Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska alliansen för personifierade Medicine

Bättre cancervård runt om i EU: Det är inom räckhåll, men fortfarande att förstå – Registrera dig nu: CAN.HEAL Stakeholder Conference, Roma, 26-27 april, 2023

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vetenskap och teknik vidgar ständigt ny förståelse och ger bättre verktyg för att tackla cancer. Ingenstans sker detta snabbare än i cancer, och banbrytande arbete görs i hela EU, skriver europeiska alliansen för personifierade Medicine (EAPM) verkställande direktör Denis Horgan.

Genom- och epigenomprofilering och storskalig molekylär profilering omdefinierar både sättet cancer kategoriseras på och i allt högre grad hur de behandlas, eftersom molekylära förändringar dyker upp som kraftfulla prognostiska markörer och mål. Regler växer fram för analys av behandlingsresultat analyseras och molekylära mål används för att säkerställa en ökad livskvalitet för patienterna. Men tillgänglighet är inte detsamma som tillgänglighet. Många barn, ungdomar och vuxna runt om i EU får fortfarande otillräcklig diagnos, behandling och stöd. 

Utvecklingen i hela EU är ojämn i sin takt och omfattning – en mångfald som också återspeglas i olika sjukvårdssystems förmåga att svara på andra hälsoutmaningar, och nu senast Covid-pandemin.   

Mot denna bakgrund som en del av CAN.HEAL, anordnar European Cancer Patient Coalition och EAPM en europeisk intressentkonferens den 26:e och 27:e april i Rom om nyckelfrågor som skulle kunna hanteras för att ge "tillgång och diagnostik för alla" och allmänheten hälsogenomik i hälso- och sjukvårdssystemen.    

klicka här. för att se agendan och klicka här. att registrera. 

Integrating ‘access and diagnostics for all’ as well as Public Health Genomics into clinical practice in Europe will allow unmet needs to be more effectively tackled – but only if a more comprehensive implementation strategy can be forged, focused on patients, and involving national decision makers, regulators, healthcare professionals and all stakeholders in the healthcare arena.  There are responsibilities at all levels to be met by all stakeholders, and a wider readiness to engage in more meaningful collaboration will be crucial to success. The hope is that this meeting will feed into the many other activities supporting the goal of better use of personalized medicine for the benefit of patients and wider society.

Förhoppningen är att detta intressentevenemang den 26 aprilth/27th kommer att ingå i många andra aktiviteter som stödjer målet att bättre använda personlig medicin till gagn för patienter och samhället i stort.

Annons

De talare som återspeglas i det kommande intressentevenemanget är uppenbart för de bredare domänerna, såväl som breda geografier och initiativ, som visar nytt tänkande i tillvägagångssätten för diagnos och behandling av cancerpatienter, med nya grader av uppmärksamhet på data, till rapportering, till analysera och till folkhälsogenomik – och som också belyser ihållande metodologiska brister som måste åtgärdas för att patienter, och särskilt unga patienter såväl som sällsynta cancerpatienter, ska bli ännu bättre betjänta av vårdgivare. 

Orsakerna till detta gap är många, men som ett konkret steg mot att identifiera nyckelfaktorer är CAN.HEAL-projektet samt intressentkonferensen den 26 aprilth/27:e.  

Konferensen kommer att erbjuda praktiska insikter i en lång rad specifika utmaningar inom onkologi, tillsammans med rekommendationer för möjliga botemedel. 

Intressentkonferensen bygger delvis på svar till intressenternas gemenskap på EU-, nationell och regional nivå, angående de utmaningar och möjligheter som EU:s plan för att slå cancer ger när det gäller diagnos och behandling av cancerpatienter.

Under the title of ” Reducing Disparities Across the European Union’, the conference provides an unique consensus on the on-the-ground realities, and at the same time offers expert commentary on the significance for cancer care of the political, economic and social context for health policy decision-making. 

På tröskeln till påsk och när vi närmar oss en ny lagstiftningsperiod, när hälsans ställning på EU:s agenda, som vi hoppas kommer att förbli hög, och när forskare, tillsynsmyndigheter, sjukvårdsprofessionerna blir allt mer engagerade i de politiska frågorna grundläggande för hälsan är denna konferens särskilt lämplig. Den kapslar in hur mycket som har gjorts och görs för att förbättra kvaliteten på cancervården och avslöjar skarpt hur mycket som återstår att göra.   

Vetenskapen har visat vägar som kan leda till framgång, men som alltid måste politik och investeringar kopplas samman för att potentialen ska kunna förverkligas fullt ut.   

Vi hoppas att du kan vara med! var god klicka här. för att se agendan och klicka här. att anmäla sig till intressentevenemanget som European Cancer Patient Coalition och EAPM anordnar.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend