Anslut dig till vårt nätverk!

Ekonomi

Europeiska kommissionen lägger fram planer för att stärka EU: s reaktion på nödsituationer

publicerade

on

Europeiska kommissionen lanserade nya förslag idag (11 november) som syftar till att bygga en starkare europeisk hälsounion med fokus på EU: s hälsosäkerhet. 

Stella Kyriakides, kommissionär för hälsa sa: ”Hälsa är mer än någonsin ett viktigt bekymmer för våra medborgare. I krisperioder förväntar sig medborgarna med rätta att EU tar en mer aktiv roll. Idag förstärker vi grunden för ett säkrare, bättre förberett och mer motståndskraftigt EU inom hälsoområdet. ”

Dagens förslag drar lärdom av den aktuella krisen och syftar till att stärka beredskapen. 

Europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, uttalade: ”Coronaviruspandemin har betonat behovet av mer samordning i EU, mer motståndskraftiga hälsosystem och bättre förberedelser inför framtida kriser. Vi förändrar vårt sätt att hantera gränsöverskridande hälsohot. ”

EU: s hälsoförening är inriktad på en gemensam kris där det finns allvarliga hälsohot över gränserna. Förslagen kommer att se över befintliga rättsliga ramar för allvarliga gränsöverskridande hälsorisker samt stärka krisberedskapen och insatsrollen för viktiga EU-organ, nämligen Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) .

En av de frågor som den kommer att ta itu med är rapportering och granskning av nationella planer, ett område som orsakade mycket förvirring när man försökte bedöma situationen i olika stater i början av COVID-19-breakout. I framtiden kommer denna information att stresstestas av kommissionen och EU: s byråer, som kommer att ges starkare befogenheter att bedöma den information den får. 

Ett exempel som givits var datum om sängtillgänglighet. Denna information, sade en högre tjänsteman, var inte särskilt användbar i sig. Personalantal, intensivvårdskapacitet, rum med undertryck och balans mellan sängar mellan olika regioner var bland annat viktiga för att ge en mer komplett bild. Tjänstemannen hävdade att det behövdes en mer komplett och snabbt levererad dataset. 

ECDC

EU föreslår att mandatet för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) förstärks så att det kan ge mer stöd inom flera områden, inklusive i realtidskontroll, och dess förmåga att distribuera en EU-arbetsgrupp för att hjälpa lokala svar. 

Europeiska läkemedelsmyndighetens mandat kommer också att förstärkas så att det kan underlätta en samordnad reaktion på unionsnivå mot hälsokriser genom att övervaka och mildra risken för brist på kritiska läkemedel och medicintekniska produkter.

HERA

Paketet innehåller de första etsningarna för en framtida hälsovårdsmyndighet (HERA), som ska föreslås i slutet av 2021. En sådan struktur skulle vara ett viktigt nytt inslag för att stödja ett bättre EU-svar på gränsöverskridande hälsohot. Kommissionen var vag om detaljerna, men det finns en risk för att ytterligare en byrå kommer att leda till onödig ytterligare byråkrati och kostnader.

afghanistan

Afghanistan-konferensen 2020: Hållbar fred, antikorruption och biståndseffektivitet på dagordningen

publicerade

on

2020-konferensen i Afghanistan börjar idag (23 november) med EU som samorganiserar och deltar i ett antal evenemang som äger rum före morgondagens (24 november) plenarsession. Kommissionär för krishantering Janez Lenarčič kommer att vara ordförande tillsammans med Afghanistans utrikesminister Mohammad Haneef Atmar för ett evenemang om hållbar fred (liveström tillgänglig), med fokus på att främja mänskliga rättigheter och stärka kvinnor, och även på flyktingar och återvändande.

Internationella partnerskapskommissionären Jutta Urpilainen kommer att hålla ett anförande vid ett evenemang om antikorruption och gott styre och kommer därigenom att betona EU: s förväntningar att den afghanska regeringen håller på sin reformagenda. EU-tjänstemän kommer också att delta i ett tredje evenemang som äger rum före konferensen om biståndseffektivitet.

I morgon håller EU: s höga representant / vice ordförande Josep Borrell ett tal vid konferensens inledande session, när han kommer att redogöra för EU: s ståndpunkt om de pågående intra-afghanska fredsförhandlingarna, samt villkoren för EU: s stöd, som var presenterades i ett nyligen papper medförfattare med viktiga internationella givare.

Senare kommer kommissionär Urpilainen att leverera EU: s ekonomiska stödlöfte vid konferensen. Båda insatserna kommer att vara tillgänglig på EbS. Mer information om förbindelserna mellan EU och Afghanistan finns i a dedikerade faktablad och om hemsida EU-delegationen i Kabul.

Fortsätt läsa

EU

Stoppa våld mot kvinnor: Uttalande från Europeiska kommissionen och den höga representanten

publicerade

on

Inför den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november, Europeiska kommissionen och den höga representanten / vice presidenten Josep Borrell (avbildad) utfärde följande uttalande: ”Våld mot kvinnor och flickor är ett brott mot mänskliga rättigheter och har ingen plats i Europeiska unionen eller någon annanstans i världen. Problemets omfattning är fortfarande alarmerande: en av tre kvinnor i Europeiska unionen har upplevt fysiskt och / eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor finns i alla länder, kulturer och samhällen.

"COVID-19-pandemin har återigen visat att för vissa kvinnor inte ens deras hem är en säker plats. Förändring är möjlig, men det kräver handling, engagemang och beslutsamhet. EU är fast beslutet att fortsätta att arbeta outtröttligt med sina partner för att utreda och straffa våldshandlingar, säkerställa stöd till offren och samtidigt ta itu med de grundläggande orsakerna och förstärka den rättsliga ramen.

"Genom vårt Spotlight-initiativ bekämpar vi redan våld mot kvinnor och flickor i 26 länder över hela världen. Den här veckan kommer vi att presentera en ny handlingsplan för jämställdhet mellan kvinnor och flickor i våra yttre åtgärder. Vi uppmanar också medlemsstaterna att ratificera Istanbulkonventionen - det första rättsligt bindande instrumentet på internationell nivå för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vårt mål är mycket tydligt: ​​att avsluta alla former av våld mot kvinnor och flickor. Vi är skyldiga alla offren. ”

Vårt fullt uttalande och den faktablad finns tillgängliga online.

Fortsätt läsa

coronavirus

Coronavirus: Kommissionen ska tillhandahålla 200 desinfektionsrobotar till europeiska sjukhus

publicerade

on

Som ett led i sina fortsatta ansträngningar för att ta itu med spridningen av koronavirus och förse medlemsstaterna med nödvändig utrustning lanserade kommissionen inköpet av 200 desinfektionsrobotar som kommer att levereras till sjukhus i hela Europa. Sammantaget finns en särskild budget på upp till 12 miljoner euro tillgänglig från Nödstöd (ESI). Sjukhus från de flesta medlemsstater uttryckte ett behov och intresse av att ta emot dessa robotar, som kan desinficera vanliga patientrum med ultraviolett ljus på så snabbt som 15 minuter och därmed bidra till att förebygga och minska spridningen av viruset. Processen styrs av en operatör, som kommer att lokaliseras utanför det utrymme som ska desinficeras, för att undvika exponering för UV-ljus.

Vice verkställande direktör Margrethe Vestager sa: ”Utveckling av teknik kan skapa förändringskrafter och vi ser ett bra exempel på detta i desinfektionsrobotarna. Jag välkomnar den här åtgärden för att hjälpa våra sjukhus i Europa att minska risken för infektion - ett viktigt steg för att begränsa spridningen av koronavirus. ” Kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, tillade: ”Europa har förblivit motståndskraftigt och solidariskt under den aktuella krisen. Från att återvända till EU-medborgare som är strandsatta utomlands till att öka produktionen av masker och se till att medicinsk utrustning når dem som behöver den inom den inre marknaden, vi agerar för att skydda våra medborgare. Nu använder vi desinfektionsrobotar på sjukhus så att våra medborgare kan dra nytta av denna potentiellt livräddande teknik. ”

Robotarna förväntas levereras under de kommande veckorna.

Fortsätt läsa
Annons

Facebook

Twitter

trend