Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen stärker insyns- och godkännandemekanismen för export av COVID-19-vacciner

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har infört principerna om ömsesidighet och proportionalitet som nya kriterier som ska övervägas för godkännande av export enligt mekanismen för öppenhet och tillstånd för export av COVID-19-vaccin. Detta system har förbättrat exportens transparens avsevärt. Ändå uppfylls inte målet att säkerställa tillgång till COVID-19-vacciner i rätt tid för EU-medborgare. Relaterade medier

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: ”EU är stolt över att vara hem för vaccinproducenter som inte bara levererar till EU-medborgare utan exporterar över hela världen. Medan våra medlemsstater står inför den tredje vågen av pandemin och inte alla företag levererar sitt kontrakt, är EU den enda stora OECD-producenten som fortsätter att exportera vacciner i stor skala till dussintals länder. Men öppna vägar ska gå i båda riktningarna. Det är därför som Europeiska kommissionen kommer att införa principerna om ömsesidighet och proportionalitet i EU: s befintliga tillståndsmekanism. EU har en utmärkt portfölj med olika vacciner och vi har säkrat mer än tillräckligt med doser för hela befolkningen. Men vi måste se till att vaccinerna levereras till EU-medborgarna i rätt tid. Varje dag räknas. ”

Mot ökad öppenhet, ömsesidighet och proportionalitet

Den nya förordningen inför två ändringar av den befintliga mekanismen. För det första bör medlemsländerna och kommissionen, förutom effekterna av en planerad export till fullgörandet av EU: s förhandsköpsavtal (APA) med vaccintillverkare, också överväga:

  • Ömsesidighet - Begränsar destinationslandet sin egen export av vacciner eller deras råvaror, antingen genom lag eller på annat sätt?
  • Proportionalitet - Är förhållandena i destinationslandet bättre eller sämre än EU, särskilt dess epidemiologiska situation, dess vaccinationsgrad och dess tillgång till vacciner.

Medlemsstaterna och kommissionen bör bedöma om den begärda exporten inte utgör ett hot mot försörjningstryggheten för vacciner och deras komponenter i unionen.

För det andra, för att få en fullständig bild av vaccinhandeln, omfattar den nya lagen 17 länder som tidigare undantogs inom ramen för förordningen. *

EU är fortsatt engagerat i internationell solidaritet och kommer därför att fortsätta att utesluta vaccinleveranser för humanitärt bistånd eller avsedda till de 92 låg- och medelinkomstländerna under COVAX Advance Market-åtagandelistan.

Annons

Systemet för exporttillstånd

Denna genomförandeakt är riktad, proportionerlig, transparent och tillfällig. Det överensstämmer helt med EU: s internationella åtagande enligt Världshandelsorganisationen och G20, och i linje med vad EU har föreslagit inom ramen för WTO: s handels- och hälsoinitiativ. Medlemsstaterna beslutar om ansökningar om tillstånd enligt kommissionens yttrande.

Sedan början av denna mekanism har 380 exportförfrågningar till 33 olika destinationer beviljats ​​för totalt cirka 43 miljoner doser. Endast en exportförfrågan beviljades inte. De viktigaste exportdestinationerna inkluderar Storbritannien (med cirka 10.9 miljoner doser), Kanada (6.6 miljoner), Japan (5.4 miljoner), Mexiko (4.4 miljoner), Saudiarabien (1.5 miljoner), Singapore (1.5 miljoner), Chile (1.5 miljoner), Hongkong (1.3 miljoner), Korea (1.0 miljoner) och Australien (1.0 miljoner).

Om EU: s vaccinstrategi

Europeiska kommissionen presenterade den 17 juni 2020 a Europeiska strategi för att påskynda utveckling, tillverkning och distribution av effektiva och säkra vacciner mot COVID-19. I utbyte mot rätten att köpa ett visst antal vaccindoser inom en viss tidsram finansierar kommissionen en del av de kostnader som vaccinproducenterna står inför i form av förhandsköpsavtal. Finansiering som betraktas betraktas som en utbetalning på de vacciner som faktiskt köps av medlemsstaterna. APA är därför en riskfri investering i förväg mot ett bindande åtagande från företaget att förproducera, även innan det får godkännande för försäljning. Detta bör möjliggöra en snabb och stadig leverans så snart tillståndet har beviljats.

Kommissionen har hittills undertecknat APA med sex företag (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac och Moderna), vilket säkerställer tillgång till upp till 2.6 miljarder doser. Förhandlingarna framskrider med ytterligare två företag. De fyra kontrakten med de företag vars vacciner har beviljats ​​villkorligt godkännande för försäljning uppgår till mer än 1.6 miljarder doser.

Mer information

Kommissionens genomförandeförordning

Pressmeddelande om förlängningen av åtgärden (11 mars 2021)

Vanliga frågor och svar

* Lista över länder inkluderade: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Israel, Jordanien, Island, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Schweiz.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend