Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Val till Europaparlamentet: "Medborgare borde lättare kunna ställa upp som kandidater i ett annat EU-land"

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europa-parlamentet-hemicycleEnligt EU-regler som bör finnas i alla medlemsländer från och med idag (29 januari) blir det lättare för EU-medborgare som bor i ett annat medlemsland att ställa upp som kandidater i valet till Europaparlamentet 2014. Den nya lagen, som antogs i slutet av 2012 (MEMO / 12 / 1020) och som är en uppdatering av tidigare regler (Direktiv 2013 / 1 / EU), förenklar förfarandet för utländska EU-medborgare att ställa upp som kandidater till Europaparlamentet.

Medlemsstaterna hade fram till i går (28 januari 2014) på ​​sig att implementera de uppdaterade reglerna. Enligt den senaste informationen som mottagits av Europeiska kommissionen har dock endast 14 medlemsländer (Kroatien, Cypern, Tyskland, Estland, Finland, Ungern, Irland, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Storbritannien) formellt meddelade sina lagar i tid innan deadline. Den nya lagen är en del av en rad åtgärder som vidtagits av EU-kommissionen för att främja deltagande i valet till Europaparlamentet som kommer att äga rum mellan 22-25 maj 2014 (se även IP / 13 / 215).

“Europe must be built with the participation of Europeans. It is essential that citizens have their say as the European Union develops and moves forward. Every EU citizen has the right to vote or stand as a candidate in European elections, whether they live in their own country or in another member state. This right must be effective across the Union,” said Vice President Viviane Reding, the EU’s commissioner for justice, fundamental rights and citizenship. “I am disappointed to see that only half of the EU’s member states have met the deadline for updating these rules. I call on those who have not yet implemented the rules to do so urgently, so that EU citizens can exercise their rights in the forthcoming elections. In the run-up to the European Parliament elections, the European Commission will keep a close eye on the situation. Every vote counts in an election.”

I sitt 2010 EU: s medborgarskapsrapport, tog kommissionen upp frågan om ett stadigt sjunkande valdeltagande i val till Europaparlamentet och behovet av att underlätta EU-medborgarnas deltagande i valen (IP / 10 / 1390, MEMO / 10 / 525). Att förenkla förfarandena för utländska EU-medborgare att ställa upp som kandidater i sin bosättningsmedlemsstat är ett sätt att ta itu med denna fråga.

Under the new EU rules, candidates would no longer be obliged to return to their home member state to obtain a certificate stating that they are not deprived of their right to stand as a candidate. Instead, when applying to stand as a candidate in their member state of residence they would only be required to provide a declaration in that sense and the burden of proof would be on the Member State of residence’s electoral authority.

Kommissionen har också vidtagit åtgärder för att se till att EU-medborgare som är bosatta i en annan medlemsstat än den egna kan delta i val till Europaparlamentet på samma villkor som nationella medborgare (IP / 13 / 874), i linje med EU-lagstiftningen (åtgärd 18 i den 2010 EU: s medborgarskapsrapport).

Bakgrund

Annons

Tack vare EU-medborgarskapet – som kompletterar men inte ersätter det nationella medborgarskapet – har alla medborgare i de 28 medlemsländerna en rad ytterligare rättigheter som EU-medborgare. Dessa inkluderar rätten att rösta och ställa upp i lokala val och val till Europaparlamentet i det EU-land de bor i. Mer än 14 miljoner EU-medborgare bor för närvarande i ett annat medlemsland från sitt eget land, inklusive över 8 miljoner i rösträttsåldern.

Efter att diskussioner om föreslagna regler för att underlätta utnyttjandet av EU-medborgares rättigheter att rösta och ställa upp i val till Europaparlamentet blockerades i rådet 2008, återupptog Europeiska kommissionen förhandlingarna i oktober 2011. Den gjorde det genom att fokusera på huvudaspekten av Ursprungligt EU-förslag från 2006: förenkling av förfarandena för utländska EU-medborgare att ställa upp som kandidater. Som ett resultat antogs reglerna den 20 december 2012 (MEMO / 12 / 1020), med en tidsfrist på två år för att genomföra dem i nationell lagstiftning offentliggörande i EU:s officiella tidning.

2006 hade EU-kommissionen föreslagit att reglerna från 1993 skulle ändras som fastställde arrangemang för att EU-medborgare ska kunna utnyttja sin rösträtt eller ställa upp som kandidat i val till Europaparlamentet i det EU-medlemsland de bor i.

The Commission’s proposal would have simplified the procedure for those candidates standing in another member state to their own and reformed the mechanism to prevent double voting in European elections. As member states were unable to agree unanimously on the arrangements concerning double voting, negotiations on the proposal were suspended in 2008.

Mer information

Europeiska kommissionen: EU-medborgarskap

Hemsida för vicepresident Viviane Reding

Följ vicepresidenten på Twitter:VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter: EU_Justice

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend