Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Hälsovårdsberedskap (HERA): Europeiska kommissionen inleder offentligt samråd

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Den 31 mars inledde kommissionen ett online-offentligt samråd om Health Emergency Beredness and Response Authority (HERA). En del av EU: s svar på COVID-19-pandemin och en stark europeisk hälsounion, HERA syftar till att förbättra Europas kapacitet och beredskap att reagera på gränsöverskridande hälsohot och nödsituationer.

Kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides sa: ”COVID-19 har avslöjat luckor i vår kollektiva beredskap och respons. Hälsovårdsberedskapen, EU: s HERA, är en grundläggande del av den lösning som vi behöver för nästa hälsokris för att förbereda oss bättre och svara snabbare tillsammans. HERA kommer att stärka vår framsynthet, förberedelse, förväntan och respons. För att säkerställa att den möter nuvarande och framtida utmaningar så snabbt som möjligt kommer vi att lyssna mycket noga på intressenternas åsikter. Och vi kommer att förbereda ett ambitiöst förslag som kommer att göra HERA till en stark pelare i en europeisk hälsounion. ”

Från och med den 31 mars kommer ett offentligt samråd att vara öppet i sex veckor, bestående av frågor om:

Annons
  • EU: s ramverk för att utveckla, tillverka och implementera medicinska motåtgärder;
  • föregripande hot och riskbedömningar;
  • marknadsdynamik och intelligens i leveranskedjan;
  • utveckling och finansiering av nya motåtgärder i krisperioder, och
  • påverkan, roll, omfattning och samordning av en framtida HERA.

Bakgrund

HERA är en del av Europeiska hälsounionen som meddelades av president von der Leyen i sitt tal om unionens tillstånd i september 2020. Det kommer att tillhandahålla en särskild struktur för att stödja utveckling, tillverkning och användning av medicinska motåtgärder under en hälsokris av naturligt eller medvetet ursprung. HERA kan använda framsyn, övervakning och marknadsinformation för att planera och samordna medicinska motåtgärder.

Den 17 februari förberedde kommissionen den nya beredskaps- och insatsmyndigheten för hälsovård och den 19 februari lanserade kommissionen den nya europeiska beredskapsplanen för bioförsvar mot COVID-XNUMX-varianter, HERA Incubator. HERA kommer att bygga vidare på de åtgärder som startas genom inkubatorn och tillhandahålla en permanent struktur för riskmodellering, global övervakning, tekniköverföring, tillverkningskapacitet, riskmappning i försörjningskedjan, flexibel tillverkningskapacitet och forskning och utveckling av vaccin och medicin.

Annons

Nästa steg

Konsultationen kommer att pågå i 6 veckor fram till 12 maj 2021.

Parallellt med det offentliga samrådet kommer kommissionen också att föra samtal med medlemsstaterna och intressenterna.

Det exakta uppdraget för HERA kommer att anges i ett lagstiftningsförslag senare i år. Kommissionen kommer att överväga den feedback som mottagits innan den slutför lagstiftningsförslaget.

Mer

Öppet offentligt samråd

Hälsounionen

Fortsätt läsa
Annons

Europeiska kommissionen

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen betalar ut 231 miljoner euro i förfinansiering till Slovenien

publicerade

on

Europeiska kommissionen har betalat ut 231 miljoner euro till Slovenien i förfinansiering, motsvarande 13% av landets bidragstilldelning under återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten (RRF). Förfinansieringsbetalningen hjälper till att sätta igång genomförandet av de viktiga investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Sloveniens återhämtnings- och motståndskraftsplan. Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar baserade på genomförandet av de investeringar och reformer som beskrivs i Sloveniens plan för återhämtning och motståndskraft.

Landet kommer att få totalt 2.5 miljarder euro, bestående av 1.8 miljarder euro i bidrag och 705 miljoner euro i lån, under hela planens livstid. Dagens utbetalning följer på det senaste framgångsrika genomförandet av de första låneoperationerna under NextGenerationEU. I slutet av året avser kommissionen att samla in upp till totalt 80 miljarder euro i långsiktig finansiering, som kompletteras med kortsiktiga EU-räkningar, för att finansiera de första planerade utbetalningarna till medlemsstaterna under NextGenerationEU.

RRF är kärnan i NextGenerationEU som kommer att ge 800 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i medlemsstaterna. Den slovenska planen är en del av EU: s svar utan motstycke för att komma starkare ur covid-19-krisen, främja de gröna och digitala övergångarna och stärka motståndskraften och sammanhållningen i våra samhällen. A pressmeddelande finns tillgänglig online.

Annons

Fortsätt läsa

Cypern

NextGenerationEU: Europeiska kommissionen betalar ut 157 miljoner euro i förfinansiering till Cypern

publicerade

on

Europeiska kommissionen har betalat ut 157 miljoner euro till Cypern i förfinansiering, vilket motsvarar 13% av landets finansiella anslag under återhämtnings- och resiliensfaciliteten (RRF). Förfinansieringsbetalningen hjälper till att sätta igång genomförandet av de viktiga investerings- och reformåtgärder som beskrivs i Cyperns plan för återhämtning och motståndskraft. Kommissionen kommer att godkänna ytterligare utbetalningar baserade på genomförandet av de investeringar och reformer som beskrivs i Cyperns plan för återhämtning och motståndskraft.

Landet kommer att få 1.2 miljarder euro totalt under planens livstid, med 1 miljard euro i bidrag och 200 miljoner euro i lån. Dagens utbetalning följer på det senaste framgångsrika genomförandet av de första låneoperationerna under NextGenerationEU. I slutet av året avser kommissionen att samla in upp till totalt 80 miljarder euro i långsiktig finansiering, som kompletteras med kortsiktiga EU-räkningar, för att finansiera de första planerade utbetalningarna till medlemsstaterna under NextGenerationEU. En del av NextGenerationEU kommer RRF att tillhandahålla 723.8 miljarder euro (i löpande priser) för att stödja investeringar och reformer i medlemsstaterna.

Den cypriotiska planen är en del av EU: s svar utan motstycke för att komma starkare ur covid-19-krisen, främja de gröna och digitala övergångarna och stärka motståndskraften och sammanhållningen i våra samhällen. A pressmeddelande finns tillgänglig online.

Annons

Fortsätt läsa

Belgien

EU: s sammanhållningspolitik: Belgien, Tyskland, Spanien och Italien får 373 miljoner euro för att stödja hälso- och socialtjänster, små och medelstora företag och social integration

publicerade

on

Kommissionen har beviljat 373 miljoner euro till fem Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) operativa program (OP) i Belgien, Tyskland, Spanien och Italien för att hjälpa länderna med nödsituationer och reparationer av coronavirus inom ramen för REACT-EU. I Belgien kommer ändringen av Wallonia OP att tillhandahålla ytterligare 64.8 miljoner euro för förvärv av medicinsk utrustning för hälsovårdstjänster och innovation.

Medlen kommer att stödja små och medelstora företag i utvecklingen av e-handel, cybersäkerhet, webbplatser och onlinebutiker, samt den regionala gröna ekonomin genom energieffektivitet, miljöskydd, utveckling av smarta städer och koldioxidsnål offentlig infrastruktur. I Tyskland, i delstaten Hessen, kommer 55.4 miljoner euro att stödja hälsorelaterad forskningsinfrastruktur, diagnostisk kapacitet och innovation vid universitet och andra forskningsinstitutioner samt investeringar i forskning, utveckling och innovation inom områdena klimat och hållbar utveckling. Denna ändring kommer också att ge stöd till små och medelstora företag och fonder för nystartade företag genom en investeringsfond.

I Sachsen-Anhalt kommer 75.7 miljoner euro att underlätta samarbete mellan små och medelstora företag och institutioner inom forskning, utveckling och innovation, och tillhandahålla investeringar och rörelsekapital för mikroföretag som drabbats av coronaviruskrisen. Dessutom kommer fonderna att möjliggöra investeringar i företagens energieffektivitet, stödja digital innovation i små och medelstora företag och förvärva digital utrustning för skolor och kulturinstitutioner. I Italien kommer det nationella OP 'Social Inclusion' att få 90 miljoner euro för att främja den sociala integrationen av människor som upplever svår materiell brist, hemlöshet eller extrem marginalisering genom tjänsterna 'Housing First' som kombinerar tillhandahållande av omedelbara bostäder med möjliggörande av social- och arbetsförmedlingstjänster .

Annons

I Spanien kommer 87 miljoner euro att läggas till ESF OP för Castilla y León för att stödja egenföretagare och arbetare som fick sina kontrakt avbrutna eller reducerade på grund av krisen. Pengarna kommer också att hjälpa hårt drabbade företag att undvika uppsägningar, särskilt inom turistsektorn. Slutligen behövs pengarna för att tillåta viktiga sociala tjänster att fortsätta på ett säkert sätt och för att säkerställa utbildningskontinuitet under hela pandemin genom att anställa ytterligare personal.

REACT-EU är en del av NextGenerationEU och ger ytterligare 50.6 miljarder euro ytterligare finansiering (i löpande priser) till sammanhållningspolitiska program under 2021 och 2022. Åtgärderna fokuserar på att stödja arbetsmarknadens motståndskraft, jobb, små och medelstora företag och låginkomstfamiljer, samt att sätta framtidssäker grund för de gröna och digitala övergångarna och en hållbar socioekonomisk återhämtning.

Annons

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend