Anslut dig till vårt nätverk!

Funktionshinder

Union of Equality: Kommissionen föreslår ett europeiskt handikapp- och parkeringskort som är giltigt i alla medlemsländer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har levererat en lagstiftningsförslag som kommer att underlätta tillgången till rätten till fri rörlighet för personer med funktionshinder, genom att se till att de på lika villkor kan få tillgång till särskilda villkor, förmånsbehandling och parkeringsrättigheter när de besöker en annan medlemsstat. Kommissionens förslag inför ett standardiserat europeiskt handikappkort och förbättrar det nuvarande europeiska parkeringskortet för personer med funktionshinder. Båda korten kommer att kännas igen i hela EU.

Ett europeiskt handikappkort

När personers funktionshinder inte erkänns utomlands kan de inte få tillgång till de särskilda villkoren och förmånsbehandlingen, såsom fri och/eller prioriterad tillgång, reducerade avgifter eller personlig assistans, när de besöker andra medlemsstater. För att lösa denna fråga föreslår kommissionen att ett standardiserat europeiskt handikappkort inrättas.

Det europeiska handikappkortet kommer att fungera som erkänt bevis på funktionshinder i hela EU, ge lika tillgång till särskilda villkor och förmånsbehandling inom offentliga och privata tjänster, inklusive till exempel transporter, kulturevenemang, museer, fritids- och sportcenter eller nöjesparker. Det kommer att utfärdas av de nationella behöriga myndigheterna och komplettera befintliga nationella kort eller certifikat.

Förbättring av det europeiska parkeringskortet

För många personer med funktionsnedsättning är privat biltransport fortfarande den bästa eller enda möjligheten för att resa och ta sig runt självständigt, vilket säkerställer deras självständighet. De föreslagna förbättringarna av det nuvarande europeiska parkeringskortet kommer att göra det möjligt för personer med funktionshinder tillgång till samma parkeringsrättigheter som finns i en annan medlemsstat. Det kommer att ha ett bindande gemensamt format som kommer att ersätta nationella parkeringskort för personer med funktionshinder och erkännas i hela EU.

Säkerställa tillgängligheten för korten

Annons

För att främja användarvänlighet och minska den administrativa bördan föreslås Direktiv kommer att kräva att medlemsländerna:

  • Ge korten i båda fysiska och digitala versioner.
  • Fabrikat villkor och regler för att utfärda eller dra in korten som är allmänt tillgängliga i tillgänglig format.
  • Se till tjänsteleverantörer erbjuder information om särskilda villkor och förmånsbehandling för personer med funktionsnedsättning i tillgängliga format.

För att garantera efterlevnaden måste medlemsstaterna se till att personer med funktionshinder, deras representativa organisationer och relevanta offentliga organ kan vidta åtgärder enligt nationell lagstiftning om det behövs. Efter antagandet av direktivet i nationell lagstiftning uppmanas medlemsstaterna att utdöma böter och korrigerande åtgärder vid överträdelser.

Nästa steg

Kommissionens förslag kommer nu att diskuteras av Europaparlamentet och rådet. Förslaget förutser att när det antagits kommer medlemsstaterna att ha 18 månader på sig att införliva direktivets bestämmelser i nationell lagstiftning.

Bakgrund

Det föreslagna direktivet om inrättande av det europeiska handikappkortet och det europeiska parkeringskortet för personer med funktionshinder tillkännagavs i EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030. Förslaget bidrar till EU:s genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som EU och alla dess medlemsstater är parter i (UNCRPD). UNCRPD innehåller skyldigheter för konventionsstater att erkänna rätten för personer med funktionshinder till rörelsefrihet på lika villkor som andra. Konventionsstaterna uppmanas också att vidta effektiva åtgärder för att säkerställa personlig rörlighet med största möjliga oberoende för personer med funktionsnedsättning, inklusive genom att underlätta den personliga rörligheten för personer med funktionsnedsättning på det sätt och vid den tidpunkt de väljer, och till överkomliga kostnader. Förslaget överensstämmer också med principerna om lika möjligheter och inkludering av personer med funktionsnedsättning Europeiska pelare för sociala rättigheter.

Detta initiativ bygger på resultaten av pilotprojektet för EU-handikappkort som genomfördes i Belgien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Malta, Rumänien och Slovenien mellan 2016 och 2018. Dessutom integrerar det insikter från en nyligen genomförd offentlig samråd, som samlade in över 3,300 78 svar, varav XNUMX % från personer med funktionsnedsättning.

Mer information

Förslag till direktiv om inrättande av det europeiska handikappkortet och det europeiska parkeringskortet för personer med funktionshinder

Förslag till direktiv om inrättande av det europeiska handikappkortet och det europeiska parkeringskortet för personer med funktionshinder (lättläst version)

Frågor och svar

Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning får inte stanna vid nationella gränser. Vi vill göra resandet lättare för personer med funktionshinder och det europeiska handikappkortet och det förbättrade europeiska parkeringskortet borde undanröja vissa hinder för dem. Jag litar på att detta kommer att stärka deras oberoende och hjälpa dem att utöva sina rättigheter inom EU.Věra Jourová, vice ordförande för värderingar och öppenhet - 05/09/2023

Idag låser vi upp fri rörlighet för EU-medborgare med funktionshinder genom att säkerställa ett ömsesidigt erkännande av deras funktionshinderstatus i Europa. Detta kommer att underlätta inkluderingen och fullständigt deltagande av personer med funktionsnedsättning i våra samhällen genom att säkerställa att personer med funktionsnedsättning lätt kan få tillgång till det stöd som är avsett för dem i alla medlemsstater. Helena Dalli, jämställdhetskommissionär - 05/09/2023

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend