Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

EU-covid-certifikat: Parlamentet stöder ett års förlängning 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europaparlamentet går med på att hålla EU:s ramverk för digitala covid-certifikat på plats i ytterligare ett år, fram till juni 2023, Plenarsammanträde  LIBE.

För att säkerställa att EU-medborgare kan dra nytta av sin rätt till fri rörlighet oavsett utvecklingen av covid-19-pandemin, har EP:s plenarsammanträde ställt sig bakom Civil Liberties Committees beslut att inleda förhandlingar med medlemsländerna för att förlänga EU:s digitala covid-certifikat (EUDCC) ) schema -inställd att löpa ut den 30 juni- i ytterligare 12 månader. Plenarförsamlingen röstade för att godkänna förhandlingarna om förlängningen med 432 röster för, 130 emot och 23 nedlagda (EU-medborgare) och 441 röster för, 132 emot och 20 nedlagda (tredjelandsmedborgare).

Förutom att förlänga giltigheten av EUDCC-systemet till den 30 juni 2023, gör ändringarna det också möjligt för medlemsländerna att bevilja testcertifikat baserat på nya typer av antigenanalystester.

Granskning efter sex månader

Ledamöterna ändrade förslagen för att betona att medlemsländerna bör undvika ytterligare restriktioner för rörelsefriheten för EUDCC-innehavare, om det inte är absolut nödvändigt. Om begränsningar behövs bör de vara begränsade och proportionerliga, baserat på de senaste vetenskapliga råden från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och EU Kommittén för hälsosäkerhet.

De ber också kommissionen att bedöma om EUDCC-systemet är nödvändigt och proportionerligt sex månader efter dess förlängning. Ledamöterna vill hålla period då förordningen gäller så kort som möjligt och upphäva den så snart den epidemiologiska situationen tillåter.

Nästa steg

Annons

Förhandlingar med rådet för att komma överens om förlängningen kan påbörjas omedelbart, så att reglerna är på plats innan det nuvarande systemet löper ut den 30 juni.

Bakgrund

Skapandet av EU:s digitala covid-certifikat (EUDCC) antogs i juni 2021 för att underlätta fri rörlighet i Europa under pandemin, under en begränsad period av 12 månader.

Mer information  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend