Anslut dig till vårt nätverk!

Kazakstan

Ambassadörer från Centralasien, Mongoliet och de karibiska staterna höll sitt första möte i Bryssel

DELA MED SIG:

publicerade

on

På initiativ av en grupp centralasiatiska och mongoliska ambassadörer ackrediterade i Belgien ägde det första gemensamma informella mötet rum mellan cheferna för diplomatiska beskickningar i Centralasien, Mongoliet och en karibisk grupp av ambassadörer. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter om utvidgning av handel och ekonomiska och sektoriella partnerskap, samt att bygga interregionala och intraregionala band.

Enligt Kazakstans ambassadör i Belgien Margulan Baimukhan finns det, trots regionernas geografiska avlägsna läge, en liknande position för länderna i Centralasien och Karibien när det gäller att stärka den globala dialogen och den internationella säkerheten, vilket är en viktig förutsättning för att fördjupa de ekonomiska förbindelserna.

Under mötet talade den kazakiska diplomaten om investeringspreferenser och verktyg som gör att utländska investerare kan utveckla sin verksamhet i Kazakstan. Särskild uppmärksamhet ägnades åt expansionen av transport- och logistikpotentialen i den centralasiatiska regionen. I detta sammanhang noterades EU:s växande roll och intresse för utvecklingen av den mellersta korridoren. Dessutom diskuterade parterna prioriteringar för samarbetet mellan de centralasiatiska länderna och Mongoliet med Europeiska unionens institutioner.

Som påpekats av mötesdeltagarna uppgår BNP för de centralasiatiska länderna och Mongoliet idag tillsammans till 430 miljarder euro, och den växande unga generationen av dessa länder kan närma sig nivån på 100 miljoner människor år 2050. År 2023 kommer handeln inom regionerna i Centralasien uppgick till 11 miljarder euro.

Ambassadör Simone Betton-Nayo från Jamaica talade på uppdrag av den regionala samordnaren för Västindien och redogjorde för de viktigaste framstegen och planerna för förbindelserna mellan EU och Västindien, såväl som de mest angelägna europeiska områdena för den gemensamma utrikespolitiken. Diplomaten framhöll att deras region samarbetar med EU inom tre huvudområden, inklusive samarbete inom Organisationen för stater i Afrika, Västindien och Stilla havet (OACPS), gemenskapen av latinamerikanska och karibiska stater (CELAC) och det ekonomiska partnerskapet.

Symone Betton-Nayo noterade att det andra toppmötet mellan EU och CELAC hölls i Bryssel 2023. Den jamaicanske diplomaten avser att dela med sig av sin erfarenhet av att främja klimat, innovation, humanitära och handelsdialoger med centralasiatiska partner.

Annons

Deltagarna berörde också frågorna om viseringsregler, ökning av antalet flygningar och utvidgning av geografin för flygningar, turism, utbildning, digitalisering, särskilt genomförandet av e-förvaltningsprojekt, kulturell och humanitär interaktion, dialog med EU i område för att stärka demokratiska institutioner, etablera affärskontakter m.m.

Efter mötet enades parterna om att upprätthålla en saklig dialog som syftar till att stärka den omfattande interaktionen mellan Centralasien, Mongoliet, Västindien och EU.

Europeiska unionen är en av Karibiska regionens största handelspartner. År 2023 uppgick den totala handeln med varor mellan EU och Karibien till 8 miljarder euro.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend