RSSPolitik

#Latvia blir 19th EU-land för att ansluta sig till #eHälsonsamarbete för personlig hälsovård

#Latvia blir 19th EU-land för att ansluta sig till #eHälsonsamarbete för personlig hälsovård

| November 16, 2018

Lettland har undertecknat den europeiska förklaringen om att länka genomiska databaser över gränser som syftar till att förbättra förståelsen och förebyggandet av sjukdomar och möjliggöra mer personliga behandlingar, särskilt för sällsynta sjukdomar, cancer och hjärnrelaterade sjukdomar. Deklarationen är ett samarbetsavtal mellan de länder som vill tillhandahålla säker och auktoriserad gränsöverskridande tillgång till nationella och [...]

Fortsätt läsa

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets antagande av nyckelfiler av #CleanEnergyForAllEuropeans paket

Kommissionen välkomnar Europaparlamentets antagande av nyckelfiler av #CleanEnergyForAllEuropeans paket

| November 16, 2018

Nya bestämmelser om förnybara energikällor, energieffektivitet och energiförvaltningens styrelse har undertecknats av Europaparlamentet idag - ett viktigt steg för att göra det möjligt för Europeiska unionen och dess medlemsstater att omfamna ren energiövergång, följa upp den redan antagna 2030 klimatlagstiftning och uppfylla Parisavtalet [...]

Fortsätt läsa

#Brexit - Kommissionen intensifierar beredskapsarbetet och skisserar beredskapsplanen i händelse av ett scenario med Storbritannien

#Brexit - Kommissionen intensifierar beredskapsarbetet och skisserar beredskapsplanen i händelse av ett scenario med Storbritannien

| November 16, 2018

Europeiska kommissionen har publicerat detaljerad information om det pågående beredskaps- och beredskapsarbetet i händelse av ett icke-överenskommelse i artikel 50-förhandlingarna med Förenade kungariket. För det första har kommissionen offentliggjort ett meddelande som beskriver ett begränsat antal beredskapsåtgärder inom prioriterade områden som skulle kunna genomföras om ingen [...]

Fortsätt läsa

EU-mål: Mer #Renewables, better #EnergyEfficiency

EU-mål: Mer #Renewables, better #EnergyEfficiency

| November 16, 2018

Europaparlamentet har godkänt nya EU-mål som ökar användningen av förnybara energikällor och förbättrar energieffektiviteten. Läs mer i parlamentets video. Enligt nya regler som överenskommits av parlamentet och de nationella regeringarna måste minst 32% av EU: s energiförbrukning i 2030 komma från förnybara källor, såsom solen eller vinden. [...]

Fortsätt läsa

EU: s åtgärder på #AnimalWelfare - Stäng avståndet mellan ambitiösa mål och genomförande på marken, säger revisorer

EU: s åtgärder på #AnimalWelfare - Stäng avståndet mellan ambitiösa mål och genomförande på marken, säger revisorer

| November 16, 2018

EU: s insatser på djurskydd har lyckats i viktiga aspekter, men svagheter kvarstår i förhållande till husdjur, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Riktlinjer för hur djur ska transporteras och slaktas och om svins välfärd har utfärdats av kommissionen, men det finns [...]

Fortsätt läsa

Kommissionens ledande vetenskapliga rådgivare presenterar råd om reglering av #GeneEditing

Kommissionens ledande vetenskapliga rådgivare presenterar råd om reglering av #GeneEditing

| November 16, 2018

Europeiska kommissionens vetenskapliga rådgivningsmekanism (SAM) grupp av vetenskapliga rådgivare har publicerat ett uttalande som ger "vetenskapligt perspektiv på regelverksstatus för produkter som härrör från genredigering och konsekvenserna för GMO-direktivet". Rådgivarna rekommenderar att GMO-direktivet bör revideras för att återspegla aktuell kunskap och vetenskaplig bevisning, och som en del av [...]

Fortsätt läsa

Hans-Olaf Henkels ledamot: "Det är nödvändigt med en ny affär mellan EU och Storbritannien"

Hans-Olaf Henkels ledamot: "Det är nödvändigt med en ny affär mellan EU och Storbritannien"

| November 16, 2018

Oberoende parlamentsledamot och ex-president i Tyska industrins förbund Hans-Olaf Henkel (bilden) har kritiserat de idéer som presenterades i Strasbourg av kansler Angela Merkel om Europeiska unionens framtid. Med tanke på de enorma ekonomiska omvälvningar som förväntas orsakas av Brexit, bör det vara målet för den tyska europeiska politiken, enligt [...]

Fortsätt läsa