljoner barn blivit helt immuniserade, mer än 57 miljoner kvinnor kunde få tillgång till preventivmedel, 11 miljoner människor har tillgång till livräddande behandling för hiv och 600 miljoner insekticidbehandlade sängnät delades ut.

2011 inledde EU och WHO en ambitiös resa tillsammans, UHC Partnership Programme. Detta program har gjort det möjligt för både EU och WHO att arbeta mycket närmare varandra på internationell nivå och på landsnivå (mellan EU-delegationer och WHO:s landskontor), vilket lett till effektivitetsvinster för respektive landbaserade program och visat sig vara ett övertygande affärscase. för WHO. Dessutom har partnerskapet mellan EU och WHO förstärkt konceptet att stärka hälso- och sjukvårdssystemen, särskilt på primärvårdsnivå, som en av de globalt erkända drivkrafterna i strävan att uppnå universell hälsotäckning och därmed hållbar utvecklingsmål 3: "Säkerställa hälsosam liv och välbefinnande i alla åldrar.

Mer information

EU:s bidrag till global hälsa

European Development Days

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend