Anslut dig till vårt nätverk!

Covid-19

EU: s Digital COVID-certifikat tas i bruk en månad tidigt

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Du har nu möjlighet  EU Gateway för COVID-certifikat gick live i sju europeiska länder den 1 juni, en månad före tidsfristen den 1 juli.

Medlemsstater som framgångsrikt testat EU-gatewayen i maj kan nu ansluta till den. Nationella myndigheter kan börja utfärda certifikat på frivillig basis.

Kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, sade: "Den snabba förberedelsen kommer att göra det möjligt för hela systemet att vara igång före den 1 juli - när förslaget träder i kraft och EU kommer att vara i tid att öppna igen i sommar."

Annons

Vad är EU Gateway?

EU Gateway certifierar och skyddar säkerhetsfunktionerna i QR-koder för alla certifikat, till exempel den digitala signaturnyckeln.

På så sätt kan medborgare och institutioner se till att certifikaten är giltiga.

Annons

För dem som är intresserade av dataskydd, certifikatinnehavarens hälsoinformation passerar inte genom EU-gatewayen när man går in i en annan medlemsstat. Endast certifikatets äkthet och giltighet verifieras.

Var kan jag använda mitt EU Digital COVID-certifikat?

Europeiska länder som redan har börjat utfärda de första digitala COVID-certifikaten är Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Grekland, Kroatienoch Polen.

EU: s digitala COVID-certifikat kommer att finnas tillgängligt i alla EU-länder den 1 juli, enligt Europeiska kommissionens tidslinje.

Efter att EU: s Digital COVID-certifikat träder i kraft i hela EU kommer det att genomföras en sex veckors infasningsperiod under vilken andra COVID-passformat kan användas i hela Europeiska unionen fram till den 12 augusti.

Hur fungerar det europeiska COVID-passet?

Certifikatet kommer att finnas tillgängligt för medborgare som har vaccinerats mot COVID-19, eller nyligen har fått ett negativt testresultat eller har återhämtat sig från COVID-19.

När det gäller vaccinerade individer säger Europeiska kommissionen att certifikat "skulle vara begränsade till vacciner som har fått EU-omfattande försäljningstillstånd." En uppdaterad lista över godkända och väntande vacciner finns på Covid Pass-certifikat.

När det gäller de som är skyddade mot sjukdomen efter att ha smittats anses deras immunitet vara giltig i upp till sex månader.

Vaccinerade och återvunna innehavare kommer att undantas från reserelaterad testning eller karantän.

Hur ser EU: s digitala COVID-certifikat ut?

EU: s digitala COVID-certifikat kan utfärdas i papper eller digitalt format.

Den innehåller innehavarens namn och födelsedatum, certifikatets utfärdandedatum, information om innehavarens vaccin, COVID-test eller återhämtning och en unik digital signaturnyckel.

COVID-certifikatet ersätter inte ett resedokument. Innehavare måste också tillhandahålla pass eller identitetskort.

Covid-19

EU vaccinerar 70% av sin vuxna befolkning

publicerade

on

Idag (31 augusti) har EU nått ett mål om 70% av den vuxna befolkningen som är helt vaccinerad. Mer än 256 miljoner vuxna i EU har nu fått en fullständig vaccinkurs. 

Kommissionen meddelade redan att den hade uppnått sitt mål att leverera tillräckligt med vacciner för att vaccinera denna andel av befolkningen i slutet av juli. dagens tillkännagivande bekräftar att dessa vacciner har administrerats. EU -kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: ”Hela vaccinationen av 70% av vuxna i EU redan i augusti är en stor prestation. EU: s strategi att gå framåt tillsammans lönar sig och sätter Europa i framkant för den globala kampen mot COVID-19. ”

Med tanke på förekomsten av den mer virulenta Delta -varianten uppmanar von der Leyen EU -länderna och dess partner att fortsätta vaccinera i en takt. 

Annons

Hälsokommissionär Stella Kyriakides sa: ”Jag är mycket glad att vi från och med idag har nått vårt mål att vaccinera 70% av EU: s vuxna innan sommaren är slut. Detta är en kollektiv prestation av EU och dess medlemsländer som visar vad som är möjligt när vi arbetar tillsammans med solidaritet och i samordning. Våra ansträngningar att ytterligare öka vaccinationerna i hela EU kommer att fortsätta oförminskat. Vi kommer att fortsätta att stödja särskilt de stater som fortsätter att möta utmaningar. ”

Bilden inom EU varierar enormt; de goda nyheterna döljer betydande skillnader mellan EU -medlemmar, där Rumänien (26%) och Bulgarien (17%) har mycket låga vaccinationsnivåer. Irland, som har en mycket hög vaccinationsgrad, har kunnat köpa vacciner från Rumänien, trots sin låga vaccinationsgrad. 

Rådet tar bort fem länder och en lista över resebegränsningar för en enhet/territoriell myndighet 

Annons

Rådet har uppdaterat listan över länder, särskilda administrativa regioner och andra enheter och territoriella myndigheter för vilka resebegränsningar bör upphävas. I synnerhet togs Israel, Kosovo, Libanon, Montenegro, Republiken Nordmakedonien och USA bort från listan.

Icke-väsentliga resor till EU från länder eller enheter omfattas av tillfälliga resebegränsningar. Medlemsstaterna kan upphäva den tillfälliga begränsningen för icke-väsentliga resor till EU för helt vaccinerade resenärer.

Fortsätt läsa

coronavirus

Säkerställa smidig flygresor medan du kontrollerar EU: s digitala COVID-certifikat: Nya riktlinjer för medlemsstaterna

publicerade

on

Efter lanseringen av EU: s Digital COVID-certifikat den 1 juli har Europeiska kommissionen utfärdat riktlinjer för EU-länderna om de bästa sätten att kontrollera dem före resan, vilket säkerställer en så smidig som möjligt upplevelse för flygpassagerare och personal. Det icke-obligatoriska EU Digital COVID-intyget ger antingen bevis på vaccination, visar om en person har ett negativt SARS-COV-2-testresultat eller har återhämtat sig från COVID-19. Därför är EU: s digitala COVID-certifikat viktigt för att stödja återöppningen av säkra resor.

Eftersom antalet passagerare kommer att öka under sommaren måste ett ökat antal certifikat kontrolleras. Luftfartssektorn är särskilt bekymrad över detta eftersom till exempel i juli förväntas flygtrafiken nå mer än 60% av nivåerna för 2019 och kommer att stiga därefter. För närvarande beror hur och hur ofta passagerarcertifikat kontrolleras på innehavarens avgångs-, transit- och ankomstpunkter.

Ett bättre samordnat tillvägagångssätt skulle hjälpa till att undvika trängsel på flygplatser och onödig stress för passagerare och personal. Transportkommissionär Adina Vălean sa: ”För att dra full nytta av EU: s Digital COVID-certifikat krävs harmonisering av verifieringsprotokollet. Att samarbeta för ett "one-stop" -system för att kontrollera certifikaten ger en sömlös reseupplevelse för passagerarna över hela unionen. ”

Annons

För att undvika dubbelarbete, dvs kontroller av mer än en aktör (flygbolag, offentliga myndigheter etc.), rekommenderar kommissionen en "one-stop" verifieringsprocess före avgång, som inbegriper samordning mellan myndigheter, flygplatser och flygbolag. Dessutom bör EU-länderna se till att verifieringen utförs så tidigt som möjligt och helst innan passageraren anländer till avgångsflygplatsen. Detta bör säkerställa smidigare resor och mindre belastning för alla inblandade.

Annons
Fortsätt läsa

Covid-19

EU går med på att erkänna schweiziska COVID-certifikat

publicerade

on

I dag (8 juli) antog Europeiska kommissionen en Beslutet erkänna schweiziska COVID-19-certifikat som motsvarande EU: s digitala COVID-certifikat. Detta bör avsevärt underlätta resan mellan Schweiz och dess grannar.

Schweiz är det första landet utanför de 30 länderna i EU och EES-området som är anslutet till EU: s system. De Schweiziska COVID-certifikat kommer att accepteras i EU på samma villkor som EU Digital COVID-certifikat. Schweiziska medborgare, EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller bor i Schweiz kommer att kunna resa inom EU på samma villkor som innehavare av ett EU Digital COVID-certifikat. 

Justice Commissioner, Didier Reynders, sade: ”Jag välkomnar varmt att de schweiziska myndigheterna har beslutat att införa ett system baserat på EU: s Digital COVID-certifikat. Detta gör det möjligt för EU-medborgare och schweiziska medborgare att resa säkert och mer fritt i sommar. ” 

Annons

Schweiz ska anslutas till EU: s ramverk för förtroende för digitala COVID-certifikat.

Samtalen pågår fortfarande med Storbritannien och andra tredjeländer.

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend