Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska alliansen för personifierade Medicine

EU-destination i sikte: Gör det rätt för att ge patienten personlig hälsovård – CAN.HEAL Event, Rom, 26-27 april 2023

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Registreringen är fortfarande öppen (om än virtuellt) för vår kommande CAN.HEAL Stakeholder-konferens som kommer att hållas onsdagen den 26 april och torsdagen den 27 april. Sedan denna vecka är alla platser upptagna och vi kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar för att vara där personligen.  

Men för kollegor som vill följa intressentevenemanget online, skicka ett e-postmeddelande till min kollega, Marta Kozaric: [e-postskyddad].

klicka här. för att se agendan och för att klicka här. för webbplatsen CAN.HEAL

För att perfekt matcha de mindre-än-perfekta tider vi befinner oss i, är konferensen berättigad "Minska skillnaderna inom Europeiska unionen". Evenemanget arrangeras av European Cancer Patient Coalition samt EAPM.

En nyckelroll för CAN.HEAL-konferensen är att samla experter för att komma överens om policyer i samförstånd och föra våra slutsatser till beslutsfattare. Och den här gången går vi ännu längre in på expertområdet, med tanke på den enorma kris som vi alla står inför.

Så, vilka är bland ämnena på bordet?

Behoven för att ta itu med cancer är uppenbara – och EU-initiativet med planen för att slå cancer kan säkert bidra till lösningar, med sin finansiering på mer än 4 miljarder euro och vägar till ytterligare finansiering via EU-program för forskning och regional finansiering och återhämtning. 

Annons

Det är ingen fråga om behovens volym och allvar. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i EU-länderna efter hjärt- och kärlsjukdomar. Varje år diagnostiseras cirka 2.6 miljoner människor med sjukdomen, och den dödar ytterligare 1.2 miljoner människor. 

Den totala ekonomiska bördan av cancer i Europa uppskattas till mer än 100 miljarder euro årligen. Förutom att sätta press på individer, nationella hälso- och sjukvårdssystem och statliga budgetar, påverkar denna sjukdom även produktivitet och ekonomisk tillväxt.

Ny vetenskaplig förståelse och nya tekniker och metoder öppnar upp horisonter för stora förbättringar inom diagnostik och vård.

Utnyttjandet är dock ojämnt, forskningsbehoven och potentiella överträffar de nuvarande tillgängliga resurserna, uppenbart fördelaktiga metoder – såsom screening på befolkningsnivå för lungcancer – är fortfarande inte generaliserad, och livskvaliteten för patienter och överlevande har bara börjat ges den uppmärksamhet den förtjänar. 

EU kan hjälpa medlemsländer i behov av evidensbaserat policyskapande för att säkerställa att alla EU-medborgare har lika tillgång till högkvalitativ cancerprevention, screening, diagnostik, behandling och eftervård. Cancer är dock inte bara en sjukdom, och olika cancerformer innebär olika utmaningar som bör beaktas i alla politiska diskussioner. 

Utöver de allmänna åtgärder som kan hjälpa till i den övergripande kampen mot cancer, finns det särskilda behov inom specifika typer av cancer. 

Denna intressentkonferens kommer att titta på några av dessa detaljer i syfte att planera en väg framåt. 

En del av denna övning inbegriper också att ta hänsyn till Europas och dess ingående länders specifika karaktär, där komplexiteten i att planera en väg framåt fördubblas av de stora variationerna i nationella och regionala strategier för cancer, lokal epidemiologi och de stora skillnaderna i hälsa system, på vilka mycket förbättringar är beroende av – inklusive särskilt överväganden på utbudssidan av resurser och expertis för testning, behandling, ersättning eller infrastruktur, och överväganden på efterfrågesidan av förekomst, användning och medvetenhet. 

Denna gåta är motiveringen för denna intressentkonferens genom att undersöka möjligheterna för mobilisering av gemensamma ansträngningar för att identifiera luckor och främja förbättringar inom cancerområdet, med särskild uppmärksamhet på tillgång och diagnostik för alla samt folkhälsogenomik.

Det är dags att utveckla samarbetet via EU:s plan för att slå cancer, Horizon Europe och andra EU-politiska instrument, i synergi med medlemsstaterna, regionerna och städerna och med stiftelser, civilsamhället och industrin. 

Detta skulle kunna säkerställa maximal nytta av de tillgängliga resurserna, i form av EU-finansiering från Horisont Europa för FoU-åtgärder, spridning genom andra fleråriga budgetramar, nationellt/regionalt finansiellt stöd och minskad risk för privata investeringar.

Trots alla skillnader mellan cancer och nationella och regionala resurser och tillvägagångssätt för cancervård finns det ett gemensamt mål att sträva efter bredare och mer jämlik tillgång till bästa tillgängliga vård för alla europeiska medborgare. Men den stora utmaningen som fortfarande finns för patienter med cancer är rättvis tillgång till screening och terapeutiska innovationer

 Dessutom kräver många av mekanismerna för att uppnå detta nationella åtgärder lika mycket som – eller mer än – EU-åtgärder. Arketypiskt, även om godkännande för försäljning i Europa är en centraliserad process genom Europeiska läkemedelsmyndigheten, sker återbetalningsprocessen för innovativa läkemedel fortfarande på nationell nivå. 

Europas uppgift i mycket av detta är att främja samarbete, visa bästa praxis, uppmuntra förbättringar och dra nytta av lärande från den senaste pandemin

Ovanstående är bara ett exempel på de enorma ämnena, bland många som diskuteras under dagen. Så se till att gå med oss ​​den 26-27 april.

Återigen, för att delta virtuellt, vänligen kontakta min kollega, Marta Kozaric: [e-postskyddad], för att delta virtuellt och klicka här. för att se dagordningen.

Evenemanget arrangeras av European Cancer Patient Coalition samt EAPM.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend