Anslut dig till vårt nätverk!

Framsidan

Ashton: Mer transperent vapenhandel

DELA MED SIG:

publicerade

on

getImage4

EU-kommissionen har föreslagit ett rådsbeslut som bemyndigar EU:s medlemsstater att underteckna fördraget om internationell handel med konventionella vapen, det så kallade Arms Trade Treaty (ATT).

“The EU and its Member States support early signature and ratification of the Arms Trade Treaty, not least so that we can build on the momentum created by the recent General Assembly vote and ensure quick implementation. By establishing common legally binding standards for the import, export and transfer of conventional arms, the ATT will make the arms trade both more responsible and more transparent. It has the potential to reinforce international peace and security”, – said catherine Ashton, the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy.

ATT syftar till att göra den lagliga handeln med konventionella vapen mer ansvarsfull genom att sätta höga gemensamma internationella standarder för import, export och överföringar. Det föreskriver bedömning av vapenöverföringar och åtgärder för att förhindra avledning av konventionella vapen från de importerande och exporterande staterna. Dessutom förbättrar det transparensen i vapenhandeln genom att kräva registerföring och rapportering till sekretariatet och andra konventionsstater. Bestämmelserna i ATT omfattar konventionella vapen av följande kategorier: stridsstridsvagnar, bepansrade stridsfordon, artillerisystem av stor kaliber, stridsflygplan, attackhelikoptrar, krigsfartyg, missiler och missiluppskjutare samt handeldvapen och lätta vapen. Fördraget omfattar även tillhörande ammunition/ammunition samt delar och komponenter.

Eftersom ATT avser frågor av exklusiv EU-befogenhet, såsom import- och exportkontroller, kan medlemsstaterna endast besluta om anslutning till ATT efter godkännande av rådet på förslag av kommissionen.

“The purpose of the Arms Trade Treaty is to contribute to international and regional peace, security and stability by regulating the international trade in conventional arms and eradicating the illicit arms trade. It is vital to fill the gap of the unregulated trade of conventional arms at an international level and to assist the development of peace-building and humanitarian efforts”, –  said Antonio Tajani Commissioner for Industry and Entrepreneurship

ATT, genom att fastställa gemensamma rättsligt bindande standarder för import, export och överföring av konventionella vapen, gör vapenhandeln mer ansvarsfull och öppen, ett mål som delas av Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Den illegala, eller dåligt reglerade, handeln med konventionella vapen kostar liv – mer än 740,000 3 män, kvinnor och barn dör varje år till följd av väpnat våld. Ett snabbt ikraftträdande av ATT är därför av yttersta vikt och det rekommenderas därför att så många medlemsstater som möjligt undertecknar fördraget den 2013 juni XNUMX, vid den högtidliga ceremonin.

Annons

Fördraget antogs slutligen den 2 april 2013 genom en resolution från FN:s generalförsamling. I denna resolution, som samlade den överväldigande majoriteten av FN-medlemmar, överenskoms den 3 juni 2013 som det utsedda datumet för att öppna undertecknandet av fördraget. Fördraget kommer att träda i kraft nittio dagar efter den femtionde ratificeringen.

Att ett antal betydande vapenexportörer och importörer avstod från att rösta i FN:s generalförsamling utmanar den politiska mainstreamen kring ATT-målen. Det är dock positivt att dessa länder alla har förbundit sig till en intern myndighetsövergripande analys av fördragstexten som kommer att avgöra deras framtida ställning gentemot ATT. Den viktigaste politiska förändringen jämfört med juli 2012, då ATT först förhandlades fram inom FN, är förvisso USA:s tydliga och proaktiva stöd till ingåendet av fördraget.

Undertecknandet av vapenfördraget är planerat till den 3 juni.

 

Anna van Densky

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons

Trend