Anslut dig till vårt nätverk!

Tobak

Föreslagna ändringar av tobaksregeln både undergräver EU:s lagstiftning och hotar att sätta liv på spel

DELA MED SIG:

publicerade

on


När EU:s hälsoministrar träffas den 21 juni kommer de att lägga till ett sista minuten danska hälsoministerförslag på sin agenda som försöker störa de kontroller och balanser som är avsedda att känneteckna EU:s strategi för att anta lagar och göra förordningar. Det påverkar den alltid kontroversiella frågan om tobaks- och nikotinreglering, där ett felaktigt beslut kan neka rökare de säkrare alternativen som de ofta behöver för att sluta cigaretter, vilket fortsätter att skada hälsan och i slutändan kostar alltför många europeiska medborgare livet.

Larmet slogs av den nyvalde svenske parlamentsledamoten Charlie Weimers på sin första dag tillbaka i Bryssel. "Tydligen har Danmark öppnat upp för ett förbud mot smaksättning av nya nikotinprodukter, inklusive nikotinpåsar", twittrade han. "Danmark försöker föregripa den översyn av tobaksproduktdirektivet som förväntas under denna period."

EU-kommissionen har misslyckats med att publicera en rapport om det offentliga samrådet om ett nytt tobaksproduktdirektiv (TPD 2), efter att president Ursula von der Leyen stoppat potentiellt kontroversiella åtgärder inför valet till Europaparlamentet och processen med att utse en ny kommission.

Men en offentlig försäkran gavs tidigare i år att en eventuell revidering av tobaksproduktdirektivet och vad det kommer att omfatta kommer att bero på resultaten av en vetenskaplig utvärdering och det offentliga samrådet, samt en grundlig konsekvensbedömning.

"De politiska besluten i detta avseende kommer att fattas av nästa kommission, mot bakgrund av ovanstående förberedande steg", sade en talesperson. Men nu görs ett försök att få igenom en ny politik innan den nuvarande kommissionen slutar och innan de organ som ansvarar för europeisk lagstiftning - rådet och parlamentet - kan ge sina synpunkter.

Det skulle inte vara första gången som kommissionen försöker kortsluta den demokratiska processen. Domstolar i medlemsstaterna har bifallit utmaningar mot inhemsk lagstiftning som införlivat europeiska direktiv. Domarna fann att de gick längre än EU-lagstiftningen när det gäller regleringen av uppvärmda tobaksprodukter och andra säkrare alternativ till cigaretter.

Men även om kommissionen förlorar när dessa fall så småningom når EG-domstolen, kommer skadan att ha skett. Alltför många rökare kommer att fortsätta att använda cigaretter istället för att byta till enheter, såsom vapes och e-cigaretter som ger dem det nikotin de längtar efter utan att andas in röken som orsakar cancer.

Annons

Det är omöjligt att inte se fingeravtrycken från kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet, GD SANTE, på den begäran som den danska hälsoministern skickade till sina EU-motsvarigheter och bad om stöd för radikala förslag som effektivt skulle kringgå TPD:s kontinuerliga utvärdering Danmark har det sämsta rekordet för att minska cigarettrökning i något nordiskt land, med andelen av befolkningen som röker tre gånger högre än i grannlandet Sverige.

Sverige har en traditionell alternativ produkt till cigaretter, snus, som gör att nikotin kan tas upp utan att tobaken bränns. Det innebär en mycket lägre risk för cancer och den svenska regeringen har flyttat för att uppmuntra rökare att byta genom att sänka skatten på snus och höja den på cigaretter. Snus är förbjudet i övriga EU men Sverige fick dispens när man gick med i EU. 

En ironi är att EU-kommissionen har en åtgärd, som uppdaterar tobaksskattedirektivet, som den skulle kunna lägga fram innan den genomför en ordentlig process för en bredare översyn av tobaks- och nikotinlagstiftningen. Den föreslagna nya TED, som syftar till att harmonisera skattepolitiken mellan medlemsstaterna för att förbättra den inre marknadens funktion, stadgar skillnaden mellan cigaretter och olika typer av säkrare alternativa produkter.

Det stannade när en läcka till en tidning avslöjade att snus skulle beskattas högt, vilket ledde till starka invändningar från den svenska regeringen. Men en uppstigning från kommissionens sida på den punkten borde göra det möjligt för den att gå vidare.

Istället har vi ett sista minuten-förslag från Danmark. Det verkar bygga på en uppmaning att begränsa eller förbjuda nya tobaks- och nikotinprodukter från flera medlemsländer, vilket skulle tas upp under "något annat" vid hälsoministrarnas möte.

En oberoende konsult för folkhälsa och hållbarhet och tidigare chef för Action on Smoking and Health (ASH) i Storbritannien, Clive Bates, ser det som ett försök från vissa hälsoministrar att införa tobakspolitiska åtgärder som medlemsländerna inte kan komma överens om i sina egna jurisdiktioner. 

"Om de tycker att fler begränsningar är motiverade borde de göra ett bevisbaserat fall", sa han till mig. "Det bör ta hänsyn till effekterna på vuxna, effekterna på ungdomar som annars röker, effekterna på ungdomar som inte röker och effekterna av oavsiktliga konsekvenser som olaglig handel, människor som blandar sina egna produkter, människor som går tillbaka att röka…. Det är en mycket mer komplicerad bild än vad de kommer fram till.

"De hävdar gateway-effekter, när alla bevis pekar i motsatt riktning - att dessa vaping-produkter och andra nikotinprodukter är en utgång från rökning. Om du tänker rättfärdiga att blanda dig i miljontals européers personliga beteende, gör du ett bättre argument för det.

"Du borde inte reglera i hast med sånt här, göra billiga, populistiska gester, när livet faktiskt står på spel. Det är en fråga på liv eller död att detta görs på rätt sätt, och de behandlar det med en sorts flippighet. Vi behöver en stark överläggningsprocess som leder till väl genomtänkta åtgärder för att leverera för hälsan och den inre marknaden inom EU, inte förbud som faktiskt skadar”.

Clive Bates talade med mig på Global Forum on Nicotine i Warszawa, där man redan befarade att EU-byråkrater – som arrangörerna uttryckte det – kommer att skicka tillbaka miljoner tillbaka till rökning, med resultatet att EU:s plan för att slå cancer sannolikt inte kommer att uppfyllas. dess mål att minska cancer.

Tungande restriktioner för nya nikotinprodukter som anges i planen inkluderar smakförbud, förbud mot användning av offentliga utrymmen, enkla förpackningar och hög skatt på vapes och andra säkrare nikotinprodukter, allt i en tid då rökningen redan ökar i vissa europeiska länder.

"Europa skulle kunna sluta som Australien där du, perverst, bara kan köpa tobak lagligt om det är för rökning", säger Dr Colin Mendelsohn, grundande ordförande för välgörenhetsorganisationen Australian Tobacco Harm Reduction Association. "E-cigaretter är så svåra att få tag på att de lika gärna kan förbjudas".

I USA är situationen lika svår, med regleringar så betungande att lagliga alternativ helt enkelt inte kan konkurrera med den svarta marknaden, medan rökfrekvensen i Nya Zeeland och Japan sjönk med en halv respektive en tredjedel efter introduktionen av uppvärmda tobaksprodukter.  

"Att göra det svårare att sluta röka genom att prissätta människor eller göra alternativa produkter så oattraktiva att ingen vill använda dem, är inte svaret", säger Dr Garett McGovern, medicinsk chef vid Priority Medical Clinic i Dublin, Irland.

Forumet hörde också att minskningen av nikotinhalten i produkter är kontraproduktiv, eftersom människor röker mer, samt hotar försörjningen för Europas tobaksbönder. Tobak med låg nikotinhalt kan endast odlas med hjälp av genetiskt modifierade (GM) grödor, men de flesta EU-medlemsstater förbjuder eller begränsar dessa grödor. Bönder kommer inte att kunna odla dem, och tobaksodlingen kommer att påverkas negativt.

Det är bara ett exempel på de potentiellt katastrofala oavsiktliga konsekvenserna av ogenomtänkt lagstiftning. Så vad bör göras? Experter vid Global Forum on Nicotine var eniga om att nya tobaks- och nikotinprodukter inte bör vara i händerna på minderåriga. Men det är naivt att tro att förbud eller extrema åtgärder framgångsrikt kommer att ta bort produkter från länder. I många fall är en del av de produkter som plockas upp av minderåriga redan illegal import. Frågan är verkställighet och utbildning, inte otillräcklig reglering.

Det är EU:s medlemsländer som bör använda sin exklusiva kompetens inom folkhälsoområdet för att vid behov ta itu med användningen av dessa produkter av minderåriga. Detta inkluderar reglering av smaker och förpackningar av e-cigaretter och nikotinpåsar samt införande av punktskatter för att undvika alltför låga priser som är överkomliga för minderåriga, återförsäljarlicenser och stärkande av tillämpningen av åtgärder för att förhindra ungdomars tillgång.

Att samla värdefull erfarenhet på medlemsstatsnivå av att reglera nya tobaks- och nikotinhaltiga produkter är den väsentliga förutsättningen för att agera på EU-nivå. Istället försöker kommissionen ignorera medlemsstaternas erfarenheter och i vissa fall framgångar med att minska förekomsten av rökning genom att utnyttja innovativa produkter, samtidigt som den hindrar minderåriga från att få tillgång till dessa produkter.

Till exempel har Finland, Danmark, Lettland, Litauen och Estland infört eller håller på att införa restriktioner för e-cigarettsmaker och/eller påsar samtidigt som de tillåter vissa smaker som tobak - och i vissa fall även mynta och mentol - för att säkerställa att dessa produkter förblir ett acceptabelt alternativ för vuxna rökare.

I slutändan måste den rätta balansen hittas mellan potentialen hos nya tobaks- och nikotinprodukter för att minska skadorna orsakade av rökning och för att skydda minderåriga. Dessa produkter måste regleras för att förbli acceptabla som ett bättre alternativ till rökning för vuxna rökare samtidigt som de inte blir särskilt attraktiva för minderåriga.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend