Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Nya regler för finansiering EU: s politiska partier och stiftelser

DELA MED SIG:

publicerade

on

32449d023d2e5b301b8231a920333e25Planerna på att reformera finansieringsarrangemangen och den rättsliga statusen för europeiska politiska partier och deras anslutna stiftelser stöddes av utskottet för konstitutionella frågor den 18 mars. De nya reglerna, som redan informellt kommit överens med rådet, bör förtydliga dessa organs ekonomi och stärka deras europeiska karaktär. Ett system för att övervaka efterlevnaden och utdöma påföljder för överträdelser är också en del av affären.

“With today’s vote we are not asking for more funds for EU political parties, but to the contrary, we have improved their transparency by making rules on the use of funds and related penalties stricter. The text also provides EU-wide political parties with an EU legal personality that ensures greater transparency and accountability”, said Marietta Giannakou (EPP, EL), who is steering the legislation through Parliament. The legislation was approved by 18 votes in favour, four against and one abstention.EU-rättslig stadga

EU:s politiska partier (EUPP) och deras anslutna stiftelser måste upprättas i enlighet med EU-lagstiftningen för att övervinna de hinder som skapas av mångfalden av nationella juridiska former och säkerställa höga standarder för transparens och ansvarighet, står det i texten.
Mer ekonomisk flexibilitet och transparens

Nya regler skulle göra det lättare för europeiska partier och stiftelser att generera sina egna resurser genom att höja taket för donationer från 12,000 18,000 euro till 3,000 1,500 euro per givare och år. För varje donation över 3,000 15 € kommer givarnas namn och motsvarande belopp att offentliggöras (mellan XNUMX XNUMX € och XNUMX XNUMX € måste givaren acceptera). Andelen egna medel som en EEUP behöver samla in för att få EU-pengar stannar på XNUMX %.
påföljder

Texten säger att Europaparlamentet och en oberoende myndighet skulle ha ansvaret för att bedöma efterlevnaden av dessa regler.
Myndigheten, som väljs av de tre EU-institutionerna, skulle vara ensam ansvarig för att kontrollera efterlevnaden av reglerna om registrering och besluta om avregistrering av en EEUP. Den skulle också behandla andra krav som rör icke-EU-fonder (dvs. donationer och bidrag). I händelse av en överträdelse skulle myndigheten begära korrigerande åtgärder, i annat fall kan den utdöma påföljder i form av böter, och som en sista utväg, avregistrering som skulle utesluta parten från finansiering.

Parlamentet skulle införa sanktioner för missbruk av EU-finansiering, t.ex. i fall som underlåtenhet att följa rapporterings- och insynskraven eller för brott. Påföljder kan inkludera att vara listad i en databas som spärrar EUPP från EU-finansiering i 5 år (10 vid upprepade överträdelser) och/eller böter som sträcker sig från 2 % av bidragets värde till upp till 20 %, om det upprepas.Respekt för EU:s värderingar en förutsättning

Att respektera EU:s värderingar, som anges i EU-fördragets artikel 2, skulle vara en förutsättning för varje allians av nationella parter som vill ansöka om EU:s rättsliga status och fonder. För att få denna status måste en EEUP också ha minst en vald ledamot av Europaparlamentet.
Where doubts as to the compliance with EU values arise, the Authority would carry out a check and, after seeking the opinion of a committee of “independent eminent persons”, eventually decide on a possible deregistration of the concerned party. The Authority could decide to de-register an EEUP only in the event of a serious breach and never within the two months preceding European elections. The decision would be applicable provided the European Parliament and the Council did not object.

Annons

Ingen finansiering för nationella val eller folkomröstningskampanjer
Den europeiska statusen skulle inte ge en EUPP rätt att nominera kandidater till nationella eller europeiska val eller att delta i folkomröstningskampanjer. Dessa frågor är fortfarande en nationell behörighet för medlemsstaterna.

Nästa steg och ikraftträdande
Avtalet måste fortfarande godkännas av hela parlamentet, i en omröstning planerad till aprilsessionen. Kommissionen bör lägga fram ett förslag för att förbättra reglerna i mitten av 2018. Förordningen ska gälla från 1 januari 2017.

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), överenskommelse vid första behandlingen

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend