Anslut dig till vårt nätverk!

Läkemedel

Kommissionen föreslår ett starkare mandat för EU:s narkotikamyndighet när den illegala marknaden ökar

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen är föreslår att stärka mandatet för Europeiska övervakningscentrumet för narkotika och narkotikamissbruk och omvandla det till Europeiska unionens narkotikabyrå. De föreslagna ändringarna kommer att säkerställa att myndigheten kan spela en viktigare roll för att identifiera och ta itu med nuvarande och framtida utmaningar relaterade till illegala droger i EU. Detta inkluderar att utfärda varningar när farliga ämnen medvetet säljs för olaglig användning, att övervaka den beroendeframkallande användningen av ämnen som tas tillsammans med olagliga droger och att utveckla förebyggande kampanjer på EU-nivå. EU:s narkotikabyrå kommer också att spela en starkare internationell roll.

Vicepresident Margaritis Schinas för att främja vår europeiska livsstil sa: "Drogtillverkning och narkotikahandel har anpassat sig till störningarna under pandemin. Organiserade brottsgrupper anpassade snabbt sin narkotikaverksamhet till den nya situationen. Nu mer än någonsin behöver vi tydliga, uppdaterade och tillförlitliga bevis och analysmöjligheter om olagliga droger i EU. Det är därför vi i dag föreslår ett starkare mandat för EU:s narkotikabyrå. Vi kommer att fortsätta att kämpa mot olaglig narkotikahandel och ta itu med de olagliga drogernas inverkan på folkhälsan och européernas säkerhet. Vår förstärkta byrå kommer att fortsätta att vara en nyckelpartner i denna uppgift.”

Inrikeskommissionär Ylva Johansson sa: "Droghandel är fortfarande den största kriminella marknaden i EU. Den organiserade narkotikabrottsligheten är multinationell och ger upphov till korruption och mord. Gäng är allt skickligare på att distribuera förbjudna droger men också på att producera ännu inte kategoriserade ämnen som utgör allvarliga risker. Med dagens förslag ger vi EU:s narkotikabyrå de verktyg den behöver för att noggrant övervaka det utvecklande droglandskapet, för att hjälpa till att bekämpa drogernas skadliga effekter och att arbeta effektivt med andra EU-byråer, särskilt Europol.”

Under detta utökade mandat kommer byrån att kunna:

  • Utveckla hotbedömningar om ny utveckling i samband med olagliga droger som kan ha en negativ inverkan på folkhälsa, säkerhet och säkerhet, vilket bidrar till att öka EU:s beredskap att reagera på nya hot.
  • Utfärda varningar om särskilt farliga ämnen blir tillgängliga på marknaden;
  • Övervaka och ta itu med användning av polysubstans, dvs. beroendeframkallande användning av andra ämnen när det är kopplat till droganvändning, med tanke på att användningen av flera substanser är utbredd bland droganvändare och har en skadlig inverkan på folkhälsan;
  • Skapa ett nätverk av kriminaltekniska och toxikologiska laboratorier, som sammanför nationella laboratorier. Nätverket kommer att främja informationsutbyte om nya utvecklingar och trender och kommer att stödja utbildningen av kriminalmedicinska experter.
  • Utveckla förebyggande och medvetandehöjande kampanjer på EU-nivå relaterade till olagliga droger, vilket gör det möjligt för myndigheten att agera på grundval av den analys som den producerar. Byrån kommer också att kunna stödja medlemsstaterna i att förbereda nationella kampanjer.
  • Ge forskning och stöd inte bara om hälsorelaterade frågor utan också om drogmarknaderna och drogförsörjning, och därmed ta itu med narkotikafrågan mer övergripande;
  • Spela en starkare internationell roll och stödja EU:s ledande roll i narkotikapolitiken på multilateral nivå.
  • Lita på en starkare nätverk av nationella kontaktpunkter, som ansvarar för att förse myndigheten med relevanta uppgifter.

Nästa steg

Det är nu upp till Europaparlamentet och rådet att granska och anta det nya mandatet.

Bakgrund

Annons

Olagliga droger är ett komplext säkerhets- och hälsoproblem som påverkar miljontals människor i EU och globalt. De European Drug Report 2021 uppskattar att 83 miljoner vuxna i EU (dvs. 28.9 % av den vuxna befolkningen) har använt illegala droger minst en gång under sina liv. Under 2019 inträffade minst 5,150 2012 dödsfall i överdoser i EU, med en stadig ökning varje år sedan 30. Samtidigt är mängden kokain och heroin som introduceras i EU på en rekordhög nivå och produktionen av droger, i särskilda syntetiska droger (amfetamin och ecstasy), äger rum inom EU både för inhemsk konsumtion och för export. Narkotikamarknaden uppskattas till ett minsta detaljhandelsvärde på XNUMX miljarder euro per år och är fortfarande den största kriminella marknaden i EU och en viktig inkomstkälla för organiserade brottsliga grupper. Denna utveckling kräver effektiva åtgärder på EU-nivå.

Smakämnen Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) är den ledande myndigheten för olagliga droger i EU. Den tillhandahåller oberoende, tillförlitliga, vetenskapliga bevis och analyser av olagliga droger, drogberoende och deras konsekvenser, vilket stöder evidensbaserad politik för narkotikakontroll på EU-nivå, vilket bidrar till att skydda alla som bor i Europa från narkotikarelaterade skador.

Dagens förslag bygger på kommissionens slutsatser utvärdering från ECNN publicerad i maj 2019. Utvärderingen drog slutsatsen att byrån är allmänt erkänd som ett nav för vetenskaplig excellens i Europa och internationellt, och tillhandahåller fakta, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå om droger, drogberoende och deras konsekvenser, och framgångsrikt övervaka nya hot och trender. Utvärderingen identifierade också områden för förbättringar, baserade på utvecklingen av narkotikafenomenet, inklusive vidareutveckling av arbetet med att övervaka utbudssidan och blanddrogfrågor, öka myndighetens synlighet hos utövare och allmänheten och förbättra dess samarbete med internationella organisationer.

På grundval av denna utvärdering har EU:s narkotikastrategi för 2021 till 2025 – godkänd av rådet i december 2020 – uppmanar kommissionen att föreslå en översyn av myndighetens mandat för att säkerställa att den spelar en starkare roll när det gäller att ta itu med nuvarande och framtida utmaningar relaterade till narkotikafenomenet.

Mer information

Förslag för en förordning om Europeiska unionens narkotikabyrå (se även bilaga till förslaget, den konsekvensanalys och dess verkställande sammanfattning).

Provision webbplats om narkotikapolitik.

National Drug Helpline

Hotline för missbruk

T. (844) 289-0879

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend