Anslut dig till vårt nätverk!

Kazakstan

Toppmötet mellan EU och Centralasien letar efter sätt att ytterligare fördjupa förbindelserna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ansträngningar på hög nivå för att stärka den allt viktigare relationen mellan Europeiska unionen och de fem centralasiatiska staterna fortsatte vid ett toppmöte i Kirgizistan. Ledarna träffade Europeiska rådets ordförande Charles Michel och kom överens om att deras utrikesministrar skulle samarbeta med EU:s höga representant för att formalisera och främja genomförandet av den gemensamma färdplanen för att fördjupa banden mellan EU och Centralasien, skriver politisk redaktör Nick Powell.

Mitt i geopolitisk oro har både EU och staterna i Centralasien insett att de har mycket att erbjuda varandra genom att bygga upp en nära relation som erbjuder stabilitet och säkerhet i en värld där tillförlitlighet är en bristvara. Handel med olja, gas och väsentliga råvaror och säker transitering av varor mellan Asien och Europa är hörnstenar i relationen.

Uppgiften är nu att skapa ett djupare politiskt partnerskap. Den största centralasiatiska staten, Kazakstan, har gått före med sitt avtal med EU om utökat partnerskap och samarbete. President Kassym-Jomart Tokayev höll ett bilateralt möte med Europeiska rådets ordförande Charles Michel i anslutning till toppmötet i Cholpon-Ata, Kirgizistan.

Kazakstans president noterade att deras strategiska partnerskap prioriterats, vilket har gjort EU till en ledande handelspartner och en ledande investerare i Kazakstans ekonomi. Charles Michel erbjöd sin stora uppskattning av den växande dynamiken i samarbetet mellan Europeiska unionen och Kazakstan, och pekade på behovet av att arbeta tillsammans för att utveckla ytterligare interaktion.

I sitt tal till toppmötet uttryckte president Tokajev sin uppskattning av Europeiska unionens stöd för hans lands storskaliga demokratiska reformer och dess utrikespolitiska initiativ. Den andan återfanns också i en gemensam kommuniké som utfärdades i namnet på alla fem centralasiatiska presidenter, samt Europeiska rådets ordförande.

Den antecknade att ledarna hade uttryckt fortsatt åtagande att upprätthålla FN-stadgan, särskilt principerna om respekt för alla länders oberoende, suveränitet och territoriella integritet, icke-användning av våld eller hot om våld, och en fredlig lösning av internationella tvister.

Det fanns en särskild oro över situationen i Afghanistan, med ett krav på större humanitärt bistånd och inrättandet av en inkluderande och representativ regering i Kabul. Ledarna betonade också behovet av större ansträngningar för att stoppa anstiftan till terrorism genom spridning av propaganda via internet.

Annons

Det fanns ett löfte om ytterligare samarbete för att stärka rättsstatsprincipen, gott styre, jämställdhet och universella mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Ledarna välkomnade de nya Team Europe-initiativen om vatten, energi och klimatförändringar och om digital anslutning. De betonade vikten av att utöka den ömsesidiga handeln och investeringarna och av en nära dialog om genomförandet av EU:s sanktionssystem.

President Michel välkomnade pågående ansträngningar för socioekonomiska och demokratiska reformer som viktiga byggstenar för samarbetet mellan EU och Centralasien.  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend