Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

Eurokrater vs Burokrater

DELA MED SIG:

publicerade

on

Av Bryssel korrespondent

LIVEUROKRATER

Idag föreslår EU-kommissionen att avskaffa den byråkratiska gummistämpeln som krävs för att få offentliga handlingar som födelsebevis. Medborgare som flyttar till ett annat medlemsland måste spendera mycket tid och pengar för att visa att deras offentliga handlingar utfärdade av den andra medlemsstaten är äkta.
'Apostille'-certifikatet som används av myndigheter i andra stater som bevis på att offentliga handlingar, eller underskrifter av nationella tjänstemän på handlingar, för att bevisa äktheten av pjäsen.
Företag som verkar över EU:s gränser är skyldiga att framställa certifierade dokument för att styrka sin rättsliga status. Dessa krav härrör från en epok. I dag när EU:s medlemsländer litar på varandras domstolsbeslut, borde vi kunna lita på de andra medlemsländernas officiella instanser.

Europeiska kommissionen föreslår att "Apostille"-stämpeln och ytterligare en rad svåra administrativa krav för att intyga offentliga handlingar för personer som bor och arbetar i andra medlemsstater ska skrotas.
"Varje gång du passerar en gräns behöver du inte få ditt utlandskontor för att bekräfta att ditt pass verkligen är ett pass – varför ska du behöva göra det för att få ett födelsebevis?" sa vice ordförande Viviane Reding, EU:s justitiekommissionär. ”När du flyttar utomlands, att behöva gå igenom dessa kostsamma formaliteter för att fastställa att ditt födelsebevis verkligen är ett födelsebevis eller helt enkelt använda ett företagsintyg skapar en byråkratisk huvudvärk. Jag har hört otaliga historier om det krångel det innebär att uppfylla dessa obegripliga krav. Idag agerar kommissionen för att förenkla människors och företags liv när de utövar sina rättigheter till fri rörlighet inom EU.”

Enligt kommissionens förslag, som antogs i dag, skulle medborgare och företag inte längre behöva tillhandahålla dyra "legaliserade" versioner eller "certifierade" översättningar av officiella handlingar när de till exempel registrerar ett hus eller företag, gifter sig eller begär ett uppehållskort. Tolv kategorier av offentliga handlingar1 skulle automatiskt undantas från formaliteter som "apostille" och "legalisering" – som för närvarande krävs för cirka 1.4 miljoner dokument inom EU varje år. Genom att avskaffa dessa krav kommer medborgare och företag i EU att spara upp till 330 miljoner euro, inte medräknat den sparade tid och olägenhet som undviks.

De nya reglerna kommer dock inte att ha någon inverkan på erkännandet av innehållet eller effekterna av de berörda dokumenten. De nya reglerna kommer bara att bidra till att bevisa äktheten av den allmänna handlingen, till exempel om en signatur är äkta och i vilken egenskap tjänstemannen undertecknar. Detta måste accepteras ömsesidigt mellan medlemsstaterna utan några ytterligare certifieringskrav.

Kommissionen föreslår också ett ytterligare förenklingsverktyg: valfria flerspråkiga standardiserade formulär på alla officiella EU-språk som medborgare och företag kan begära i stället för och på samma villkor som nationella offentliga handlingar om födelse, död, äktenskap, registrerat partnerskap och juridisk status och representation av ett företag eller annat företag (se bilagan för exempel). Detta skulle särskilt bidra till att spara på översättningskostnaderna, eftersom det lockande med ett sådant alternativ är att det befriar medborgare och företag från att behöva oroa sig för översättningar. Utformningen av dessa formulär har hämtat inspiration från specifika internationella konventioner2.
Förslaget innehåller också skydd mot bedrägerier. Om en nationell myndighet har rimliga tvivel om ett visst dokument, kommer medlemsstaterna att kunna kontrollera dess äkthet med de utfärdande myndigheterna genom det befintliga informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

Annons

 

Anna van Densky

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend