Anslut dig till vårt nätverk!

Österrike

Kommissionen godkänner österrikiska åtgärder för att stödja järnvägs- och passageraroperatörer som påverkas av koronavirusutbrottet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt två österrikiska åtgärder som stödjer järnvägssektorn och en åtgärd som stöder järnvägspassagerarsektorn i samband med koronavirusutbrottet. De två åtgärderna som stöder järnvägssektorn kommer att säkerställa ett ökat offentligt stöd för att ytterligare uppmuntra övergången av godstrafik från väg till järnväg, och den tredje åtgärden inför tillfällig lättnad för järnvägsoperatörer som tillhandahåller persontrafik på kommersiell basis.

Kommissionen fann att åtgärderna är fördelaktiga för miljön och för rörligheten eftersom de stöder järnvägstransporter, som är mindre förorenande än vägtransporter, samtidigt som trafikstockningarna minskar. Kommissionen fann också att åtgärderna är proportionerliga och nödvändiga för att uppnå det eftersträvade målet, nämligen att stödja den modala övergången från väg till järnväg utan att leda till onödiga snedvridningar av konkurrensen. Slutligen är undantaget från avgifter för tillträde till infrastruktur enligt den andra och tredje åtgärden som beskrivs ovan i linje med den nyligen antagna förordningen (EU) 2020/1429.

Denna förordning tillåter och uppmuntrar medlemsstaterna att tillfälligt tillåta minskning, undantag eller uppskjutande av avgifter för tillgång till järnvägsinfrastruktur under direkta kostnader. Som ett resultat drog kommissionen slutsatsen att åtgärderna överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd, särskilt 2008 Kommissionens riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag (Järnvägsriktlinjerna).

Vice verkställande direktör Margrethe Vestager, med ansvar för konkurrenspolitiken, sade: ”De åtgärder som godkänts idag kommer att göra det möjligt för de österrikiska myndigheterna att stödja inte bara järnvägstransportoperatörer utan även kommersiella passageraroperatörer i samband med koronavirusutbrottet. Detta kommer att bidra till att bibehålla deras konkurrenskraft jämfört med andra transportsätt, i linje med EU: s Green Deal-mål. Vi fortsätter att arbeta med alla medlemsstater för att säkerställa att nationella stödåtgärder kan genomföras så snabbt och effektivt som möjligt, i linje med EU: s regler. ”

Det fullständiga pressmeddelandet är tillgängligt nätet

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend