Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommissionen godkänner en ändring av det irländska systemet för att kompensera flygplatsoperatörer i samband med coronavirusutbrottet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd, en ändring av ett befintligt irländskt system för att kompensera flygplatsoperatörer för de förluster som orsakats av utbrottet av coronaviruset och de resestriktioner som införts för att begränsa spridningen av viruset. De ursprungliga schemat godkändes av kommissionen i februari 2021 (SA.59709). Stödet består av tre åtgärder: i) En skadeersättningsåtgärd. ii) En stödåtgärd för att stödja flygplatsoperatörerna i form av begränsade stödbelopp. och (iii) en stödåtgärd för att stödja dessa företags ej täckta fasta kostnader. Irland anmälde följande ändringar av det befintliga systemet: (i) En budgetökning för skadeersättning med 87.5 miljoner euro. och (ii) en ändring av kriterierna för stödberättigande för beviljande av begränsade stödbelopp för att omfatta flygplatsoperatörer som hanterar färre än 3 miljoner passagerare per år och att öka budgeten för denna åtgärd med 3.5 miljoner euro.

Kommissionen bedömde ändringen av den första åtgärden enligt Artikel 107 (2) (b) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som gör det möjligt för kommissionen att godkänna statliga stödåtgärder som beviljats ​​av medlemsstaterna för att kompensera företag för den skada som direkt orsakats av exceptionella händelser, såsom coronavirusutbrottet. Kommissionen fann att systemet kommer att kompensera skador som är direkt kopplade till coronavirusutbrottet. Den fann också att åtgärden är proportionerlig, eftersom den planerade ersättningen inte överstiger vad som är nödvändigt för att ersätta skadan. När det gäller ändringarna av åtgärden avseende begränsade stödbelopp fann kommissionen att de överensstämmer med villkoren i det statliga stödet Tillfälligt ramverk ändrad den 18 november 2021.

Kommissionen drog därför slutsatsen att systemet, i dess ändrade lydelse, är i linje med EU:s regler om statligt stöd. Mer information om den tillfälliga ramen och andra åtgärder som vidtagits av kommissionen för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronavirus-pandemin finns här. Den icke-konfidentiella versionen av beslutet kommer att göras tillgänglig under ärenumret SA.100481 i EU statligt stöd register på kommissionens konkurrens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

trend