Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Sociala investeringar: nyckeln till tillväxt, sysselsättning och social rättvisa i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

20131118PHT25542_originalEuropeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnar det nyligen genomförda "paradigmskiftet" som kommissionen föreslagit med sitt förslag om ett socialt investeringspaket. Skiftet består i att inte längre betrakta sociala investeringar enbart som en kostnad, utan snarare som en investering i framtiden. Detta tillvägagångssätt skulle minska trycket på de offentliga finanserna, vara heltäckande och komplettera EU:s finansunion.

Välplanerade, effektiva och effektiva sociala investeringar i välfärdsstaten ger inte bara sociala framsteg, utan är också lönsamma i ekonomiska termer. EESK håller helt med om att, särskilt i kristider, är ett konsekvent och framgångsrikt genomförande av ett bredbaserat socialt investeringspaket absolut nödvändigt för att motverka den ökande fattigdomen i Europa.

Wolfgang Greif, föredragande för EESK:s yttrande om Sociala investeringars inverkan på sysselsättning och offentliga budgetar, betonade behovet av en ordentlig makroekonomisk ram för att öka potentialen för sociala investeringar och för att utveckla lämpliga verktyg för att mäta dess positiva ekonomiska och icke-ekonomiska effekter. Greif drog slutsatsen att "kommissionen borde lägga fram en mycket mer ambitiös och långsiktig färdplan, som löper till åtminstone 2020, för att genomföra det sociala investeringspaketet och för att kvantifiera dess positiva effekter på alla sektorer".

Att misslyckas med att investera i den sociala sfären har en kostnad, och den långsiktiga kostnaden för passivitet är faktiskt mycket högre. I detta yttrande visar EESK upp ett antal exempel på sociala investeringar. Men utan säker finansiering genom såväl offentliga som privata investeringar kommer detta projekt inte att lyckas.

Även om sociala investeringar medför kortsiktiga kostnader, ger de på medellång till lång sikt vinster för samhället i form av välfärd och genererar även besparingar. Fördelarna med sociala investeringar för sysselsättningen och för de nationella budgetarna är obestridliga, men detta tillvägagångssätt kräver också att man överger principen om ensidig åtstramning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend