Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska alliansen för personifierade Medicine

Bastilledagen lockar till framtiden i hälsolagstiftnings- och policydokument 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

God eftermiddag, hälsokollegor, och välkommen till uppdateringen av European Alliance for Personalized Medicine (EAPM) på franska Bastilledagen (14 juli). Idag lyser uppdateringen ett ljus på de som driver och skakar när det gäller lagstiftning och policyfiler på EU-nivå, under en mycket hektisk period för EAPM, när EAPM driver på. framåt för att säkerställa att lungcancerscreening ingår i uppdateringen av EU-rådets rekommendation om screening från 2003. EAPM gör rundor till olika medlemsländer för tillfället för att säkerställa att politisk vilja omsätts i handling för implementering så att patienter och medborgare får diagnosen tidigare, skriver EAPM:s verkställande direktör Dr. Denis Horgan.

Europeiska läkemedelsmyndigheten prövar bedömningar av rådata 

European Medicines Agency (EMA) lanserar en ny pilot för att pröva läkemedelsbedömningar för nya läkemedel och för att utöka användningen av befintliga terapier, genom att bedöma dessa så kallade rådata.

EMA ber företag att delta i pilotprojektet för att skicka in rå, oformaterad data i sina ansökningar. Det skulle innefatta anonymiserade individuella patientdata från kliniska studier i elektroniskt format som är direkt tillgängligt för analys och visualisering. Det kan vara register över ursprungliga observationer från kliniska studiedeltagare, såsom kliniska laboratorieresultat, bilddata och patientjournaler.

Detta kommer att ge en potentiellt snabbare bedömning, säger EMA, och en bättre definition av målgruppen för behandling.

Gränsöverskridande hälsohot 

Ledamöterna i Europaparlamentets ENVI-utskott godkände formellt de gränsöverskridande hoten mot hälsoförordningen på tisdagen (12 juli), med 72 röster för, två emot och två nedlagda. Förordningen väntas gå till en bredare omröstning i höst, under den första plenarsessionen i oktober.

Annons

Artificiell intelligens

En omröstning i utskottet för juridiska angelägenheter om lagen om artificiell intelligens som var planerad till idag (14 juli) avlivades efter att en oenighet uppstått mellan mittenhögerpartiet EPP och de gröna. Efter att ha slagit fram en tvärpolitisk kompromiss föreslog de gröna att man skulle rösta om extra ändringsförslag. Enligt kontoret för den ledande lagstiftaren Axel Voss, från EPP, kommer ett nytt möte den 29 augusti att syfta till att lösa frågan för en omröstning i början av september.

Vägen till det digitala årtiondet 

Kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som uppnåtts av Europaparlamentet och EU:s råd om policyprogrammet 2030: vägen till det digitala årtiondet. Programmet inrättar en övervaknings- och samarbetsmekanism för att uppnå de gemensamma målen och målen för Europas digitala transformation som anges i 2030 års digitala kompass. Detta gäller området kompetens och infrastruktur, inklusive uppkoppling, digitalisering av företag och offentliga tjänster online samt respekten för EU:s digitala rättigheter och principer för att uppnå de allmänna målen.

A Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager sa: "Det digitala årtiondet handlar om att få digital teknik att fungera för människor och företag. Det handlar om att göra det möjligt för alla att ha kompetens att delta i det digitala samhället. Att bli bemyndigad. Det handlar om att stärka företag. Det handlar om infrastrukturen som håller oss uppkopplade. Det handlar om att föra statliga tjänster närmare medborgarna. Europas digitala transformation kommer att ge möjligheter för alla.”

Blod, vävnader och celler

Europeiska kommissionens föreslagna översyn av reglerna för tillsyn över blod, vävnader och celler (BTC) förväntas landa idag (14 juli). Detta samråd avser ett initiativ för en förbättrad EU-rättslig ram för säkerhet och kvalitet hos blod, vävnader och celler som används vid transfusion, transplantation och medicinskt assisterad reproduktion. Det här är hälso- och sjukvårdstjänster som påverkar livet för miljontals EU-medborgare, både som givare av viktiga substanser eller patienter som behöver behandling med dessa substanser. Av denna anledning samlar detta offentliga samråd in synpunkter från alla intresserade medborgare och organisationer.

EU-lagstiftningen om blod, vävnader och celler (BTC-lagstiftningen, antagen 2002 och 2004) säkerställer säkerheten och kvaliteten på dessa ämnen som används varje dag för att behandla patienter, vid transfusion, cell- och vävnadstransplantation eller medicinskt assisterad reproduktion. Donationerna är också avgörande för tillverkningen av vissa läkemedel. BTC-lagstiftningen utvärderades av kommissionen och resultaten publicerades i oktober 2019. Utvärderingen drog slutsatsen att lagstiftningen effektivt hade förbättrat säkerheten och kvaliteten för dessa ämnen i EU men den identifierade ett antal brister och luckor. 

Topphälsoexperter samlas inför parlamentsledamöterna 

I parlamentets särskilda utskott för covid-19 är cheferna för European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) och Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) uppe inför parlamentsledamöterna, liksom chefsepidemiologerna från fem EU-länder . 

EPP-ledamoten Tomislav Sokol sa att han kommer att vilja veta hur berett EU är att reagera på framtida hälsohot. "Med mer anpassningsbart, flexibelt och snabbare beslutsfattande i framtida hälsokriser kommer vi inte att förlora två eller tre månader på exportrestriktioner, stängning av gränser, organiserande av samordning, etc," sade Sokol. "Vi måste se till att systemet med gemensam respons, samordning och samarbete är redo för framtiden när det gäller ECDC och HERA." 

Den gröna parlamentsledamoten Tilly Metz sa att hon ser fram emot att höra från epidemiologerna hur forskarnas arbete togs i beaktande eller, faktiskt, ignorerades av regeringar. Metz förväntar sig också en uppdatering om de nya varianterna och anpassade vaccinerna samt hur regeringar kan gå från en pandemi till ett endemiskt tillstånd. "Jag skulle också vilja höra HERAs åsikt om möjliga investeringar som måste göras [för att] inte lita lika mycket som vi brukade på läkemedelsindustrin och ha deras tankar om eventuella behov av att ändra regelverket ram för detta, sa hon.  

Att identifiera hoten är starten på processen för att säkerställa att medicinska motåtgärder utvecklas, produceras och upphandlas.

Utkast till "pandemifördrag" visar på stora ambitioner, lång väg till enighet

Det mellanstatliga förhandlingsorganet, som har till uppgift att utarbeta och förhandla om detta internationella instrument, kommer att hålla sitt nästa möte den 1 augusti 2022 för att diskutera framstegen med ett arbetsutkast. Den kommer sedan att leverera en lägesrapport till den 76:e världshälsoförsamlingen 2023, med målet att anta instrumentet senast 2024. 

Covid-19-pandemin är en global utmaning. Ingen enskild regering eller institution kan hantera hotet om framtida pandemier ensam. En konvention, ett avtal eller annat internationellt instrument är juridiskt bindande enligt internationell rätt. En överenskommelse om pandemiförebyggande, beredskap och insatser som antagits under Världshälsoorganisationen (WHO) skulle göra det möjligt för länder runt om i världen att stärka nationell, regional och global kapacitet och motståndskraft mot framtida pandemier.

USA kommer att dela teknik för att göra covid-19-vacciner genom Världshälsoorganisationen

USA kommer att dela teknik som används för att tillverka COVID-19-vacciner genom Världshälsoorganisationen och arbetar för att utöka snabba tester och antivirala behandlingar för svåråtkomliga befolkningar, har USA:s president Joe Biden sagt. Biden uppmanade kongressen att tillhandahålla ytterligare medel så att USA kan bidra mer till det globala pandemisvaret. 

"Vi tillhandahåller hälsoteknologier som ägs av USA:s regering, inklusive stabiliserat spikeprotein som används i många covid-19-vacciner," sa Biden. Arbetet är inställt på att bygga vidare på ansträngningar och åtaganden som gjordes vid det första globala toppmötet i september, inklusive att få fler människor vaccinerade, skicka tester och behandlingar till högriskpopulationer, utöka skyddet för vårdpersonal och generera finansiering för pandemiberedskap.

Och det är allt från EAPM för nu. Ha det bra och njut av helgen.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend