Anslut dig till vårt nätverk!

Kazakstan

EU och Kazakstan strävar efter att skapa "allt närmare" förbindelser

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU och Kazakstan har kommit överens om att intensifiera samarbetet i ett försök att skapa "allt närmare" förbindelser, skriver Martin Banks.

Löftet kom efter ett möte i Luxemburg måndagen (20 juni) av samarbetsrådet, det organ som övervakar förbindelserna mellan EU och Kazak.

Samarbetsrådet, det 19: e som hålls, granskade de framsteg som gjorts i genomförandet av EU-Kazakstans förstärkta partnerskaps- och samarbetsavtal (EPCA), som trädde i kraft den 1 mars 2020.

Under ordförandeskap av den franska utrikesministern Catherine Colonna och Kazakstans vice premiärminister och utrikesminister, Mukhtar Tileuberdi, diskuterade rådet läget mellan de två sidorna och nästa steg i det utökade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Kazakstan.

Politiska, ekonomiska och handelsrelaterade frågor (inklusive interna reformer, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, regional handel) och samarbete stod alla i centrum medan de två delegationerna också berörde regional och internationell utveckling och samarbete, inklusive säkerhet.

Efter mötet gjordes ett gemensamt uttalande där det stod att båda parter bekräftade det "ömsesidiga åtagandet" att "ytterligare stärka" de bilaterala förbindelserna och granskade framstegen i genomförandet av EPCA.

Det bilaterala samarbetet mellan Kazakstan och Europeiska unionen, sade det, har "fortskridit stadigt och har blivit ännu mer relevant" i ljuset av det nuvarande geopolitiska sammanhanget, genom kontakter på hög nivå och fortsatta utbyten på olika nivåer.

Annons

EU sa att det hade förmedlat ett "starkt budskap" om engagemang för de bilaterala förbindelserna och den visade viljan att "öppna nya vägar för samarbete" inom ramen för EPCA, till exempel om kritiska råvaror.

Det nuvarande geopolitiska sammanhanget, sade uttalandet, har "markerat behovet" av nya alternativa rutter som förbinder Asien och Europa, och anslutningsmöjligheter har blivit ett område av strategisk betydelse där det finns ett ömsesidigt intresse för ytterligare samarbete.

När det gäller handel sa EU-delegationen att den "välkomna" den avancerade nivån av ekonomiska förbindelser som utvecklats mellan de två sidorna.

EU är Kazakstans första handelspartner och första utländska investerare, och Kazakstan är fortfarande EU:s viktigaste handelspartner i Centralasien.

2021 nådde handelsbalansen 12 miljarder euro till förmån för Kazakstan.

EU-talesmannen tillade att den välkomnade det framgångsrika samarbetet inom ramen för högnivåplattformen EU-Kazakstan som lanserades 2019, och särskilt den "konstruktiva anda" som Kazakstan visade när det gällde att ta itu med de farhågor som delas av EU-investerare.

Plattformen erkänner EU:s betydelse i Kazakstans utrikeshandel och öppnar möjligheter att utforska nya vägar för samarbete.

Mötet gav också en möjlighet till "förstärkt politisk dialog och behandlade frågor om gott styre, främjande och skydd av mänskliga rättigheter och engagemang i det civila samhället."

EU noterade dock att man "delade sin oro" angående de våldsamma störningarna i januari i hela landet - föranledda av stigande bränslepriser - och betonade vikten av en "fullständig och oberoende utredning" som skulle delas med det internationella samfundet, inklusive om kränkningar av mänskliga rättigheter.

Bryssel är glad över att se den politiska reformväg som Kazakstan har slagit in på, särskilt den konstitutionella folkomröstningen som ägde rum den 5 juni.

"Med denna folkomröstning stödde folket i Kazakstan viktiga konstitutionella ändringar som syftade till att stärka demokratin i landet", sade en källa.

EU välkomnade likaså Kazakstans gröna agenda och dess "åtagande" till en grön omställning och Kazakstans löfte att nå koldioxidneutralitet till 2060. Källan sa att den såg fram emot att se målet återspeglas i den reviderade NDC. EU erbjöd sin expertis och stöd för att modernisera Kazakstans energisystem genom att utnyttja dess sol- och vindpotential.

Uttalandet avslutades med att säga att det erkänner Kazakstan som en "inflytelserik" regional aktör och dess konstruktiva roll i regionalt samarbete. Regional säkerhet diskuterades också, inklusive situationen i Afghanistan, gränsförvaltning och bekämpning av terrorism.

Mötet är ett bra tillfälle att inventera var det står mellan Kazakstan och EU.

Trots att Kazakstan är det största landlåsta landet i världen har Kazakstan under de senaste åren blivit mer "globalt" i sin syn.

Det innehade ordförandeskapet i OSSE 2010 och var en icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd (2017–2018). Kazakstan har också valts till medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter (för 2022-2024).

När det gäller förbindelserna med Bryssel ökade Kazakstan sin omsättning med EU med 15 % under 2021, trots hälsopandemin. Trots hälsokrisen uppgick EU:s utländska direktinvesteringar i Kazakstan 2020 till cirka 8 miljarder dollar, strax under 2019, och handelsvolymen nådde 20 miljarder euro.

Uppskattningsvis 27,000 3,700 företag från EU:s medlemsländer har långsiktiga ekonomiska verksamheter med Kazakstan-marknaden medan cirka XNUMX XNUMX Kazak-företag har liknande verksamhet med EU.

En källa vid Kazaks ambassad i Bryssel sa att detta visar "att dynamiken i våra relationer är stark."

En viktig drivkraft, sade han, har varit EPCA, det utökade partnerskaps- och samarbetsavtalet som trädde i kraft den 1 mars 2020 och täcker inte mindre än 29 samarbetsområden.

Kazakstans klimatambitioner liknar EU och dess Green Deal. Ja, president Tokajevs löfte om att Kazakstan ska bli klimatneutralt 2060. Kazakstan producerar cirka 60 % av regionens bruttonationalprodukt kan vara en "inkörsport för EU" för alla slags projekt.

Kazakstans reformprocess, som tillkännagavs av president Tokayev under hans tillståndstal den 16 mars, omfattar långtgående reformer av det politiska systemet och nya ekonomiska åtgärder.

De har applåderats av bland annat Kazakstans kommissionär för mänskliga rättigheter, Elvira Azimova.

Liksom andra var hon chockad över gatuprotesterna som ägde rum i början av året och som ledde till att över 200 människor dog.

Även om dessa var, säger hon, "tragiska händelser" hoppas hon att de "gav hopp till medborgare som stöder förändring."

En diskussion nyligen i Bryssel fokuserade på några av dessa förändringar av landets konstitution.

Evenemanget, om "Kazakstans folkomröstning om konstitutionella ändringar – framtiden för förbindelserna mellan Kazakstan och EU", hörde att Kazakstans folk röstade den 5 juni i den nationella folkomröstningen om konstitutionella ändringar. Detta var ett första steg i genomförandet av de politiska reformer som tillkännagavs i presidentens läge i mars.

Med ett valdeltagande på 68.44 %, varav 77.18 % röstade för författningsändringarna, har folkomröstningen gett president Tokayev ett mandat att främja ytterligare politiska reformer i Kazakstan, berättades evenemanget, som anordnades av EIAS.

Folkomröstningen inför ändringar av 31 artiklar och lägger till två nya, samtidigt som det föreslås ändringar av en tredjedel av konstitutionen totalt sett.

Genom att ge konstitutionen en "ny dimension" syftar de föreslagna reformerna till att skapa en rättslig ram för en ytterligare övergång till en presidentrepublik, omfördelning av ett antal befintliga befogenheter, förutom att stärka parlamentets roll och status; öka medborgarnas deltagande i landets styrning; och stärka mekanismerna för skydd av medborgarnas rättigheter.

Kazakstan ses också ha en viktig och utvecklande roll i samtida geopolitik. 

Sedan den ryska invasionen av Ukraina började för över fyra månader sedan har Kazakstan överraskat världen med dess snabba återuppkomst efter de tragiska oroligheterna i januari 2022, nya långtgående reformer och dess oberoende utrikespolitik.

 Kazakstan tillät dock inte den ryskdominerade samväldets säkerhetsavtalsorganisations ingripande i januaritragedin att påverka dess beslutsprocesser, och har beslutat att behålla sin multi-vektor utrikespolitik och inriktning mot marknadsreformer och social rättvisa. Dessa drag har gett västvärlden en ovärderlig strategisk möjlighet.

Härnäst är ministermötet mellan EU och Centralasien i höst som EU-källan sa att den ser fram emot.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend