Anslut dig till vårt nätverk!

coronavirus

Kommande rapport om EU-institutionernas motståndskraft under covid-19-krisen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Torsdagen den 1 september publicerar Europeiska revisionsrätten (ECA) en särskild rapport om hur motståndskraftigt EU-institutionerna har reagerat på pandemikrisen.

OM ÄMNET

I början av 2020 tvingade spridningen av covid-19 över EU medlemsländerna att vidta åtgärder för att bromsa infektionstakten, inklusive låsningsåtgärder. EU-institutionerna var därför tvungna att hitta sätt att säkerställa kontinuitet i verksamheten samtidigt som de följde lagstiftningen i deras värdmedlemsstater..

OM REVISIONEN

Granskningen bedömer EU-institutionernas motståndskraft: deras beredskapsnivå, hur de hanterade covid-19-pandemin och vilka lärdomar de drog av den. Revisorerna undersökte särskilt om institutionernas planer för affärskontinuitet var anpassade till den typ av störning som orsakades av en pandemi, vilket gjorde det möjligt för dem att minimera störningar och fullgöra sina roller som tilldelats enligt fördragen. Granskningen omfattar fyra EU-institutioner: Europaparlamentet, rådet, Europeiska kommissionen och EU-domstolen.

Rapporten och pressmeddelandet kommer att publiceras på ECA-webbplatsen kl 5 CET torsdagen den 1 september.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend