Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

EU: s digitala COVID-certifikat träder i kraft i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Från och med den 5 juli träder EU: s Digital COVID-certifikatförordning i kraft. Detta innebär att EU-medborgare och invånare nu kan få sina digitala COVID-certifikat utfärdade och verifierade över hela EU. 21 medlemsstater såväl som Norge, Island och Liechtenstein hade redan börjat utfärda certifikat före dagens tidsfrist och fem EU-länder börjar idag, Relaterade medier.

Kommissionens arbete med EU: s digitala COVID-certifikat leddes av kommissionär Didier Reynders i nära samarbete med vice ordförande Vera Jourová och Margaritis Schinas och kommissionärer Thierry Breton, Stella Kyriakides och Ylva Johansson.

Kommitténs ordförande Ursula von der Leyen välkomnade införandet av EU: s digitala COVID-certifikat och sade: ”Europeiska unionen levererar för sina medborgare. Det europeiska digitala COVID-certifikatet är en symbol för ett öppet och säkert Europa som öppnar försiktigt med att skydda våra medborgares hälsa först.

Annons

"I mars lovade vi att ha ett EU-omfattande system för att underlätta fri och säker resa inom EU till sommarsemestern. Nu kan vi bekräfta att EU: s Digital COVID-certifikatsystem är igång.

"En stor majoritet av EU-länderna är redan anslutna till systemet och redo att utfärda och verifiera certifikaten. Mer än 200 miljoner certifikat har redan genererats.

"Vi hjälper européer att få tillbaka den frihet de värdesätter och värnar så mycket om."

Annons

EU Digital COVID-certifikat

Målet med EU: s digitala COVID-certifikat är att underlätta säker och fri rörlighet i EU under COVID-19-pandemin. Alla européer har rätt till fri rörlighet, även utan certifikatet, men certifikatet underlättar resor och hjälper till att befria innehavare från begränsningar som karantän.

EU: s digitala COVID-certifikat kommer att vara tillgängligt för alla och det:

  • Täcker COVID-19 vaccination, test och återhämtning;
  • är gratis och tillgänglig på alla EU-språk;
  • finns i digitalt och pappersbaserat format, och
  • är säker och inkluderar en digitalt signerad QR-kod.

Enligt de nya reglerna måste medlemsstaterna avstå från att införa ytterligare reserestriktioner för innehavare av ett EU Digital COVID-certifikat, såvida de inte är nödvändiga och proportionerliga för att skydda folkhälsan.

Dessutom åtagit sig kommissionen att mobilisera 100 miljoner euro inom ramen för instrumentet för nödstöd för att stödja medlemsstaterna i att tillhandahålla överkomliga tester.

Bakgrund

On 17 mars 2021presenterade Europeiska kommissionen ett förslag om att skapa ett EU COVID-certifikat för att underlätta säker fri rörlighet för medborgare inom EU under pandemin. Den 20 maj nådde medlagstiftarna en preliminära avtalt. On Juni 1, den tekniska ryggraden i systemen, EU-gatewayen, gick live, vilket möjliggör verifiering av säkerhetsfunktionerna i QR-koder. I tid för tidsfristen den 1 juli är alla 30 EU- och EES-länderna länkade direkt till porten. Från och med den 1 juni började de första medlemsstaterna att utfärda certifikat. totalt förväntade sig 21 EU-länder tidsfristen den 1 juli.

Efter den officiella signaturen den 14 juni var förordningen publicerades den 15 juni. Det träder i kraft idag, den 1 juli, med en infasningsperiod på sex veckor för utfärdande av certifikat för de medlemsstater som behöver ytterligare tid.

Mer

Webbplats

Faktablad

Frågor och svar (uppdatering)

Nya videobestånd

EU: s digitala covid -certifikatvideo

Öppna EU igen

Förordning om EU: s digitala COVID-certifikat

coronavirus

Kommissionen godkänner 1.8 miljoner euro för lettiskt stöd för boskapsodlare som drabbats av coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett lettiskt system på 1.8 miljoner euro för att stödja bönder som är verksamma inom boskapsuppfödningssektorn som drabbats av coronavirusutbrottet. Systemet godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Enligt systemet kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden syftar till att mildra den likviditetsbrist som stödmottagarna står inför och att ta itu med en del av de förluster som de drabbades av på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som den lettiska regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset. Kommissionen fann att systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen.

I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 225,000 31 euro per stödmottagare. och (ii) beviljas senast den 2021 december 107. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 3 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen systemet enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som kommissionen vidtar för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64541 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner 500,000 XNUMX euro i portugisiskt system för att ytterligare stödja persontransportsektorn på Azorerna i samband med coronavirusutbrottet

publicerade

on

Europeiska kommissionen har godkänt ett portugisiskt system på 500,000 XNUMX euro för att ytterligare stödja persontransportsektorn i Azorerna i samband med coronavirusutbrottet. Åtgärden godkändes enligt statligt stöd Tillfälligt ramverk. Det följer ett annat portugisiskt system för att stödja persontransportsektorn på Azorerna som kommissionen godkände 4 juni 2021 (SA.63010). Enligt den nya ordningen kommer stödet att ske i form av direkta bidrag. Åtgärden kommer att vara öppen för kollektiva persontransportföretag i alla storlekar som är aktiva på Azorerna. Syftet med åtgärden är att mildra de plötsliga likviditetsbrister som dessa företag står inför och att hantera förluster som uppstår under 2021 på grund av coronavirusutbrottet och de restriktiva åtgärder som regeringen var tvungen att vidta för att begränsa spridningen av viruset.

Kommissionen fann att det portugisiska systemet överensstämmer med villkoren i den tillfälliga ramen. I synnerhet kommer stödet (i) inte att överstiga 1.8 miljoner euro per företag. och (ii) beviljas senast den 31 december 2021. Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden är nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga ramen. På grundval av detta godkände kommissionen åtgärden enligt EU: s regler för statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtas av kommissionen för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin kan hittas här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.64599 i EU statligt stöd registrera sig på kommissionens tävlingens webbplats när någon sekretessfrågor har lösts.

Annons

Fortsätt läsa

coronavirus

Kommissionen godkänner franskt biståndsprogram på 3 miljarder euro för att genom lån och aktieinvesteringar stödja företag som drabbats av coronaviruspandemin

publicerade

on

Europeiska kommissionen har, enligt EU: s regler för statligt stöd, godkänt Frankrikes planer på att inrätta en fond på 3 miljarder euro som ska investera genom skuldinstrument och eget kapital och hybridinstrument i företag som drabbats av pandemin. Åtgärden godkändes enligt den tillfälliga ramen för statligt stöd. Systemet kommer att genomföras genom en fond med titeln 'Övergångsfond för företag som påverkas av COVID-19-pandemin', med en budget på 3 miljarder euro.

Enligt detta system kommer stödet att ha formen av (i) förlagslån eller deltagande lån; och (ii) rekapitaliseringsåtgärder, särskilt hybridkapitalinstrument och icke-röstande preferensaktier. Åtgärden är öppen för företag etablerade i Frankrike och finns i alla sektorer (utom finanssektorn), som var livskraftiga före coronaviruspandemin och som har visat att deras ekonomiska modell är långsiktigt livskraftig. Mellan 50 och 100 företag förväntas dra nytta av detta system. Kommissionen ansåg att åtgärderna uppfyllde villkoren i den tillfälliga ramen.

Kommissionen drog slutsatsen att åtgärden var nödvändig, lämplig och proportionell för att avhjälpa en allvarlig störning i Frankrikes ekonomi, i enlighet med artikel 107 b FEUF och villkoren i den tillfälliga tillsynen. På grundval av detta godkände kommissionen dessa system enligt EU: s regler för statligt stöd.

Annons

Verkställande direktör Margrethe Vestager (avbildad), konkurrenspolitik, sade: ”Detta rekapitaliseringssystem på 3 miljarder euro gör det möjligt för Frankrike att stödja företag som drabbats av coronaviruspandemin genom att underlätta tillgången till finansiering i dessa svåra tider. Vi fortsätter att arbeta nära med medlemsstaterna för att hitta praktiska lösningar för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin medan vi respekterar EU: s regelverk. ”

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend