Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

RSSPolitik

Budgetutskottet kräver mer EU-finansiering i samband med #Brexit

Budgetutskottet kräver mer EU-finansiering i samband med #Brexit

| Februari 22, 2018

Diskussioner om EU: s nästa långsiktiga budget, den första sedan Brexit, börjar. På 22 februari stödde parlamentets budgetutskott ett samtal om mer finansiering. EU: s nästa långsiktiga budget, även kallad den fleråriga finansieringsramen, beror på att börja efter 2020 och löpa i minst fem år. [...]

Fortsätt läsa

Informellt EU-toppmöte: Ska Keller på #EUBudget och #Spitzenkandidaten

Informellt EU-toppmöte: Ska Keller på #EUBudget och #Spitzenkandidaten

| Februari 22, 2018

På fredagen (23 februari) kommer de europeiska ledarna att anlända till Bryssel för ett informellt möte från Europeiska rådet i EU-27-format. Dagordningen innehåller diskussioner om Spitzenkandidaten för framtida val till Europaparlamentet och de politiska prioriteringarna för den fleråriga budgetramen efter 2020. Greens / EFAs medordförande Ska Keller sa: "Om vi ​​vill ha Europeiska unionen [...]

Fortsätt läsa

Post-2020 #EUBudget reform måste matcha EU: s framtida ambitioner

Post-2020 #EUBudget reform måste matcha EU: s framtida ambitioner

| Februari 22, 2018

Budgetmedlemmarna fastställde sin position för att förhandla fram nästa långsiktiga EU-budget, som borde finansiera nya prioriteringar och kompensera för eventuella brister efter Storbritanniens avgång. Budgetutskottet på torsdagen (22 februari) antog två rapporter om utgifter och intäkter i nästa fleråriga budgetram, till [...]

Fortsätt läsa

Europaparlamentet till rådet: "Slutavdragslogik efter #Brexit - vi alla drar nytta av EU: s budget"

Europaparlamentet till rådet: "Slutavdragslogik efter #Brexit - vi alla drar nytta av EU: s budget"

| Februari 22, 2018

"EU: s budget måste stärkas utan att skattebetalarna straffas. Post-2020, vi måste stoppa rabatter, kompensationer och sluta logiken med juste returnen och "Jag vill ha tillbaka pengarna", säger José Manuel Fernandes MEP, EPP-gruppens talesman i Europaparlamentets budgetutskott, efter utskottets omröstning på den fleråriga finansieringsramen efter 2020 (MFF). Fernandes [...]

Fortsätt läsa

#EUAuuditors att undersöka #OrganicFood kontrollsystem

#EUAuuditors att undersöka #OrganicFood kontrollsystem

| Februari 22, 2018

Europeiska revisionsrätten genomför en revision av kontrollerna av ekologisk mat i EU. Revisorerna kommer att undersöka kontrollsystemet för produktion, bearbetning, distribution och import av ekologiska produkter. De kommer att försöka bedöma om konsumenterna nu kan få större förtroende för att produkterna är verkligen organiska än de kunde på [...]

Fortsätt läsa

#EESC på #EuropeanIndustryDay: Låt oss göra utmaningar till möjligheter

#EESC på #EuropeanIndustryDay: Låt oss göra utmaningar till möjligheter

| Februari 22, 2018

EESK argumenterar för ett närmare samarbete, långsiktigt och förutsägbart politik och rättvisa handelsavtal under kommissionens ledning. "Industri är källan till välstånd i nästan alla medlemsstater. När industrier dör, lider hela regionerna ", varnade EESC: s vicepresident Gonçalo Lobo Xavier vid en två dagars konferens som organiserades av European Cluster Collaboration Platform för att markera [...]

Fortsätt läsa

Etablering av en #MultilateralInvestmentCourt är ett viktigt steg framåt i avvecklingen av investeringstvister

Etablering av en #MultilateralInvestmentCourt är ett viktigt steg framåt i avvecklingen av investeringstvister

| Februari 22, 2018

Detta var huvudmeddelandet från den offentliga utfrågningen om en eventuell framtida multilateral domstol, som EESK lade fast vid 20 februari i Bryssel. Företrädare för civila samhällsorganisationer, tanktankar, FN-organ och EU-institutioner samlade i Bryssel för att delta i debatten om möjlig modernisering och reform av tvistlösning mellan statliga myndigheter [...]

Fortsätt läsa